«Risk»

Jo mer meningstom samtidskunsten er, jo enklere er det å tolke den. Når en kritiker eller kurator benytter en ordfet språkbruk foran et monokromt (ensfarget) maleri, så er det vanskelig å imøtegå ordflommen med visuelle påpekninger og rasjonelle argumenter. Den ensfargede flaten har visstnok skjulte dimensjoner og betydninger, men de er så godt skjult at de er usynlige og utilgjengelige for vanlige dødelige. Men må være kunstsakkyndig og skriftklok for å kunne lokke frem de emosjonelle og intellektuelle dybdene som kunstneren har implementert i det monokrome fargestoffet.

Nå er jeg ennå ikke død og heller ingen ukyndig fagmann på fargens område, eller de maleriske dybder, men blir stående ganske stum og uengasjert over tegningene og maleriene til den finske kunstneren Nina Roos. Hennes utstilling med tilnærmet ensfargede malerier og små krusedulletegninger i Galleri K, åpner ingen sarte og sjelfulle innfallsporter til bildenes skjulte dybder. Dette er kunstnerens tredje utstilling i Galleri K, så hun er velkjent i galleriet, og ellers i nordisk samtidskunst, men det hjelper ikke stort når billedmaterialet formidler så lite av hennes tanker og indre liv.

Utstillingens tittel denne gang er «In the Habit of Hearing», og må vel befinne seg på siden av billedkunstens visuelle uttrykksformer. Det er mulig kunstneren vil vi skal lytte til fargens og flatens stofflige klanger og på det vis få utdypet kvaliteten i hennes maleriske og tegneriske prosjekt. Nina Roos har sikkert gjort seg sine tanker om temaet, det har også mange andre kunstnere gjort, men de faller som regel i kategorien tankespinn og tåkeprat. Uansett er nok høringsaspektet et sidespor som forskyver oppmerksomheten fra billedmaterialets visuelle egenskaper og formidlingskapasitet.

Som nevnt består utstillingen av malerier og tegninger, sistnevnte utført med blyant og noen ganger med fargepenn og akvarell. Det er maleriene som dominerer utstillingen, de fleste er store, men noen også i mindre format. Gjennomgående er de holdt i en blek, karmosin (rødlig) fargetone, som stort sett dekker hele flaten, bortsett fra noen kryssende striper der skjæringspunktene skaper en liten åpning mot noe bakenforliggende. I følge kunstneren en virkelighetsreferanse. Hva den bemalte flaten referer til er selvsagt noe langt mer dypsindig, selv om den er vesentlig overfladisk. Konseptet er visuelt kjedelig og intetsigende.

Det samme kan man si om de små tegningene og fargeskissene, dessuten er de banale og uinteressante, bortsett fra prisen, som må sies å ha et visst trøkk over seg. Hva maleriene koster, får vi ingen informasjon om på biiledlisten, der står det «solgt».

«Surrounded», 24x32cm, pris: 8500 kr.

Uten tittel, 20×20 cm, pris: 7500 kr.

«Regarding the point of Restraint»

Uten tittel, 20x20cm, pris: 7500 kr.

«Crimson I»

Galleri K:
Nina Roos, malerier og tegninger
Varer fra 6/9 til 6/10, 2019

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.