Kategori: Gjesteskribent

Henry Kissinger: Cooperate with China or World War 3

China is aggressive and militant at this moment because of the nature of its communist regime, which is quickly driving the country back to one-man rule and totalitarianism.

Les mer»

«Det stjålne valget» ligner mer og mer på høyre­sidens Russia collusion

De som argumenterer for at omfattende valgfusk har forekommet, skjelner tilsynelatende ikke mellom påstander og bevis. Søksmålene til Trump-teamet har løpende blitt avvist av domstolene.

Les mer»

Først kom det arabiske imperium. Så kom profeten

Det er ikke sådan, at først har vi Muhammed og siden et arabisk muslimsk imperium. Næ, det går den anden vej: Først er der et arabisk imperium. Derefter…

Les mer»

Are the American Media Legitimizing Terror Attacks in France?

After the Charlie Hebdo massacre in 2015, Tony Barber wrote in the Financial Times that the massacred journalists and cartoonists had been «stupid». It recently happened again.

Les mer»

Den forvokste administrative staten

Et samfunn bygger på eiendomsretten slik John Locke argumenterte for, vil ha et bolverk mot statens overgrep. Vi har ikke eiendom på statens nåde, men gitt av naturretten.

Les mer»

US Urgently Needs to Challenge China’s Choke­hold on Rare Earth Materials

One of China’s most significant advantages in the race to dominate future hi-tech industrial production, among just about everything else, is its chokehold on «rare earth materials» (REM).

Les mer»

Hvor finner vi antisemittene?

Norge er nå en del av blokken på 156 land i FN som vedtar en strøm av uttalelser mot Israel. Først blir Israel brennemerket, før man forbereder avstraffelser. Sporene peker i en bestemt retning, selv om norsk UD ikke vil vedkjenne seg det.

Les mer»

Arabs Warn Biden: Do Not Embrace Islamists

There is a growing fear in some Arab countries that a Biden administration may return to President Obama’s policy of empowering the Muslim Brotherhood.

Les mer»

Revolusjonære forandringer som kan ende i vold

Det grønne skiftet er vår tids Nytestamente. Det må man holde fast ved og misjonere for, mens alle ikke-troende kjettere må bekjempes. Dersom Det grønne skiftet ikke skjer nå, vil alle havne i det helvete vi forespeiles når kloden blir for varm til å leve på. Det er lite som skiller dagens svovelpredikanter fra det teologen Ole Kristian Hallesby forkynte.

Les mer»

Trump’s Only Road to Victory

Trump has only one road to victory, and it seems unlikely. And let us move forward with the transition by having the Trump administration cooperate with the Biden transition team.

Les mer»