Forfatter: Therion

Gustav Wentzel (1859-1927) Olje på lerret, 45 x 90 cm, privateie. Bildet går under hammeren hos Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo tirsdag den 28. mai 2019, prisantydningen er NOK 40-60 000,-. Denne dagen avholdes to auksjoner i Strangersalen i Den gamle logen,  Grev Wedels plass 2, Fokus 1900 kl. 18.00 og Klassisk kl. 19.30. Man […]

Les Mer...

James Tissot (1836-1902) Dekkfarger og blyant på papir, 18,7 x 28,3 cm, Brooklyn Museum, New York. Fransk titel: Les pharisiens questionnent Jésus – Fariséerne utspør Jesus. Jacques Joseph Tissot var født og utdannet i Frankrike, men flyttet i 1871 til England, og anglifiserte sitt fornavn til James. Han er kjent for portretter, genrebilder, og ikke […]

Les Mer...

Sølvgelatinkopi, mål og fotograf ikke oppgitt (Wikimedia Commons). Bildet er tatt i Fürth i Bayern, 1938. Ett av familiemedlemmene, den eldste datteren Lotte hadde allerede klart å komme seg til England, der hun ble gift Black, og senere bosatt i Israel. De avbildede er, fra venstre mot høyre, stående bakerst Willie (f. 1921) og hans […]

Les Mer...

Anders Monsen Askevold (1834-1900) Olje på lerret, oppklebet på plate. 45 x 73 cm, privateie. Signert og datert nede til høyre: A: Askevold Ddf. 1896 Kommer for salg tirsdag 28. mai 2019 kl 19:30 hos Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo. Prisantydningen er NOK 30–40 000,-. Askevold var en av Düsseldorferne. Flesteparten av hans rundt […]

Les Mer...

Foto: rubb På en sykkeltur for et ærend på Rudshøgda, ble det tid til en lunsj utenfor Prøysenhuset. Der sitter man rett ovenfor Prøysenstua, hvor Alf Prøysen (1914-1970) vokste opp. Når man sitter og ser det lille spartanske huset ute på landsbygda blir man svært klar over at det var tøffe kår for ikke så […]

Les Mer...

Ivan Ivanovitsj Sjisjkin (1832-1898) Etsning, 16 x 22 cm, privateie Denne etsning ble for en tid siden lagt ut til auksjon hos Bukowskis i Helsinki. Utropsprisen var 300 euro, men det er ikke gitt opplysninger om salg eller tilslagspris. Så det ser ut til at det endte med återrop (intet salg). Sjisjkin er best kjent for […]

Les Mer...

Johan Christian Clausen Dahl (1788-1857) ? Olje på lerret, 20 x 35,5 cm, privateie. Denne lille studie legges ut til auksjon hos Grev Wedels Plass Auksjoner den 28. mai, prisantydningen er NOK 50– 70 000,-. Bildet er hverken signert eller datert, men det er notert Dresden von J. Dahl på en lapp som er klistret […]

Les Mer...

Ivan Ivanovitsj Sjisjkin (1832–1898) Olje på lerret, 89,5 x 142 cm, Nasjonalmuseet i Bjelarus, Minsk Russisk titel: Болото. Полесье – Boloto. Poljesie. Polesia – navnet betyr omtrent I skogen  – er et område som etter dagens grenser ligger i Polen, Bjelarus, Ukraina og Russland. Svært mye av området er våtmarker og blandingsskog.

Les Mer...

Jan Brueghel den yngre (1601–1678) og Peter Paul Rubens (1577–1640) Olje på eikepanel, 64 x 61,9 cm, National Gallery of Ireland, Dublin. Det er bevart flere eksempler på samarbeid mellom disse to flamske kunstnere, Brueghel malte blomster og andre detaljer, mens Rubens konsentrerte seg om figurene. I og for seg en parallell til våre egne […]

Les Mer...

Yihi’el Haiby (1911-1977) Sølvgelatinkopi i Israel Museum, Jerusalem. Noen av personene i bildet er identifisert, den eldre mannen i midten er Suleiman ben Pinhas al-Cohen, til venstre for ham hans sønn Salam Cohen (med et barn på fanget), og til venstre for ham igjen hans søster Sham’a (senere Shoshanna Bedihi). Far og sønn arbeidet med […]

Les Mer...