For noen uker side skrev jeg på Document.no om et nytt utbyggingsforslag for Tjøme sentrum. Det var tegnet av et kjent arkitekturfirma, velsignet av utbyggerne og nylig godkjent første gang av politisk utvalg i Færder kommune. Dermed var det tid for høring med frist 1. mai, slik at innbyggere og andre berørte parter kunne komme med innsigelser og kritikk.

Forslag til nye Tjøme sentrum.

Etter mitt faglige skjønn var utbyggingsforslaget en miljøkatastrofe, noe innbyggerne etter hvert ble stadig mer klar over. Lokalavisen publiserte en rekke kritiske debattinnlegg som fikk temperaturen og motstanden til å vokse. Normalt burde kommunen ha innkalt til et folkemøte, men fra det hold kom det intet initiativ. Da var det ikke annet å gjøre enn å dra i gang et folkemøte på egen hånd.

 

Det ble dannet en arbeidsgruppe som planla tidspunkt og innhold i folkemøtet. Men det vi egentlig trengte var skisser til ny stedstilpasset bebyggelse. Helst tegnet av en profesjonell arkitekt, men også av folk med kreativt blikk for den stedlige byggeskikken. Fra år tilbake kjente jeg en lokal arkitekt som tegnet mest moderne villaer og fritidsboliger, men jeg visste at han også hadde rehabilitert eldre hus. Per telefon forklarte jeg ham situasjonen og at han bare hadde en uke på seg til folkemøtet.

Før en uke var gått fikk jeg en epost med vedlegg. Den inneholdt et utvalg tegninger med stedstilpasset og stilren bebyggelse, menneskelig dimensjonering og korrekt arealfordeling. En helt utrolig tegnejobb som under Folkemøtet for vel en uke siden ble mottatt med begeistring og jubel. Arkitekten, Rune Breili, er fastboende på Tjøme og har tidligere tegnet noen mindre skisser over hvordan Tjøme sentrum kunne se ut, men denne gangen leverte han et gjennomarbeidet forslag helt i tråd med hva reguleringsplanen krevde.

Hva politikerne nå kommer til å gjøre, er et åpent spørsmål. Vil de velge en modernistisk katastrofe, eller satse på et stedstilpasset bolig- og handelsmiljø? Nå er ikke Rune Breilis skisser ferdig utformet i detalj. Bebyggelsen kan endres og justeres etter behov, men selvsagt innenfor rammene av de stedstilpassede krav. I øyeblikket pågår det en folkeaksjon på Tjøme, som før høringsfristen går ut kan øke presset på politikere og utbyggere.

For sistnevnte burde det jo være vellykket markedsføring å etterlate seg et sentrumsområde som innbyggerne trives i og beundrer. Det bidrar neppe til å dempe klimakriser og global terror, men gir lokalmiljøet en omtankens møteplass.

Les også:

Nye Tjøme sentrum, en miljø­katastrofe

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok! Kjøp eboken her.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.