Kategori: Gjesteskribent

Politikk og verdier

Knut Arild Hareide fremstiller seg og partiet som moralsk overlegent. Han fremstiller all politikk som «verdivalg» for å sette FrP i dårlig lys. I kampens hete bryter han selv «verdiene» han snakker så varmt om.

Les mer»

Mentaliteten vi må bryte med for å lykkes

Nordmenn med stram økonomi venter med å få barn. Afrikanere på trygd får gjerne flere barn. Da blir det galt at velstanden misbrukes til å finansiere familier uten bærekraftig familieinntekt.

Les mer»

Utøya: July 22 – ren spekulation til 22 mio dollars

Filmen har intet at byde på udover en 1:1 gengivelse af, hvad der skete. Det er ikke noget kunstærk, det er ikke engang en fortolkning udover af de allerede fladtrådte myter. Den er ren underholdning for de nøjsomme typer, der kan lade sig underholde af en repetition af alle begivenhederne til 20 mio dollars.

Les mer»

Quislings barn

Offisiell antisemittisme kommer i dag oftest til uttrykk gjennom fremstillingen av den jødiske staten Israel, som både av våre offentlige myndigheter og menigmann beskrives og behandles vesentlig annerledes enn andre stater. 

Les mer»

EU: How to Stop Mass-migration from Africa? Bring Everyone to Europe!

«Migration is a priority for all of us here» said EU Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship, Dimitris Avramopoulos, at the recent Fifth Euro-African Ministerial Conference on Migration and Development in Marrakesh at the beginning of May.

Les mer»

KrF plager både seg selv og andre

Knut Arild Hareide inviterer nå til fellesskap med en annen valgtaper – Jonas Gahr Støre. Her kan begge komme til å forregne seg. Det er bare i matematikken at to minus blir pluss.

Les mer»

Å gje seg sosialismen i vold er å øydelegge Krf sin ideologi

Trur nokon at Krf vil få det godt i Støre si varetekt? I partiet som i snart eit hundreår har kjempa for å fjerne kristendommen frå samfunnet?

Les mer»

Tillit er det viktigste i politikk

Knut Arild Hareide synes fast bestemt på å føre KrF over i den sosialistiske leir, til tross for at det er fremmed mark for KrFs grunnfjell. Var det noen som sa ordet «tillit»?

Les mer»

Bayern sett fra sidelinjen

De grønne ble den store vinneren ved delstatsvalget i Bayern. Partiet fikk drahjelp både av medier og kirken. Den katolske presten Benedikt Welter malte et skremmebilde av dagens «onde mennesker».

Les mer»

Velkommen til fristedet Sverige!

En svensk appeldomstol omstødte for nylig en udvisningsdom, som var blevet afsagt for en af tre dømte gerningsmænd, der stod bag ildspåsættelsen mod Gøteborgs synagoge i december 2017, med den begrundelse, at det ville være i strid med hans «grundlæggende menneskerettigheder».

Les mer»