Anne Kristine Thorsby, «Energisk», 120 x 180 cm, olje på lerret.

Det er mange måter en kunstner kan tolke naturen på. Noen går mikroskopisk til verks og fordyper seg i molekyler og partikler, mens andre maler vakre landskaper som fortaper seg i en fjern horisont. Innenfor disse ytter­punktene kan kunstneren skape et billedrom med personlig preg eller kalkulert minimalisme. De maleriske mulighetene er legio, faktisk mer mangfoldige enn det naturen selv kan uttrykke.

Anne Kristine Thorsby, «Håp», 200 x 230 cm, olje på lerret.

I Galleri A mønstrer nå to kunstnere som hver på sin måte forvandler natur­inntrykk til stadier i koloristisk fylde og visuell poesi. Karakteristikken virker abstrakt, men etter mitt skjønn helt i tråd med den maleriske strategien vi ser er implementert i verkene til Anne Kristine Thorsby og Rolf Nerli. Ingen av deres malerier er av den naturalistiske sorten. Naturen er heller ikke abstrahert bort, den vibrerer i billed­flaten som en kunstnerisk uro, en konstant utfordring i spennet mellom maleri og sanse­inntrykk.

Anne Kristine Thorsby, «I øyeblikket», 80 x 120 cm, olje på lerret.

Selv om Thorsby og Nerli jobber i en landskaps­tradisjon av godt gammelt merke er de ikke primært opptatt av natur­skjønn­het­en. Hos begge dreier det seg om fordypelse i maleriets farge­rikdom og stofflige mangfold. Det er altså en annen type skjønnhet som her vektlegges, nemlig det billed­skjønne. Naturen kan her selvsagt være et utgangs­punkt for malerisk skjønnhet, men den kunstneriske skjønnheten blir skapt på blikkets og bildets premisser.

Rolf Nerli, «Nattfiske», 50 x 50 cm, akryl på lerret.

Dette er en moderne billed­problematikk som kan håndteres på så mange måter. I både Thorsbys og Nerlis motiver er det et naturgitt utgangs­punkt, men gradvis overtar bildets skjønnhets­krav styringen. Torsbys store panorama­utblikk mot fjell­formasjon­er og skyer har i beskjeden grad en naturgitt form og struktur. Hele billed­flaten vibrerer av partikler og farge­pigment­er som ikke uttrykker noe bestemt, ikke engang natur, bare en kunstnerisk sensibilitet som vil formidle stemninger og visuell skjønnhet.

Rolf Nerli, «Spor», 50 x 50 cm, akryl på lerret.

I sine malerier går Rolf Nerli mer i dialog med naturens former og strukturer. Her finner vi fjell­partier og stein­blokker som kunstneren forvandler til sanselig skjønnhet på bildets premisser. Nerli har alltid vært en dreven billed­skaper, det merket jeg meg allerede i akademi­tiden. Både i hans grafiske trykk og malerier handler det om å skape en billed­skjønn­het med høy grad av natur­følsom­het. Begge utstillerne er verd et besøk.

Rolf Nerli, Strandet II, 70 x 40 cm, akryl på lerret.

Galleri A, Oslo:
Anne Kristine Thorsby og Rolf Nerli, malerier.
Varer til 28. april.

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok! Kjøp eboken her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.