Kategori: Kommentar

En utelukkende dennesidig kristendom?

Kraften har forlatt dagens norske kristendom parallelt med at den transcendente helligdommen ble vasket bort. Man står ikke mot eller bekjemper fanatiske religiøse motstandere – som jihadistene – med borettslagsreglementer.

Les mer»

Et minnesenter hvis formål er å lamme politikken?

Å gjøre sinnssyke kriminelle terrorister til den viktigste politiske kraften i Norge, leder ingen steder hen, og fører Norge inn i et politisk koma, hvor verden forandrer seg hurtig, mens norske politikere og politisk debatt aldri kommer videre enn 2011.

Les mer»

Seierherrer som ble tapere

Det ble spetakkel da Sylvi Listhaug hevdet at Den norske kirke «råtner på rot». Men faktum er at dåps­tallene synker. Kristen­sosialistene og reform­bevegelsen vant makt­kampen om kirken, men mister befolkningen. Mange kirker står for det meste tomme. I det ikke altfor lange løp endte seier­herrene opp med å bli tapere.

Les mer»

Innvandrere får mest og slår mest

Det snakkes stadig mindre om vold mot kvinner. Etter å ha lett litt på Krisesentersekretariatets nettsider, forstår jeg hvorfor. To tredeler av krisesentrenes brukere er innvandrere. 47 % av alle barn i familievoldssaker har innvandrerbakgrunn, de samme har to tredeler av sosialhjelpsmottakerne.

Les mer»

Heller ikke Vesten er lenger trygg for en Asia Bibi

Sylvi Listhaug og Abid Raja går sammen om å få Asia Bibi til Norge. Men faktum er at frafalne muslimer og konvertitter til kristendommen ikke er trygge i Vesten. Hverken i lokalmiljøene eller forvaltningen. Muslimer er ansatt i politiet, UDI og mottakssystemet, hvor en Asia Bibi risikerer diskriminering og avvisning.

Les mer»

Tek vi i mot for få flyktningar og innvandrarar?

Vårt Land, Unge Venstre og KrFU vil at Noreg skal ta imot 5000 FN-kvoteflyktningar neste år. Men Noreg har alt teke imot 228.000 flyktningar. Landet har teke fleire enn nok. Det norske folket representerer 0,055 % av Jorda si befolkning.

Les mer»

Aksept av FNs migrasjonsavtale er gambling med Norges og Europas fremtid

Norge skal etter planen undertegne Marrakesh-avtalen 10. desember. Det understrekes at avtalen er frivillig, men hvorfor da utarbeide 32 sider med tekst? Migrantstrømmen går bare én vei, fra sør til nord. Ordet nasjonal suverenitet er ikke nevnt.

Les mer»

Omdreiningspunktet 22. juli

14 akademikere protesterer mot/refser Kommunaldepartementet for å ha fjernet bildet av Sylvi Listhaug fra 22. juli-senteret. 22. juli skal være «omdreiningspunkt» i demokratilæring for barn og lærere, og da er Listhaug selvskreven. Hun og likesinnede må finne seg i å spille statistroller i venstresidens oppsetning.

Les mer»

Det nasjonale uføret vi alle er havnet i

Kjell Erik Eilertsens avsløring av at alle norske økonomer med innsikt i statsfinansene vet hvilken katastrofe innvandringen er, illustrerer korrupsjon av en hel maktklasse. Men denne kan vanskelig byttes ut. Norge er så lite at den som måtte utforme et politisk alternativ, ikke ville få med seg nok dyktige fagfolk.

Les mer»

Nei Høyre: Blå klimapolitikk virker like dårlig som rød og grønn klimapolitikk.

Klimasaken er MdG, SV og Arbeiderpartiets politiske baby, som Høyre har adoptert som en gigantisk gjøkunge. Og den gjøkungen spiser opp Høyres borgerlige politikk fra innsiden, og den blir aldri mett!

Les mer»