Documents lokallag er grupper under organisasjonen Document.

Intensjon

Document er et ledende, konservativt, uavhengig og riksdekkende mediehus for nyheter, politiske analyser og kommentarer. Document forfekter ytringsfriheten og friheten til å ta egne valg. Document taler der andre tier.

Document lokallag skal være et fellesskap med likesinnede som står for de samme verdiene og intensjonene. Lokallagene skal ikke være en politisk arena, men åpne for alle med samme ønske om fellesskap.

Lokallagene skal være et «trygt» fellesskap, hvor medlemmenes identitet er kjent for Document, men medlemmene kan være kjent under valgfrie brukernavn/pseudonym. Medlemmene skal respektere hverandre og ha stor takhøyde for meninger og ytringer. Alle skal slippe til, og ingen skal kjøre egotripp for å fremheve seg selv eller trekke ned andre.

Drift

Lokallagene kan enten ha en egen administrator, eller dette kan ivaretas fra Document. Administrasjonen i Document har alltid tilgang til alle lokallagsplattformene. Administrasjonen kan også melde ut medlemmer dersom de ikke overholder vedtatte
«Vedtekter for Document lokallag«.

Lokallagene skal søke å være selvdrevne.

Medlemskap

Lesere/lyttere av Document kan melde sin interesse via KONTAKT, så vil vedkommende bli medlem i ønsket lokallag. Medlemmene får tilgang til en egen passordbeskyttet plattform for kommunikasjon blant lokallagsmedlemmene. Det er en separat plattform per lokallag. Et medlem kan være medlem i flere lokallag. Medlemmene skal ikke spre informasjon om andre medlemmer til utenfor lokallaget.

Møter

Lokallagene kan avholde møter etter sine medlemmers ønsker og behov.
Lokallagene kan treffes fysisk eller digitalt.
Lokallagene finner selv fram til egnede lokaler for sine møter.
Document kan bidra med foredragsholdere og administrasjon.

Organisering

Lokallagene er p.t. en frittstående gruppe under Document, og blir derfor ikke registrert som en selvstendig organisasjon/forening.
Lokallagene har ingen økonomiske interesser eller beholdning. Hvert enkelt lokallagsmedlem dekker selv sine kostnader i forbindelse med lokallaget og møtevirksomhet.