«Forblåst»

Det er på tide å komme med noen betraktninger om Østfoldkunstneren Odd Skullerud. Jeg har fulgt hans trofaste landskapsmalerier gjennom mange tiår, og er også godt kjent med den natur og det kyst- og skoglandskapet han har hentet de fleste av sine motiver fra. Hans maleriske engasjement ligger i skjæringspunktet mellom naturens former og lysets vekslende spill i det valgte motiv. I dette samspillet er kunstneren på jakt etter de øyeblikk når lyset skaper skjønnhet i naturen.

Odd Skullerud er ingen klassisk figurativ kunstner, han står i den impresjonistiske tradisjonen der lyset gir fargen og naturformene malerisk liv. Selv bidrar han med en sikker komposisjon og en utsøkt koloritt som forvandler naturutsnittet til sanselig fylde og poetisk mening. Det er maleriet som er Skulleruds prioriterte uttrykksform og livslange prosjekt. I så henseende har han holdt stø kurs og latt seg inspirere av naturens transformasjoner under sollysets stadig vekslende utfordringer.

For tiden har Skullerud en mønstring av malerier og grafikk i Galleri Røed på Jeløya. Det er landskapsbilder i en erfaren og velpleiet praksis som gir oss et godt innblikk i kunstnerens genuine naturfølelse og solfylte koloritt. Odd Skullerud er født i 1944. Vi møttes første gang på et tegnekurs i Fredrikstad på slutten av 50-tallet. Senere krysset våre veier på Kunst- og Håndverkskolen og Kunstakademiet i Oslo på slutten av 60-tallet. Da var en ny generasjon kunstnere på vei inn i kunstfeltet.

Mange av de yngre kunstnerne tok nå opp igjen den figurative tradisjonen i billedkunsten. I første pulje kom Frans Widerberg, Svein Strand, Johs. Vinjum og Karl Erik Harr, deretter Odd Nerdrum og Bjørn Ransve som genererte en hel vifte av unge kunstnere med figurative målsetninger. I dette kreative mangfoldet befant også Odd Skullerud seg, som gradvis utviklet et landskapsmaleri med treffsikker koloritt og flyktige solstråler. I alle år har han holdt fast ved sitt mål om å fylle maleriet med naturskjønnhet.

«Hvalerkyst III»

«Kveld»

«Lav sol I»

«Skogens underlige former I»

Galleri Røed, Jeløy:
Odd Skullerud, maleri og noe grafikk
Varer fra 22/01 til 20/02, 2022

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.