Liv Ørnvall

Galleri Dobloug viser i denne runden arbeider av to kunstnere, maleren Svein Strand og malerinnen Liv Ørnvall. Svein Strand har nå passert 85 år, mens Liv Ørnvall er en del yngre. Begge har en lang kunstnerkarriere bak seg og er velkjente i det norske kunstfeltet. Selv om Strand på denne mønstringen stiller med 100 tegninger, er han mest kjent som en pasjonert maler. At han nå mønstrer med tegninger i en så høy alder forbauser nok de fleste, for ikke å si alle. Kunstneren har faktisk aldri hatt noen tegneutstilling, så dette var en gledelig overraskelse.

Liv Ørnvall er en stødig, figurativ billedkunstner som har fulgt sin egen kurs, både malerisk og tematisk. Det er vanskelig å bestemme hennes uttrykksmåte innenfor et figurativt register, annet enn at hun i sin sjanger har vært konsekvent og forsiktig utprøvende. Selv om figurasjonen er noe naivistisk og koloritten på et vis urealistisk, er hun ingen surrealist. Fargen har da heller ikke en ren flatefunksjon, men finner sin plass i motivet som en organisk, pustende hud, noen ganger i varme nyanser, andre ganger i kjølige fargetoner. Min gamle lærer på Kunstakademiet hamret inn at fargen måtte ha «kropp».

Ørnvall har vært innom mange typer motiver i årenes løp, men konsentrert seg om menneskelige tilstander og upretensiøse miljøer. Her er det ikke mye heftig penselføring, men en lavmælt og stillferdig skildring av enkle handlinger og gåtefulle stemninger. Jeg har stor sans for hennes sensitive malemåte og anelsesfylte billedrom. Man kan si at det er noe sart og søkende i Ørnvalls kunstneriske tematisering av den sansbare virkeligheten. Her blir vi ikke bombardert med sterke visuelle stimuli, men trer inn i et stille billedrom der kunstneren vil vise oss hva hun har på hjertet.

Svein Strands tegninger er også møtesteder for nærkontakt med innsiden av det kunstneriske blikk. På denne mønstringen viser han hele 100 av dem, et antall som mer har karakter av billedhistorikk, enn en spisset produksjon fra en avgrenset periode. Det betyr at tegningene er hentet frem fra et langt og kreativt liv. Ingen av dem er daterte, men vi ser at de er formgitt under ulike faser og stadier i kunstnerens karriere.

Formatene er ikke store og teknikkene varierer, slik også formuttrykket skifter alt etter motivets tiltale og kunstnerens visuelle tilsvar. Enkelte tegninger er anatomiske studier, andre er portretter, men for det meste dreier det seg om raske skisser av trær, landskaper, mennesker og pittoreske bygninger og steder. I det hele tatt er det en frodig og forfriskende tegnemønstring, der kunstneren utfolder seg i en spontan og ubesværet kreativitet. Dette er noe annet enn Svein Strands malerier, som er mer preget av malerisk disiplin og sensibilitet

Liv Ørnvall

Liv Ørnvall

Svein Strand

Svein Strand

Svein Strand

Svein Strand

Galleri Dobloug:
Liv Ørnvall, malerier
Svein Strand, tegninger
Varer fra 25/3 til 14/4, 2019

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.