Kategori: Kommentar

Som på film

Innfødte som har bodd mange år i utlandet, kommer hjem til Skandinavia og får sjokk. De tror at man kan opptre som før, og snakke til mennesker som oppfører seg dårlig. De oppdager at en bagatell av en bemerkning med ett plasserer dem i en liv-og- død-situasjon.

Les mer»

Antikrist i kirkearkitekturen

Avkristningen av Norge skjer på mange områder, det mest diskuterte er hvordan prester og biskoper utvanner og relativiserer bibeltekstens normative grunnlag, men langt mer iøynefallende er hvordan nye kirkebygg gis en ytre form og indre utsmykning som er blottet for kristen symbolikk og teologi.

Les mer»

Når friheten krever våre barn

Ungdommer i Sverige forteller hvordan de ble tilbudt kjønnsskifte etter bare fem uker med konsultasjoner. Samtidig er det stadig flere som står fram og forteller at de angrer dypt på at de skiftet kjønn. De erfarer at kjønnsdysforien er forbigående, og at en kjønnsskifteoperasjon ikke hjalp.

Les mer»

Hvordan kan medier som lar IS-kvinner skrive debattinnlegg, i det hele tatt ha noe å si mot høyreekstremisme?

Europa opplevde tre islamistiske og ett høyreekestremt terrorangrep på litt over en uke. Den ene ekstremismen er importert, den andre er hjemmeavlet. Hvordan skal eliten bli tatt alvorlig når den har innlatt seg med islamismen – ja, selv IS-ekstremismen?

Les mer»

Nei, det var ikke kommunikasjonen som sviktet

Ap er innhentet av sosialdemokratiets fall. FrP har ikke en gang fått med seg at liberalismen har fått et dårlig rykte og insisterer på å bli enda renere liberalister, når nasjonalkonservatismen får vind i seilene. Det er som å be om.å bli henvist til skyggenes dal.

Les mer»

Innvandring og kriminalitet: Når krig blir fred, og løgn blir sannhet

Jo mer åpenbare innvandringens problematiske sider blir, desto mer øker de hardbarkede multikultur-entusiastene anstrengelsene for å omkonstruere virkeligheten. Dag Herbjørnsrud gir et ferskt eksempel: «Innvandring gir mindre kriminalitet», hevder han. Fortellingen om denne innbilte årsakssammenhengen er Orwells Sannhetsministerium verdig. Andres uvitenhet er hans styrke, men argumentasjonen lekker som en sil.

Les mer»

Motstanden mot Trump anerkjenner ham ikke som legitim president, det gir dem rett til å styrte ham

Motstanden mot Trump stikker dypt. Den liberale eliten har aldri anerkjent ham som en legitim president. Derfor er påstanden om at han kan takke Putin for seieren så viktig. Det gir nødretten til å undergrave ham. Dette er et samfunn i krig med seg selv.

Les mer»

Den antirasistiske rasismen

Den antirasistiske rasismen har infiltrert akademia så grundig at man i dag kan studere raselære ved OsloMet, gjennom «det revolusjonerende nye forskningsfeltet kritiske hvithetsstudier». Ifølge dette spennende nye forskningsfeltet er den norske majoritetsbefolkningen en del av den «hvite overlegenhetsideologiske rasismen» på grunn av sin hudfarge. Man må gni seg i øynene: Det er som tatt ut av 1930-årene, men utgir seg for progressivt. Sirkelen er sluttet.

Les mer»

Varsleren har samarbeidet med Biden

Varsleren som har satt Washington på hodet og fått Demokratene til å innlede riksrettsprosess mot Trump, samarbeidet med Joe Biden da han var visepresident. Demokratene har igjen kompromittert seg selv.

Les mer»

Nok en innlemmelse i EU, denne gang jernbanen

Innlemmelse i EUs jernbanepakke handler om noe mer enn konkurransevilkår. Det handler om at EU overtar kontrollen over nok et viktig samfunnsområde, bare et halvt år etter Acer. Norge er de facto medlem av EU, samtidig som britene går ut. Dette er ikke å ivareta norske interesser.

Les mer»