«Eiksmarka 1.8»

Kunstnere har brukt fotografier som forelegg eller støtte for egen motivutvikling siden slutten av 1800-tallet. Mange av dagens kunstnere har gått noen skritt videre og overmalt egne eller andres fotografier, selvsagt blåst opp i større kopiformater, slik at de fremstår som selvstendige malerier av en eller annen fetert samtidskunstner. I utgangspunktet er motivet knipset med kamera og dermed ikke gjenstand for noen ny motivutvikling av kunstnerisk art, men kunstmaleren kan allikevel ta noen teknisk/maleriske grep som endrer det fotografiske virkelighetsbildet.

Den svensk-norske kunstneren Kira Wager, som nå stiller ut i Galleri K, har fulgt denne strategien og oppnådd stor begeistring hos kritikere og kjøpesterke kunder. Mer konkret går denne strategien ut på å dekonstruere det fotografiske motivet, i den forstand at hun forvandler det til en flekkaktig flate der personer og omgivelsene blir delvis utvisket og uklare. I prinsippet er det en slags pointillisme, men med fargepunkter som er større, friere malt og utført med bred pensel. Det ligger i maleteknikkens natur at motivene ikke lenger er som de var. Vi kan allikevel se at det er mennesker og omgivelser, men det mest iøynefallende er flekkvirkningen og den fargerike koloritten.

Nå finnes det mange moderne kunstnere som har malt med bred pensel og heftige strøk, men som regel helt uavhengig av et fotografisk motiv. For dem har maleriet primært vært en arena for emosjonell og koloristisk eksponering av jeget. Virkeligheten var uvesentlig, bare det indre livets fabuleringer var kunstnerisk interessante. Selv om Kira Wager har fotografert sine barn og andre familiemedlemmer, og brukt dem som tematiske forelegg, synes ikke de nære relasjonene å ha spilt noen rolle for hennes maleriske prosjekt. Bred penselføring og fyrrig fargevalg, samt de evinnelige flekkene, skaper etter mitt skjønn bare overfladiske effekter.

Dermed oppstår det også et misforhold mellom fotografienes personlige innhold og maleteknikkens visuelle dekonstruksjon. Familiemedlemmenes identitet og emosjonelle status blir her redusert til et visuelt råmateriale for et kunstnerisk prosjekt som aldri går i dybden av motivene, bare kverner på maleriets krav om å følge flaten og virkemidlenes iboende imperativer. Kira Wager er dyktig i denne fremgangsmåten, og leverer en rekke friske og fargerike malerier, men effekten av dette misforholdet mellom personlige fotomotiver og maleteknikkens egenstyrte motivoppløsning, gir ingen god kunstnerisk uttelling.

«Eiksmarka 1.6»

«Eiksmarka 1.5»

«Eiksmarka 1.7»

«Eiksmarka 1.4»

Galleri K:
Kira Wager, malerier
Varer fra 11/10 til 10/11, 2019