Forfatter: Therion

Thomas Gainsborough (1727-1788) Olje på lerret, 147,3 x 180,3 cm, National Gallery, London Thomas Gainsborough viste tidlig et talent for tegning, og i 1740 kunne han reise til London for å bli elev hos den franske gravør og illustratør Hubert-François Gravelot (1699-1773). Her kom han også i kontakt med William Hogarth (1697–1764), en av datidens […]

Les Mer...

Foto: rubb Oktober gir oss i år rikelig med solskinn. Furnes mellom Hamar og Brumunddal fremstår fra en av sine vakreste sider.

Les Mer...

Den greske dikterinne Sapfo (c. 630- c. 570 fvt) fra Mutilini på Lesbos, som ligger øst i Egéerhavet, like ved den lilleasiatiske kyst, er en av antikkens høyest verdsatte diktere, og er fortsatt regnet som en av de betydeligste i litteraturhistorien, selv om bare en brøkdel av hennes verker er bevart.

Les Mer...

Jacopo Tintoretto (1518–1594) Olje på lerret, 435 x 535 cm, Santa Maria della Salute, Venezia Beretningen om bryllupet i Kana og vin-miraklet finner vi i evangeliet etter Johannes 2, 1-11 (DNB 1930) Og på den tredje dag var det et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var der; men også Jesus og hans […]

Les Mer...

John Constable (1776-1837) Olje på lerret, 26 x 31,1 cm, Victoria and Albert Museum, London. John Constable regnes i dag, ved siden av sin omtrent jevnaldrende landsmann Joseph Mallord William Turner (1775-1851) som en av de betydeligste europeiske malere  i tidlig romantikk. Den innflytelse de fikk på den senere utvikling innen europeisk maleri kan knapt […]

Les Mer...

Carl Gustav Carus (1789-1869) Olje på lerret, 33,5 x 43 cm, Nasjonalmuséet, Oslo Tysk titel: Das Großsteingrab Nobbin auf Rügen I 1811, bare 22 år gammel, var Carl Gustav Carus både dr.med og dr.philos. Hans kunstneriske begavelse viste seg tidlig, men tok ikke skikkelig fart før årene 1814-17, da han fikk undervisning og veiledning av […]

Les Mer...

Thomas Fearnley (1802-1842) Olje på lerret, 136 x 216 cm, Nasjonalmuséet, Oslo. Thomas Fearnley fikk sin første utdannelse ved Tegneskolen i Christiania, deretter ved kunstakademiet i København 1821-23, og ved akademiet i Stockholm 1823-87, der hans læremester var Carl Johan Fahlcrantz (1774-1861) – som i årene 1829-33 også hadde Peder Balke som elev. I 1829-30 […]

Les Mer...

Jacob Coning (1648-1724) Olje på lerret, 68,5 x 83 cm, Nasjonalmuséet, Oslo Jacob Coning var født i Amsterdam, og i 1676 finner vi ham i København, der han etter hvert virket som hoffmaler, med portretter og prospekter som spesialitet. I 1698-99 besøkte han Norge, og gjorde skisser til prospekter av steder danskekongen Christian V hadde […]

Les Mer...

Knud Knudsen (1832–1915) Albuminkopi i Nasjonalbiblioteket. Knud Knudsen, som lærte å fotografere av Marcus Selmer (1819-1900) i Bergen, skulle bli en av de viktigste norske landskapsfotografer på 1800-tallet. Datidens våtplate-teknikk krevet at platen måtte prepareres umiddelbart før eksponering, og deretter fremkalles omgående, før kollodium-emulsjonen hadde tørket. Følgelig var det nødvendig å ha mørkerom – gjerne […]

Les Mer...

Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606-1669) Olje på lerret, 154 x 169 cm, Rijksmuseum, Amsterdam. Nederlandsk titel: De verloochening van Petrus Petri fornektelse av Jesus er nevnt i samtlige av de kanoniske evangelier, her etter Marcus 14, vers 53-54 og 66-72 (DNB 1930) Og de førte Jesus til ypperstepresten, og der kom alle yppersteprestene og de […]

Les Mer...