Kategori: Kommentar

Eliten må innrømme at den har bedratt folket

Politikerne i Vest-Europa mistet kontrollen over utviklingen allerede på 60-70 tallet. I stedet for å gjøre noe vendte de seg mot varslerne. Siden de ikke kunne reversere utviklingen så de fremover og laget seg en utopi. De turte ikke legge utopien frem for velgerne. De visste svaret.

Les mer»

Hvordan kommer fortiden til å bli?

Det er blitt typisk for europeiske samfunn å fordreie fortiden for å slippe å bli forlegne på nåtidens vegne. Fortiden omskrives slik at nåtidens beslutninger og politikk fortoner seg klokere og mer forståelige enn tilfellet ville vært dersom tolkningsrammene ikke ble «tilrettelagt» så omsorgsfullt som de blir.

Les mer»

PK-sektens prester leser Karine Haaland som fanden leser Bibelen

For alle som kan lese er det krystallklart hvem Haaland kritiserer. Men yppersteprestene i PK-sekten går i kollektivt anafylaktisk sjokk: – Karine Haaland vil ikke se menneske med mørk hud på TV! Hun er en rasist! Fysj og pføy! Gå i skammekroken!

Les mer»

Hva vi lærte av årets 17. mai

Når får vi en 17. mai-taler som tør å si at det moderne Norge står for verdier tuftet på norsk historie, i motsetning til visse andre som mange tror er like legitime som «våre»? Det er våre politikere som har gitt dem den oppfatningen: Bunad og hijab går godt sammen.

Les mer»

En annerledes 17. mai

Årets 17. mai er annerledes. Det er første gang vi kan si at avviklingen av Norge som nasjon ikke skyldes en global utvikling, som omfatter alle land, men er en målrettet politikk. Den samme politikken er ført i hele Vest-Europa og folk ser det bærer galt av sted.

Les mer»

Forvandlingen av 17. mai til globalistisk festdag

I de senere år har NRK forvandlet 17-mai til å være en dag for utenlandsk inkludering, multikultur, åpenhet, globalisme, sosialisme og fellesskap på tvers av landegrenser. Det er løgn. Det er ikke det 17. mai handler om. 17. mai handler om Norge. Bare Norge.

Les mer»

Skal det finnes noe Norge?

Skal det finnes noe Norge? Terje Tvedt og Kaj Skagen sier på hver sin måte at det kommer det bare til å gjøre hvis noen påtar seg å dekonstruere vrøvlet som under dekke av humanisme har avviklet Norge som nasjon. Nasjonen, nordmenns hjem, forsvinner i rasende fart.

Les mer»

Antirasisme som rambukk for en liberal innvandrings­politikk

Ytre venstre klarte å plante rasismebegrepet inn i norsk offentlighet og slik sabotere kritikk av innvandrings negative sider. Det politiske sentrum overtok tankegodset og gjorde det til sitt. Det tok ikke lang tid før «anti-rasismen» var standard overalt.

Les mer»

Ryggraden er helbredet

Det skrives historie når den amerikanske ambassaden åpner i Jerusalem. Ved å ta dette skrittet har Trump åpnet en dør som lar historiens elveløp ta en annen kurs. Den rettferdighet som FN og venstresiden står for er ahistorisk, og derfor blir den spilt ut over sidelinjen av historien.

Les mer»

Krigen, filmen og virkeligheten 

Når man driver krig, så kan det umulig være slik at et liv er et liv og like mye verdt enten det gjelder en av våre eller en av dem. Si da dette med frimodighet, politikere og generaler, si det høyt så også sivilistene hører og skjønner det: Vi skal forsvare våre liv så godt vi kan, samtidig som fiendens liv skal tas når aktiv strid blusser opp.

Les mer»