«All the summers», 2019

I Henrik Kleppe Worm-Müllers billedverden synes det å ligge en grunnfestet fortidsinteresse. Det gjelder ikke bare i skildringen av forgangne tiders bebyggelse og hverdagsliv, men også i hans fotobaserte maleri, som gjennom kopiering av gamle arkivbilder gir ham tilgang på tematisk materiale. Siden fortiden ikke er tilgjengelig som umiddelbar erfaring, må man satse på gamle, ofte gulnede fotografier. Denne alderens patina gir Kleppe Worm-Müllers malerier en særegen effekt, som om han har løst tidens problem: å gjøre fortidens virkelighet nærværende i hans egen samtid.

Det problematiske ligger selvsagt i kopieringsteknikken. Dette at kunstneren dublerer en gammel fotokopi på fotografiets premisser og presenterer produktet som et malerisk prosjekt her og nå. På en måte blir det en dobbelteksponering av to virkeligheter, den første i fortid, den andre i nåtid. Sistnevnte versjon er ladet med fortidslengsel, noe det ikke finnes snev av i førstnevnte, enda de tematisk er symmetriske. En slik håndtering av fortiden er tidstypisk, og formgitt ut fra global tilstand av fremtidsangst.

I den forrige utstillingen til Henrik Kleppe Worm-Müller (2017), tematiserte kunstneren eskapismen i samtiden, at mennesket har behov for å rette blikket mot noe mer oppbyggelig og vakkert enn bare undergangsvisjoner. Folk trenger virkelighetsflukt, og vakre malerier lyser opp i sjel og sinn, selv om de er utstudert sentimentale. Det var Kleppe Worm-Müllers kunstneriske prosjekt for to år siden, den gang som nå, i Galleri Haaken. I dagens mønstring er blikket rettet bakover, mot fortiden.

Tidsånden er den samme i dag som ved forrige mønstring, en grunnleggende fremtidsangst, som ikke gir andre utsikter enn historiske tilbakeblikk. Siden dommedag er like rundt hjørnet, må vi gjenskape i malerisk form de gode øyeblikk i fortiden. Kunstnerisk sett er det en interessant synsvinkel, vi har jo hatt mange renessanser opp gjennom historien, men det er vel ikke noe botemiddel mot dagens galopperende klima-angst. På den annen sid har jeg sans for Henrik Kleppe Worm-Müllers strev med egen samtid og dens maleriske muligheter. Han kjemper mot en moralistisk tidsånd som snart vil forby den frie kunsten.

Enn så lenge maler han det kjente og kjære, tiden står stille og vi befinner oss i en varm og stemningsfull billedvirkelighet med mykt lys og sanselig fylde. Kleppe Worm-Müller har et avgjort malertalent, men surfer for mye rundt i tidsbetinget tankespinn. Det er han ikke alene om i dagens kunstliv, der kreativiteten er i konseptuelt kaos. Henrik Kleppe Worm-Müller har iallfall kontakt med de maleriske kvalitetene i billedkunsten, med de kan han nå langt.

«The reason they met», 2019

«Childhood», 2019

«A glimpse of harmony», 2019

«Unrest», 2019

Galleri Haaken:
Henrik Kleppe Worm-Müller, «Forever», malerier
Varer fra 22/8 til 15/9, 2019

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂