Kategori: Kommentar

Kina tar sin kalde krig mot Vesten til et nytt nivå

Som folkehelsekrise og økonomisk sjokk kom koronaepidemien ubeleilig på hele verden. Men de geopolitiske konsekvensene er verst for Kina: Landets skjulte krig mot Vesten blir tydeligere, og frontene blir klarere. Det kinesiske kommunistpartiet trapper opp krigen, men har dårligere sjanser til å lykkes. Klønete utspill i disse dager blottstiller panikken.

Les mer»

Selvsuggererende fantasier

PST er tilsynelatende blitt en tjeneste som tar seg til rette. Det skjer muligens fordi folk i andre deler av statsapparatet deler deres syn på hva som behøves. Vi kjenner utviklingen fra USA der de hemmelige tjenestene er blitt en stat i staten, alliert med Demokratene og de liberale mediene.

Les mer»

Koronaen – forsmak på grønt skifte

Grønne og grønnflekkete politikere ellers har ved koronaens hjelp fått demonstrert for det norske folk hva som blir følgene av det mye omtalte «grønne skiftet».

Les mer»

Statsledernes dilemma er enkelt: De stoler mindre på viruset enn på sine kolleger

Smitteverntiltakene de forskjellige landene har iverksatt er en likevekt i et spill landene i mellom, der alle vil unngå katastrofen, men ingen vil bekjempe den maksimalt. Maksimal bekjempelse ville være forgjeves med det fraværet av koordinering som skyldes de politiske forholdene.

Les mer»

Globalisert sentralisering avslørt

Det måtte en virusepidemi til for at vi skulle se hvordan globaliseringen kommer til kort når den settes på prøve. Norge må trekke de slutninger som ikke er til å komme forbi: satse langt mer på å bli selvforsynt med livsviktige varer og innsatsmidler. Norge må produsere mer mat, medisiner og krisebruksmateriell for å redusere avhengigheten av fjerne land. 

Les mer»

Klankulturen: en nøkkel til forståelse av samtiden

Document Forlag utgir nå den svenske antologien «Klanen», redigert av Per Brinkemo og Johan Lundberg, på norsk. Verket forklarer sammenstøtet mellom uforenlige mentaliteter når klankulturer innvandrer til individorienterte vestlige rettsstater. Gapet mellom kollektivismens og individualismens verden er større enn mange tror. Denne boken gjør det intellektuelle spranget. Kjøp den her!

Les mer»

Norske journalister mer opptatt av mulla Krekars sikkerhet enn Norges

Norge islamiseres dag for dag med små, men bevisste skritt. En kultur utviklet gjennom mer enn tusen år og et levesett basert på kristenhumanistiske verdier og arbeiderbevegelsens solidaritetssyn, settes til side til fordel et middelaldersk verdisett og menneskesyn. Ved å godta islamiseringen, samtykker folket i dens virkninger.

Les mer»

Sikkerhetstjenestene driver psykologisk krigføring mot egen befolkning

Samme dag som Monica Mæland vil ha fullmakt til å kunne fravike reglene for asylsøkere, går den danske forsvarsminister ut og sier at fremmede makter bruker epidemien. En seniorrådgiver i PST tror sågar at ekstremister kan bruke viruset bevisst mot personer eller grupper.

Les mer»

Når helsearbeidere risikerer livet

I møte med koronaepidemiens forferdeligheter opplever vi ting som gjør at menneskenaturen utfordrer oss på en forunderlig måte, nemlig vår vilje til å ofre oss selv for andre.

Les mer»

Frihet, likhet, brorskap – hva betyr det i dag?

Ennå finnes en magisk aura ved revolusjonens tre slagord. Hva knytter dem sammen? Oppgaven faller på brorskapet. Det står for tillit, solidaritet, fellesskap, offervilje. Hvordan tar brorskapet form i dag?

Les mer»