Det er slik at muslimene har prøvd å finne referanser til profeten i islam med navnet Muhammed i Bibelen vår i over 1400 år nå, men dessverre for dem så finnes det ingen referanser om han i Bibelen vår.

Referansen til Jesus finner vi over 300 ganger i det gamle testamentet i Bibelen. Det er over 300 profetier i det gamle testamentet som går i oppfyllelse med fødselen, livet, læren, døden og oppstandelsen til Jesus i det nye testamentet i Bibelen.

Moses profeterer om Jesus i 5 mosebok kapittel 18 vers 15 til 20. Jesus bekrefter i Johannes evangeliet kapittel 5 vers 45 til 47 at denne profetien til Moses handler om ham.

Muslimene er helt desperate etter å finne en slik profeti om Muhammed av Jesus i det nye testamentet i Bibelen, slik at dem kan verifisere profetskapet hans med denne. Det mange av dem gjør da er at de sier at «Talsmannen» Jesus snakker om i Johannes evangeliet kapittel 15 vers 26 til 27 handler om Muhammed.

Talsmannen Jesus snakker om her er Guds hellige ånd som han og hans Far skulle sende til verden etter hans himmelfart. Dette er Guds hellige ånd som går ut fra han og virker hos dem som har tatt imot Jesus som sin frelser.

Det er slik at Muhammed var en person og ikke en «ånd» og denne Talsmannen Jesus snakker om her ble sendt ned til verden av Faderen og Jesus over 500 år før Muhammed ble født og da faller denne påstanden deres på sin egen urimelighet.

Det jeg vil si til muslimene er at de må slutte å låne en del av skriftene våre og sette disse skriftene ut av kontekst i forsøk på å verifisere profetskapet til Muhammed. Det muslimene aldri har skjønt er at Bibelen vår er skrevet på en slik måte at en historie fra denne kan ikke tas ut og brukes til å lage en plagiat. Det er en historisk kronologi og kontekst i Bibelen vår som sørger for at hver eneste historie skal være akkurat der den er satt sammen. Du kan dermed ikke låne deler av noen av historiene der i et forsøk på lage en plagiat. Du får aldri den riktige historiske kronologien og konteksten med disse plagiatene. Dette har sammenheng med autoriteten til Bibelen vår og Guds egen sikring av skriften. Det er dermed ikke teknisk mulig å lage en plagiat med deler av skriften i Bibelen vår. Det er mange som har prøvd på dette opp igjennom historien, men hver eneste av dem har blitt avslørt.

Derfor så anmoder jeg muslimene om å slutte å låne deler av skriftene våre i forsøk på å verifisere det ene og det andre med dem. Dere kommer aldri til å få det til å bli riktig uansett hvor hardt dere prøver. Derfor så anmoder jeg dere til å heller forlate Koranen deres og komme hjem til den virkelige skriften til Gud i Bibelen vår.

Emanuel Sarwar er en troende og praktiserende kristen som vokste opp med islam og har kunnskap om både Bibelen og Koranen.

Les mer fra Emanuel, som ønsker å fortelle nordmenn sine tanker om islam i Norge.

Koranen gir skilsmisseråd til jentebarn – Document

Paradiset i islam har rennende bekker med vin – Document

Muhammed og hans mange kvinner – Document

Muhammed og de sataniske versene – Document

Kjøp «Europas underlige død» her.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.