Astrid Nondal: Undaunted, 2024. Foto: Galleri Haaken.

Astrid Nondal er en særpreget billed­kunstner. Hennes malerier som nå er utstilt i Galleri Haaken, gir både grunn til å tenke og utfordre den visuelle persepsjonen. Form­uttrykket er figurativt, men tematisk utformet i to ulike motivtyper. De fleste består av enkle landskaper utført med grove strøk og urolig pensel­føring, noe i retning av van Goghs ekspressive natur­skildringer, men med mindre farge­styrke. Den andre typen bilder peker bakover i hennes produksjon, der motivene var mer avklaret og visuelt vakre.

Utstillingen har en gåtefull tittel «Pneuma» (gresk: vindpust, åndedretts­energi). For å forstå utstillingens tittel og tematikk, må man lese det ledsagende forordet av kunst­historikeren Simen K. Nielsen. Hvis man orker. Teksten er så intellektuelt språkfet og begreps­fjern i forhold til maleriene og den visuelle tilegnelsen, at selve kunst­erfaringen sporer av. Vanligvis har jeg ingen problemer med å lese slike skryte­presentasjoner, men her måtte jeg melde pass. Heldigvis kan man se utstillingen uten tekst­bidraget. Det er bildene som skal tale.

Det er synd at Astrid Nondal har latt seg dupere av dette tåkespråket. Hun har en lang kunstner­karriere bak seg med mange utstillinger, syv av dem i Galleri Haaken. Her har hun demonstrert en utsøkt malerisk teft og natur­innlevelse som på bildets nivå helt ubesværet blir forvandlet til poetisk skjønnhet. I denne utstillingen er det kommet inn ny malerisk dimensjon i motivene. Landskapene begynner å vibrere, som om en fremmed kraft har invadert naturen og hennes skapende blikk.

Det er vanskelig å si hva det skyldes, om det er en rent malerisk vri, eller en natur­erfaring i tråd med samtidens klima­skremsler og undergangs­visjoner. Faktum er at bildene har fått en både malerisk og visuell uro, som om blikkets verden har mistet sin indre stabilitet. Uansett er hvert enkelt bilde et motiv hentet fra sansningens avstands­løse spontanitet, der kunsten formidler universets orden. Så her brenner tampen.

Om disse nye maleriene preges av en slags visuell uorden i natur og landskap, går kunstneren allikevel tettere inn i den natur­gitte tematikken. Her vil pensel og palett noe annet enn bare skjønnhet. Det handler om å diagnostisere selve natur­tilstanden i blikket, en dreining av kreativiteten i retning av selve sansningen. Som nevnt kan det minne om van Goghs ekspressive billed­retorikk, men hos ham dreide det seg om en psykisk forstyrrelse.

I Astrid Nondals malerier er det sansningens avstands­løshet som slår sprekker. Natur­tilstanden i blikket er ikke som den var. Landskaps­skildringen blir deretter, et urolig og rastløst form­uttrykk som leter etter en tapt orden. I enkelte skogs­motiver der en tømmer­stokks kutt­flate lyser mot oss som et visuelt memento mori, møter vi en sorg­tung natur­tilstand. Dette er en aktuell billed­problematikk, her går Nondal i kritisk dialog med troen på den sanselige skjønn­heten i kunsten. Hittil har det gått bra, skjønt jeg har mer sans for hennes mer avklarede og vakre natur­motiver.

Astrid Nondal: Retrograde, 2023. Foto: Galleri Haaken.

Astrid Nondal: Breeze, 2024. Foto: Galleri Haaken.

Astrid Nondal: Restoration, 2023. Foto: Galleri Haaken.

Galleri Haaken:
Astrid Nondal, malerier
Varer fra 29. februar til 23. mars 2024

 

Kjøp Paul Grøtvedts bok! Kjøp eboken her.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.