Christer Karlstad. Søstre. Olje på lerret. 105×135 cm. Foto: Galleri Semmingsen

Det har gått fem år siden sist jeg så et maleri i av Christer Karlstad. Den gang et utvalg malerier mønstret i Galleri Semmingsen på Tjuvholmen. På det tidspunkt ble jeg imponert over kunstnerens malemåte og spesielle motivkrets. Han var en figurativ kunstner med fordypet interesse for natur, dyr og mennesker i et symbolsk samspill, med en malemåte som graviterte mot en realistisk formoppfatning. Noe forenklet kunne man kalle det en symbolistisk realisme, skjønt en slik karakteristikk bærer i seg en kunstnerisk selvmotsigelse.

Christer Karlstads «utvikling» siden 2018 har ikke kommet til noen avklaring på denne motsetningen mellom det naturgitte og det symbolske. Tvert imot forsterker han den ved å kalle hele utstillingen for «Tvisyn». Dermed skulle man anta at den tematiske motsetningen i maleriene var opphevet, men så enkelt er det ikke å skape kunstnerisk enhet og fylde i det visuelle uttrykket. Den realistiske tilnærmingen og maleriske behandlingen av motivet skaper konsekvent en flathet i utrykket som også forsterkes av en nærmest sjelløs koloritt. De er vakre på sin måte, men strever med å forløse den maleriske skjønnheten.

Nå har ikke Karlstad noe problem med realistisk å formgi dyr, mennesker og landskap i sine motiver, men det er med en saklighet og fargemessig tørrhet som får symbolske innslag og ideer til å kveles av mangel på sjelelig oksygen. Jeg har stor sans for den symbolistiske vinklingen og den fantasifulle koblingen mellom menneske og dyr, men fusjonen blir for konstruert og påståelig uten at den tørre koloritten klarer å skape noen malerisk fylde. Her synes jeg maleren Christer Karlstad går på kunstnerisk tomgang.

Det er synd, for kunstneren Karlstad har store formskapende evner og et skarpt blikk for både dyreliv og naturlandskap. Det store problemet er hans tolkning av symboldimensjonen og hvordan han implementer den i en realistisk skildring av dyr, mennesker og landskap. Her trenger han å ta noen nye grep og ta lærdom av den symbolistiske kunsten fra sent 1800-tall og begynnelsen av 1900-tallet. Dette er en skattkiste for de fleste av dagens kunstnere, men særlig for en visuell og idebasert begavelse som Christer Karlstad.

Christer Karlstad. Collector. 2023. Olje på lerret. 105×120 cm. Foto: Galleri Semmingsen

Christer Karlstad. Daimon. 2023. Olje på lerret. 110×140 cm. Foto: Galleri Semmingsen

Christer Karlstad. Interiør 2. Olje på lerret. 105×105 cm. Foto: Galleri Semmingsen

Christer Karlstad. Interiør 3. 2023. Olje på lerret. 105×105 cm. Foto: Galleri Semmingsen

Galleri Semmingsen, Oslo:
Christer Karlstad, malerier «Tvisyn».
Varer fra 09/11 til 03/12, 2023

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.