Kategori: Kommentar

Slik lever dei der – i klimasekten

Politisk korrekthet gjennomsyrer hele samfunnet vårt nå, og alle vet hva prisen er for å være ærlig rundt innvandring, islam, nasjonale verdier eller klima. Skal man beholde jobb, karriere, status, venner, husfred og nattesøvn må man pent bare jatte med.

Les mer»

Livet og lidelsen

Det er en gave å eksistere, og med eksistens kommer lidelse. Det er ingen vei utenom. Men hvis du er takknemlig for livet, så må du være takknemlig for hele livet. Du kan ikke velge å vrake hva du takker Gud for.

Les mer»

Kulturfinansiering med umoralske penger

Alle vet at den norske stats pengemaskin er basert på enorme oljeinntekter, som nå under klimakrise og global oppvarming må nedbygges. Om pengene ikke er giftige, er de i et bærekraftig perspektiv både umoralske og samfunnsnedbrytende.Hvor står norske kunstnere i denne klimaklemma?

Les mer»

Toget har satt seg i bevegelse. Britene forlater EU. Det er ugjenkallelig

Boris Johnson har vist at han akter å ta Storbritannia ut av EU, ved å stille EU overfor et fullbyrdet faktum. Britene går ut. Det skjer helt fysisk ved at de slutter å gå på møter. Boris kunne hatt som slagord: Britain First. Alt demokrati hviler på folkets suverenitet.

Les mer»

En stjålet moped skulle bare leveres tilbake av politiet

Voldsnivået i Sverige har nådd et nivå som berører hele samfunnet. Når folk våkner i sine senger av bombedrønn, er det et varsel. Bomber er et signal om krig. Hvis politikerne ikke tar ansvaret, vil de bli holdt ansvarlig.

Les mer»

Svensk ungdomspolitiker brenner sitt eget flagg

En ungdomspolitiker fra partiet Liberalernes ungdomsforbund (LUF) brenner det svenske flagget i peisen med et stort smil…bare sånn på twittergøy. Et samfunn utelukkende basert på individuell frihet, er i prinsippet ikke lenger et samfunn. Det er et anarki. Sverige er på vei dit.

Les mer»

Dette er det nye Europa, men ingen vil si hvordan det ser ut

Document var invitert til Arendalsuka for å snakke om hatprat. Alle vil snakke om hat, men ingen vil møte haterne. Det er alltid «de andre». Siden de ikke har noe ansikt er det lett å snakke om å utestenge dem. Er det virkelig så enkelt? Er det slik man bekjemper ekstremisme?

Les mer»

Ny lov om trossamfunn viser vår åndelige fattigdom

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sendte i juni proposisjonen til den nye trossamfunnsloven til Stortinget Departementet mener at en prinsipielt sett ikke bør kreve at «det enkelte tros- og livssynssamfunnet positivt understøtter eller fremmer slike demokratiske verdier som vårt samfunn bygger på, som vilkår for tilskudd.»

Les mer»

Afghanistan kan igjen bli en trussel ikke bare mot afghanere

Amerikanerne ser nå ut til å være fast bestemt på å forlate Afghanistan. Taliban vil øke presset på regjeringen i Kabul. De som kan, vil flykte. Det er nå store diasporaer i Europa som kan hjelpe dem hit.

Les mer»

Individ og gruppe

Bryter man ned fellesskapet innen en gruppe som en nasjon, så risikerer man å miste noe viktig og vesentlig uten at man vet hva man i stedet blir sittende igjen med. Slike sosiale eksperimenter skal man være usedvanlig skjødesløs for å sette i gang, især dersom utgangspunktet – i vårt tilfelle nasjonen Norge – faltisk var et riktig vellykket konstrukt. I

Les mer»