Kategori: Gjesteskribent

Krigsforbrytelser rettferdiggjøres med løgn

Vi vet ikke hva professor Thorolf Rafto ville ha sagt om tildelingen av årets Raftopris til den palestinsk-arabiske organisasjonen Defence for Children International.

Les mer»

Elefanten i rommet

Adresseavisen presenterer i sin leder 18. september 2023 Ingen grunn til å være naiv en kort analyse av voldsbølgen i Sverige. Framstillingen er imidlertid så spesiell at den fortjener en kommentar.

Les mer»

Faktisk.no: Rekordstort valgsprik i Oslo

Ikke siden Oslo kommune begynte med bydelsvis statistikk for lokalvalg i 1975, har det vært større avstand i valgdeltagelse mellom bydelene.

Les mer»

Biden Administration Bypassing Americans, Violating US Law, to Appease Regime of Iran

The Biden administration has been accused of secretly bypassing US laws to reach a deal with Iran’s Islamist regime.

On August 10, the Biden administration apparently cut a «deal» excluding Congress and keeping the American people and U.S. regional allies in the dark — even though they are the ones who would be the most directly affected by a «deal.»

Les mer»

Utenrikspolitikk i underdanighet

Når Midtøstens eneste demokrati av NRK i mediets mest sette program, Dagsrevyen, fremstilles som et diktatur, er dette ikke en glipp.  Det er en overveid handling som er ment å skulle ha den virkningen den har, nemlig å skape antipati mot den jødiske staten. 

Les mer»

Purring på epost 27. juli: «Felles verdier skaper et Vi.»

Purring på e-post til stats­ministerens kontor: I eposten ga jeg stats­ministeren ros for å ville bygge et samfunn med sterkt samhold; et «Vi-samfunn». Dette står i kontrast til islam som har et politisk mål som strider med demokratiets idealer: Islam rangerer muslimer øverst mens i kristen­dom og humanisme er alle mennesker likeverdige.

Les mer»

Evaluering av pandemiresponsen

Konservativt ønsker en nasjonal granskning av legitimiteten til regjeringen Solbergs pandemirespons.

Dette er faktisk de mest drastiske og totalitære tiltak gjort i norsk befolkning i fredstid.

Les mer»

Oslo-freden forbigås i stillhet

Når vi nærmer oss 30-årsmarkeringen av denne «fredsprosessen» som dominerte både nyhetsbildet og det utenrikspolitiske engasjementet i Norge gjennom mange år, blir vi slått av den dype tausheten denne politiske milepælen i norsk diplomati omfattes med i dag.

Les mer»

Den sørgelige eldre­omsorgen og annen sorg

Det politiske forsøket på å  etablere et solidaritetssamfunn har havarert. Nå er det de mange upersonlige maktstrukturene som har tatt over. Når egoet regjerer blir samfunnet  kaldt. 

Les mer»

Svar på åpent brev fra Antirasistisk Front

Kan Norsk Redaktørforening støtte opp om vedtektene til Pressens Faglige Utvalg (PFU) og samtidig ha redaktør i Document.no, Hans Rustad som medlem, spør Antirasistisk Front i et åpent brev til oss.  Det enkle svaret på det er ja.

Les mer»