Kategori: Kommentar

Klimaredning og kunstsalg som bærebjelker i norsk fremtidsøkonomi?

Fine ord blir ikke til økonomiske realiteter uansett hvor sterk applaus de mottas med på medlemsmøter i AUF og MDG. Politikerne er ikke alkymister; de kan ikke lage gull av verdiløs materie. Å innbille seg at «kampen for klimaet» skal være en hovedinntektskilde i morgendagens norske næringsliv, er like hinsides som å tro at «kunst er den nye oljen».

Les mer»

Ap – vår tids draumkvede

Da Ap-leder Jonas Gahr Støre forleden dag besøkte Kværner Verdal, fikk han en mottakelse som er godt beskrevet i Bibelen, i Johannesevangeliets 1. kapitel, 11. vers: «Han kom til sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham».

Les mer»

Professor Thiis-Evensen og tyngdekraften

Linjene i arkitekturen sier oss noe og det går tilbake på vår opplevelse av tyngdekraften: Den vertikale, horisontale og diagonale linje er grunnprinsipper som uttrykker vidt forskjellige ting. Professor Thomas Thiis-Evensen introduserer oss for betydningen av noe som bare er der og som vi derfor tar for gitt.

Les mer»

Britisk jente forteller om grusomme, organiserte overgrep som fremdeles pågår

Ellie Williams la onsdag ut sin historie om overgrep. Historien og bildene vakte store reaksjoner og fikk enormt mange delinger på sosiale medier. Hun forteller hvordan hun på tirsdag ble plassert i en bil for å bli fraktet til et sted for å bli utsatt for overgrep av tre menn.

Les mer»

Den selvforførende bruk av ordet «folkerett» som politisk våpen

Tostatsløsning er blitt et mantra i norsk utenrikspolitikk. Ordet «folkerett» fungerer som lim i en allianse mellom EU og den islamske verden. Det gjør Israel til paria. Israel kan bli inkludert hvis det bøyer seg for folkeretten. Men prisen er å leve under permanent trussel om utslettelse. Norges ansvar er stort.

Les mer»

Islam eller kristen tro – valget er vårt, og konsekvensene enorme

Kristi himmelfartsdag viser klart motsetningen mellom islam og kristendom. En Gud som spiller på lag med mennesker som elsker ham, forutsetter en rasjonalitet som er fremmed, ja blasfemi, for muslimer. Allah har aldri invitert til noen kjærlig relasjon. Men norske medier, særlig NRK, er mest opptatt av å markere id.

Les mer»

Barneranere og fremmedkrigere – Radikaliseringen i norske fengsler

Det mest interessante i årsmeldingen fra Kriminalomsorgsdirektoratet er ikke de 31 fangene i risiko for radikalisering bak murene. Det er snarere informasjonen i risikovurderingene som er vedlagt årsmeldingen som tegner et dystert bilde av hva vi har å se fram til.

Les mer»

Europa er blitt svake for Kinas propaganda og oppkjøp

I Norge, og andre europeiske land for den saks skyld, så blir folk flest sterkt påvirket av hvordan mediene fremstiller USA og president Donald Trump. Den ustoppelige hakkingen, latterliggjøringen og skremselsdrevne journalistikken gjør at den europeiske befolkningen vender seg vekk. Hvem vil fylle dette forvirrede vakuumet?

Les mer»

NRK viktigere enn rettssikkerheten 

NRKs posisjon blant lyttere og TV-seere er så svekket at lisensordningen ble avviklet. Det var ikke mange nok med TV-apparat til å betale gildet. Nå finansieres NRK over statsbudsjettet. Det betyr at det folkeflertallet som ikke bruker NRKs tilbud tvinges til å være med på finansieringen. 

Les mer»

Hva skal vi leve av etter oljen? Er ikke dét åpenbart?

Spørsmålet «Hva skal vi leve av etter oljen?» har hengt over samfunnet vårt siden vi fant oljen, og hvert tiår har vi funnet mer olje. Så langt har altså svaret vært «olje». For i motsetning til hva grønne drømmere har innbilt lettpåvirkelige sjeler, så er fossilalderen ikke over.

Les mer»