Kategori: Kunstbilde

Pauli omvendelse (c. 1540-50)

Lucas Cranach den yngres (1515–1586) verksted. Olje på lindetre, 46,5 x 38 cm, Kunsthistorisches Museum, Wien. Tysk titel: Paulussturz / Die Bekehrung des hl. Paulus Beretningen om apostelen Paulus og hans omvendelse underveis til Damaskus finner vi i kapitel 9 i Apostlenes gjerninger, og dessuten i kapitel 22, 1-16 som en innledning til hans forsvarstale […]

Les mer»

Grini, 8. mai 1945

Fotograf ikke oppgitt, sølvgelatinkopi i Anno Domkirkeodden, Hamar. Fangeleiren på Grini ble opprettet av okkupantene den 14 juni 1941, i det som var tenkt som et kvinnefengsel på Ila i Østre Bærum,. Det ble påbegynt i 1938, og sto omtrent ferdig i 1940. Det ble primært brukt til norske politiske fanger. I og med kapitulasjonen […]

Les mer»

Torghatten, Nordland (1880-90)

Axel Lindahl (1841–1906) Albuminkopi fra glassplatenegativ, Nasjonalbiblioteket. Etterspørselen etter fotografiske prospekter fra Norge var stor i slutten av 1800-tallet, både for turistnæringen og for den nasjonsbygging som endte med unionsoppløsningen i 1905. Som vi kan se av den innkopierte teksten, ble Lindahls bilder solgt via Richard Andvords papirhandel m.m. på Stortorvet i Kristiania. Det finnes […]

Les mer»

De syv søstre, Nordland (1864-1889)

Knud Knudsen (1832–1915) Albuminkopi fra glassnegativ, Nasjonalbiblioteket. Knud Knudsen var en av Norges første fotografer, og aktiv som landskapsfotograf over store deler av Norge i siste halvdel av 1800-tallet. Innledningsvis gjorde han nok bruk av våtplate-teknikken, som (enkelt sagt) krever at man må medbringe et mørkerom (ofte i form av et telt) og eksponere og […]

Les mer»

Midsommerkveld. Eggedal. (1896-99)

Theodor Kittelsen (1857-1914) Blyant, penn og lavering på papir, 37 x 52,5 cm, privateie. Det er ingen datering påført tegningen – men kunstneren var i årene 1896-99 bosatt i Eggedal, og da er den trolig utført der. Den gikk under hammeren hos Grev Wedels Plass Auksjoner i Oslo den 29. november 2010, prisantydningen var NOK […]

Les mer»

Maimåne (ikke datert)

Nikolai Astrup (1880-1928) Fargetresnitt, 19 x 25,5 cm, privateie. Fra Astrups hånd er det kjent i alt fem malerier, ved siden av tresnitt av dette motivet, hentet fra prestegården i Jølster der han vokste opp. Dette tresnittet regnes som ett av hans mest ettertraktede, og er ofte nevnt i hans korrespondanse med interessete kjøpere. Dette […]

Les mer»

Piken med linhåret (ikke datert)

Hans Heyerdahl (1857-1913) Olje på lerret, 61 x 49 cm, privateie På blindrammen er det påført Aslaug Damman Aasgaardstrand. Bildets titel, som vi trygt kan anta er fra fransk La fille aux cheveux de lin, møter vi først i et dikt av Leconte de Lisle (1818-1894), fra samlingen Poèmes antiques (1852). Dette diktet skal ha […]

Les mer»

Altertavlen i Agersted Kirke, Aalborg Stift (c. 1890)

Hans Andersen Brendekilde (1857–1942) Altertavle i Agersted Kirke, Aalborg Stift Foto: Gunnar Bach Pedersen, Wikimedia Commons. Motivet, Jesu nattlige samtale med Nikodemus, er hentet fra evangeliet etter Johannes 3, 1-21 (Dansk Bibel 1933). Men der var en Mand af Farisæerne, han hed Nikodemus, en Rådsherre iblandt Jøderne. Denne kom til ham om Natten og sagde […]

Les mer»

Udslidt (1889)

Hans Andersen Brendekilde (1857–1942) Olje på lerret, 207 x 270 cm, Fyns Kunstmuseum, Odense. Ved siden av brødrene Frants og Erik Henningsen var Hans Brendekilde sentral blant de danske sosialrealistiske malere på slutten av 1800-tallet. Han hentet gjerne sine motiver fra den danske landsbygden, som også er beskrevet I komponisten Carl Nielsens (1865-1931) selvbiografiske Min […]

Les mer»

Vagtparade (1888)

Erik Henningsen (1855–1930) Olje på lerret, 90 x 148,5 cm, Statens Museum for Kunst, København. Vaktparader er en tradisjon vi finner i de skandinaviske land, og dermed også i København. Hvilken musikk korpset spiller er umulig å si med sikkerhet, men det kan ha vært Kong Frederik VIII’s Honnørmarch, skrevet av Christian Florus Balduin Dahl […]

Les mer»