Mer enn dobbelt så mange tyskere under 30 støtter nå Alternative für Deutschland (AfD) enn for to år siden. De grønne mister ni prosentpoeng oppslutning i samme tidsrom.

Bare 9 prosent av de spurte i 2022 varslet at de ville stemt AfD ved riksdagsvalget. Tallet økte til 12 prosent i fjor, og hoppet videre opp til 22 prosent i trendundersøkelsen Jugend in Deutschland (ungdom i Tyskland) for 2024.

De grønne var det største partiet i aldersgruppen i 2022, med 27 prosent oppslutning. I år ville bare 18 prosent stemt grønt.

Det liberalistiske senterpartiet Fridemokratene (FDP) stupte fra 19 til 8 prosent, mens Sosialdemokratene (SPD) gikk svakt tilbake fra 14 til 12 prosent.

Den konservative unionen av kristendemokrater i CDU/CSU økte fra 16 til 20 prosent. Det nye partiet til den populære, venstreorienterte politikeren Sara Wagenknecht, som ble stiftet i 2023, får 5 prosent oppslutning i undersøkelsen.

Ti prosent av de unge tyskerne ville ikke stemt i det hele tatt. Hele 25 prosent aner ikke hva de ville stemt.

I undersøkelsen ble 2000 tyske ungdommer og unge voksne fra 14 til 29 år spurt om temaer som politikk, økonomi, psykisk og fysisk helse, og lignende. Resultatet tegner et bilde av økende pessimisme om egen livssituasjon og om samfunnet generelt.

Høy inflasjon og krig er de to klart største bekymringene, hos henholdsvis 65 og 60 prosent av de spurte.

Siden 2020 og koronapandemien har frykten for klimaendringene kommet i bakgrunnen. Generelle økonomiske og politiske bekymringer har tatt over.

Rapportforfatterne mener AfD vinner på sin sterke tilstedeværelse på sosiale medier.

De fleste partiene sliter med å gjøre kommunikasjonskanalene sine attraktive og brukervennlige for et ungt publikum, spesielt når det gjelder mobilbruk. Dette gjelder spesielt for de to største partiene med flest medlemmer, de etablerte folkepartiene CDU/CSU og SPD. De er svært tilbakeholdne med å omfavne nye kanaler og formater som den digitale verden har brakt med seg. Til sammenligning er AfD spesielt sterkt til stede her. De har investert mye i alle sosiale plattformer som er viktige for den unge generasjonen, spesielt TikTok og Instagram, siden partiet ble grunnlagt for over ti år siden.

[…] Dette bekreftes også når man ser på den faktiske bruken av TikTok blant den unge generasjonen: Blant de 14- til 29-åringene som foretrekker AfD, bruker over 58 prosent TikTok regelmessig, mens dette er betydelig lavere blant tilhengere av SPD (47%) og De Grønne (39%).

En av tre spurte sier seg enig i et utsagn om at den tyske staten viser mer omsorg for innvandrere enn innfødte tyskere som trenger hjelp. 29 prosent er enig i at man ikke kan si noe stygt om innvandrere («utlendinger» – Ausländer – på originalspråket) uten å bli kalt rasist.

Ellers er unge tyskere relativt positive til EU og islam, men samtidig ikke så veldig positive til innvandring:

  • 27 prosent mener helt eller delvis at Tyskland blir infiltrert av islam, 45 prosent er uenig.
  • 26 prosent mener helt eller delvis det er bra at Tyskland tar imot mange flyktninger, 41 prosent er uenig.
  • 14 prosent mener helt eller delvis at Tyskland ville klart seg bedre uten EU, 56 prosent er uenig.

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.