Kategori: Gjesteskribent

Useless eaters

Uttrykket «useless eaters» reiser spørsmål om hvordan mennesker kan være ubrukelige. Kanskje andre ikke trenger oss, men er det så galt om vi mennesker kun har nytteverdi for oss selv?

Les mer»

Til redaksjonen i Document

Jeg er blitt gjort oppmerksom på at min bok om økonomisk krigføring er blitt omtalt i Document. Det beklager jeg. En av mine viktigste oppgaver er å bekjempe Document.

Les mer»

Verden er gått av lage

Den kinesiske vismannen Sun Tzu har sagt: «Bygg en gyllen bro bak din motstander som han kan trekke seg tilbake på!» Om du presser en rotte opp i et hjørne, angriper den. Denne rotta har 5000 atomstridsladninger.

Les mer»

Kristendommens endeligt i Betlehem

Hvorfor hører vi intet, eller kun lidt, om kristenforfølgelserne i Betlehem og andre områder kontrolleret af det palæstinensiske selvstyre? Det er ikke fordi de er udsat for mindre forfølgelse end deres trosfæller i den muslimske verden, hvor størstedelen af den globale forfølgelse af kristne foregår.

Les mer»

Når virkeligheten overgår fantasien

Midt i dette kaoset dukker en dypt bekymret utenriksminister opp på skjermen sammen med sin gjest, lederen for UNRWA, Philippe Lazzarini, som er i gang med å samle inn 16 milliarder kroner som han trenger for å holde liv i 5,6 millioner «palestinske flyktninger» som han og FN på 75. året holder fanget i 58 palestinske flyktningeleirer.

Les mer»

Jorden og livet må aldri styres av Bill Gates! 

Visste du at herskerklassen med Bill Gates, WEF, EU og ulike FN-program vil legge om verdens matproduksjon? Bill Gates, USAs største jordeier, ønsker å overta hele verdens matproduksjon.

Les mer»

Raulandsfjellet in memoriam

«Det grønne skiftet» er kommet til Rauland. Høye strømpriser kombinert med EU-direktiv og generell prisvekst har gjort et av landets vakreste fjellområder mer utilgjengelig for vanlige folk.

Les mer»

Hvorfor selges norsk vannkraft så dyrt?

Norsk vannkraft er billig å produsere. Konsesjonskraftprisen for 2022 var av OED fastsatt til 11,57 øre pr. kwh. Det er departementets beste anslag på kostnaden ved å produsere vannkraft. Så hvorfor selges norsk vannkraft så dyrt?

Les mer»

Hvem undergraver demokratiet?

Litteraturhuset nekter Legatum Publishing å avholde bok­bad fordi vi angivelig sprer «anti-demo­kratiske konspirasjons­­teorier». De absurde anklagene sier mye om dagens debatt­­klima og venstr­e­akademikeres misbruk av definisjons­­makt til å delegitimere menings­­motstandere.

Les mer»

Om spåkoner og andre valgeksperter

Jeg var en av de få som spådde at Trump kom til å vinne presidentvalget i 2016. Jeg sier det ikke for å skryte av egne spådomskunster. Bare spåkoner kjenner fremtiden. Jeg sier det for å påpeke hvor fjernt kommentariatet, etablerte medier og meningsmålerne var, og fortsatt er, fra den amerikanske grasrota og de amerikanske velgerne.

Les mer»