«The Ezra Sculptures No, 01-06». Pris: 65 – 75 000 kr.

Da den kunstneriske modernismen klappet sammen tidlig på 80-tallet, ble maleriet gjenoppvekket fra det døde. I Europa dukket det opp en rekke nye strømninger med klare referanser til et figurativt maleri i nokså utvannet tapning. Nå var alt tillatt, ikke bare figurative uttrykksformer, men også tidligmodernistiske abstraksjoner fikk plass på parnasset, I denne postmoderne tilstanden av verdirelativisme og normoppløsning fantes det ingen rangorden, alle formuttrykk var likeverdige og likestilte.

Dette var 80-tallets kunstneriske frigjøringsfase, og det var i denne perioden at Olav Christopher Jenssen blomstret opp og etter hvert ble en fetert og oppblåst billedkunstner med internasjonalt nedslagsfelt. Det vi skal merke oss i denne frigjøringsfasen er at selve kunstvurderingen ikke lenger ble forankret i kunstneriske kriterier, de var jo relativisert, men basert på markedsverdi og salgspotensialet. En strategi som helt frem til i dag har vært håndtert og økonomisk regulert av den internasjonale kunsthandelen.

Det er i dette økonomisk dominerte kraftfeltet at kunstneren Olav Christopher Jenssen har sirkulert og blitt et kjent og fristende investeringsobjekt. Hans utstilling nå i Galleri Riis gir oss noen smakebiter på både den kunstneriske fleksibiliteten og det spekulative prisnivået. Det største maleriet (320 x 350) er priset til 950 000 kroner, mens de minste maleriene (17,5 x 13,5) blir solgt for bare 35 000 kroner. Vi finner også noe store tegninger, kull på lerret, samt en del flate, fargede figurer/skulpturer i aluminium som står fritt på gulvet.

Jenssens motiviske engasjement ligger langt unna figurasjonen, bildene er gjennomgående nonfigurative og veksler mellom stofflige fargekombinasjoner og tegneriske kruseduller i fri bevegelse. I perioder har han også utprøvd andre visuelle strategier i linjer og farger, men alltid innenfor rammen av en gammelmodernistisk uttrykksform der ethvert tegn til virkelighetsreferanse må unngås. På den måten unngår han også at bildene kan vurderes ut fra spesifikt kunstneriske kriterier, man må bare føle at uttrykket sitter og setter assosiasjoner i gang hos en betrakter.

Utstillingen nå i Galleri Riis har kunstnerne kalt «Rubicon», trolig med referanse til Julius Cæsars skjebnetunge valg med å krysse elven med samme navn i år 49 f.Kr. Den gang var den romerske hærføreren i ferd med å samle Italia, og det store slaget ventet på den andre siden av Rubicon. Men utstillingens tittel kan også henvise til et berømt amerikansk bakeri «Rubicon Bakers», med sitt slående slagord «Bake a Better World». Overført til Jenssens maleriske profesjon kunne man omformulere det til «Paint a Better World».

Det historiske øyeblikket ved elven Rubicon har nok gitt Olav Christopher Jenssen større og sterkere inspirasjon enn det amerikanske bakeriet, som sikkert ingen i det internasjonale kunstmiljøet kjenner til. Men Cæsars Rubicon har alle kjennskap til, og det klinger godt og meningsfullt i en kunstnerisk kontekst, i alle fall så lenge man ikke ser på bildene. Det viktigste for en kjøpesterk kunde er jo ikke hva bildene viser, men om de matcher møblene og interiøret, eller har høy investeringsverdi.

I sistnevnte tilfelle synes ikke arbeider fra Olav Christopher Jenssens hånd lenger å ha noe stort investeringspotensiale. Bildene i Galleri Riis vitner om en kunstner som går på tomgang og gnager på gamle, nedslitte formuttrykk. Jakten på det nye, som var modernismens fremste målsetning, blir med historisk nødvendighet erstattet av andre nyheter. Det er bare et tidsspørsmål når det nye og nyskapende forsvinner fra markedet og går i glemmeboken. Den moderne kunsthistorien er stappfull av markedsdefinerte genier som har utgått på dato. Å gifte seg med tidsånden er helt farefritt i dag, man kan bare skifte beite og leve fett på nye åndsimpulser. Kunstnerne har full frihet.

«The Inventarium Drawing No. 02». Pris: 175 000 kr.

«The Very Small Rubicon Paintings». Pris: 36 000 kr.

«The Rubicon Painting No. 02». Pris: 950 000 kr.

Galleri Riis:

Olav Christopher Jensen,
«Rubicon», malerier, tegninger, skulptur
Varer fra 3/5 til 8/6, 2019

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂