Kategori: Kunstbilde

Kong Sigurd og kong Baldvine rir frå Jorsalaborg til Jordan (1895-99)

Gerhard Munthe (1849-1929) Penn på papir, 11,6 x 17,9 cm, Nasjonalmuséet, Oslo. Snorres kongesagaer ble utgitt 1900 av J. M. Stenersen & Cos forlag i Kristiania, med illustrasjoner av norske kunstnere, deriblant Gerhard Munthe, som også var ansvarlig for initialer, vignetter og utformingen av selve boken. Dette skulle bli Gerhard Munthes aller best kjente verk. […]

Les mer»

Johannes Døperen preker (1566)

Pieter Brueghel den eldre (1526/30-1569) Olje på eikepanel, 95 x 160,5 cm, Szépművészeti Múzeum, Budapest Den 24, juni – St.Hans, er Johannes Døperens fødselsdag og festdag. Døperen er omtalt i alle de kanoniske evangelier, og dessuten hos Flavius Josephus. I evangeliet etter Matthaeus, 3, 1-12 (DNB 1930) kan vi lese: I de dager stod døperen […]

Les mer»

Jonsokbål (1912-26)

Nikolai Astrup (1880-1928) Olje på papir oppklebet på trefiberplate, 89 x 105 cm, Nasjonalmuséet, Oslo Nikolai Astrup var elev av Harriet Backer 1899–1901 og neste år av Christian Krohg i Paris. Bortsett fra noen få korte utenlandsopphold bodde han fra 1905 på sin gård i Jølster i Sogn og Fjordane. De fleste av hans motiver […]

Les mer»

Den bergtagne. Fra folkevisen om Liti Kjersti (1928)

Gerhard Munthe (1849-1929) Olje på lerret, 125 x 158 cm, Nasjonalmuséet, Oslo Nasjonalmuséets utstilling Gerhard Munthe. Eventyrlig design åpnet den 8. juni og vises til 2. september i år. Gerhard Munthe var aktiv på mange felter, både som realistisk oljemaler, som illustratør – spesielt for Snorre – og dessuten designer for både møbler og porselens-serviser. […]

Les mer»

Till sjöss (1883)

Albert Edelfelt (1854–1905) Olje på lerret, 50 x 60 cm, Eremitagen, St. Petersburg, Finsk titel: Käytössä aallonmurtaja Dette er nok et bilde mange av oss har sett i reproduksjon, og det ser ut til at det fortsatt finnes et marked for kopier. Og etter utgangen av det 70. år etter kunstnerens bortgang er verket «falt […]

Les mer»

Gammel traktor

Foto: rubb Jeg så denne gamle Oliver-traktoren på en gård mellom Hamar og Brumunddal. Det var tydeligvis en gang i tiden hvor dekk ikke var like utbredt på traktorer som i dag.

Les mer»

Portrett av Harriet Backer (c. 1920)

Ukjent fotograf, sølvgelatinkopi i Nasjonalbiblioteket. Det er nærliggende å anta at bildet er tatt i Hansteens gate 2 i Kristiania/Oslo, der Harriet Backer (1845-1932) hadde sin bolig og sitt atelier fra tidlig 1890-tall, og dessuten drev sin malerskole frem til 1909. Bildet på staffeliet er kjent som Evighetsbildet, et stilleben. Det skulle bli hennes siste […]

Les mer»

Civitatis Christianiæ sigillum – Byen Christianias segl (1800-tall)

Avtrykk av segl i Magistratens (byens administrasjon fra 1661 til 1922) arkiv fra midten av 1800-tallet. Som vi tidligere har vært inne på, har Oslo strengt tatt ikke noe «byvåpen». Men byen har hatt sitt eget segl, det tidligst påviste er fra 1300-tallet. Oslo-patrioter vil uten videre dra kjensel på motivet. St. Hallvard med glorie, […]

Les mer»

Apostelen Johannes (c. 1605)

El Greco (1541-1614) Olje på lerret, 99,7 x 78 cm, Prado, Madrid Det er antatt at dette bildet stammer fra el Grecos verksted i Toledo, der mesteren hadde det overordnede ansvar, men ellers overlot grovarbeidet til sine læresvenner. Apostelen Johannes er fremstilt i tråd med tradisjonen, en ung skjeggløs mann med rød kappe og grønn […]

Les mer»

Min världsliga Madonna (1944)

Helene Schjerfbeck (1862-1946) Olje på lerret, 66,5 x 48,5 cm, Nasjonalmuséet, Oslo Helene Schjerfbeck beundret el Greco, og fikk etter alt å dømme se flere av hans originaler i forbindelse med utenlandsopphold i løpet av 1880-tallet, men ellers kjente hun hans verker bare fra reproduksjoner i svart/hvitt. Hennes første bilde etter el Greco ble malt […]

Les mer»