Kategori: Kultur

«Derfor trenger vi kunst og kultur»

Nettstedet Subjekt.no har laget en interessent liten trykksak «Derfor trenger vi kunst og kultur», som tar sikte på å opplyse allmennheten om nødvendigheten av kunstneriske og kulturelle opplevelser. Nettstedet har en ung og ukonvensjonell profil og er åpen for kritiske ytringer om det meste i kulturlivet ut fra perspektivet «Etikk og estetikk».

Les mer»

Orwell beskrev den totalitære staten, Kafka den totale labyrinten

George Orwell og Franz Kafka var svært forskjellige, men begge så maktens ugjennom­trengelighet. Hos Orwell er makten utilslørt, bastant, brutal; hos Kafka ubestemt, anonym, labyrintisk. Begge forblir uhyggelig aktuelle.

Les mer»

Postkort fra 1905

Postkortet fra 1905 viser en sunn patriotisme. Holmenkollen kapell har fått plassen i sentrum, et nasjonalsymbol. På begge sider ser vi det norske flagget med et ‘Ja!’ til folkeavstemningen 13. august. Den var et Ja eller Nei til at unionen var blitt oppløst 7. juni. Nær 613.000 som stemte Ja (368.000 menn og 245.000 kvinner), […]

Les mer»

Den moderne arkitekturens negative estetikk

Det er vanskelig å skjønne at arkitektene i over 100 år har fastholdt og insistert på den samme anti-estetiske ideologien. Vi ser aldri tegn til fornyelse og oppmykning i formgiving, bare den samme monotonien og tilstivnede, visuelle retorikken år ut og år inn

Les mer»

En dronning med store kunstneriske ambisjoner

Det er all grunn til å merke seg at Dronning Sonja nylig har startet et eget kunstgalleri i hovedstaden. I mange år har hun selv vært en aktiv billedkunstner og oppnådd stor faglig respekt for sine grafiske trykk.

Les mer»

Rammstein: Et band født i flammer, og det brenner fortsatt

Rammstein er et tysk industrielt metalband grunnlagt i Berlin i 1994. Bandet tilhører sjangeren «Neue Deutsche Härte» (ny tysk hardhet), og har solgt over 16 millioner album. De ble født i asken av flammene etter en grusom flyulykke.

Les mer»

Ifølge Munchmuseet var Edvard Munch en rasistisk kunstner

Munchmuseet har i lengre tid jobbet med utstillingen «Gi meg et navn». Det dreier seg om utvalgte arbeider som etter museets oppfatning gir uttrykk for rasisme og etnisk diskriminering på tittelnivå. Mot et aktuelt bakteppe av woke og identitetspolitikk har altså Munchmuseets faglige ledelse funnet det opportunt å oppdatere Edvard Munchs verker til et mer politisk korrekt nivå.

Les mer»

Kuratoriske kunstgrep og estetisk avmakt

Det er to iøynefallende kjennetegn ved den norske samtidskunsten som setter standard. Det ene er infantil sanselighet og det andre er konseptuelt lavmål. Kunstnerne har hverken estetisk følsomhet eller intellektuelle evner som i spann kan utforme et verk med visuelle kvaliteter og mening.

Les mer»

Svein Bolling og billedkunstens metafysikk

Omsider ble det laget en retrospektiv mønstring av Svein Bollings kunstnerskap på museumsnivå. Det var på høy tid, Bolling har i over 50 år vært en meget produktiv og særpreget figurativ kunstner, som det ikke har vært lett å plassere i noen av samtidens kunstformer.

Les mer»

Når kunsthistoriens mesterverker blir en myte og uten verdi

Kunsthistorien viser oss det ypperste av estetiske prestasjoner som det ikke finnes snev av i dagens kunstliv. Idag kalles de myter. Kunstnerne er opptatt av konseptkunst på selvets grunn. Det de produserer er goldt og sterilt.

Les mer»