Kategori: Kommentar

Pave Frans i Arabia – markerer avstand til pave Benedikt i Regensburg

Brorskaps­dokumentet fra pave Frans og stor­imamen av Al-Azhar står fjernt fra katolsk lære og til­dekker skillet mellom kristen­dom og islam, i mot­setning til pave Benedikts Regensburg-tale.

Les mer»

Norge har betalt 12,7 milliarder i bistand til Mosambik, og Norad nevner ikke at landets nest største eksportvare er heroin

Er det noen som ærlig talt har noen tro på at bistand til slike land virker?

Les mer»

Sammenbruddet i Norges sikkerhets­politiske tenkning

Den norske sikkerhets­politikkens viktigste mål er ikke Norges sikkerhet, men den multi­laterale verdens­ordenen USA nå finner uhensikts­messig. Dermed oppfattes sikkerhets­garantisten USA som en trussel. Velkommen til norske myndigheters strategiske koko-verden. Forståelsen av verdens­situasjonen er ikke bedre nå enn før 9. april 1940. Det som truer Norge, er landets egen ledelse.

Les mer»

Hva er forskjellen på Sverige og Danmark/Norge?

Hvis man skal forstå hva som foregår i Sverige må man forstå at svenskene representerer en ekstrem løsning som går i en retning de færreste av oss har fantasi til. Norge og Danmark er i samme situasjon som Sverige var for mange år siden: Reparere systemet eller la alt flyte.

Les mer»

Den vanskelige etnisiteten

Da Per Willy Amundsen sa at den etnisk norske befolkningen bør beskyttes, fikk han mye kjeft. Siden valgte han å definere etnisitet etter kulturelle kriterier, ikke etter avstamning. Det blir misvisende. Etnisitet har fremfor alt med slektsrøtter å gjøre, og kultur og slektsrøtter henger sammen på det kollektive planet.

Les mer»

Den virkelige Russia collusion – Hillary og Demokratene

Det blir mer og mer tydelig at Demokratene og anti-Trump-mediene selv har gjort det de beskylder Trump for: Drevet collusion med russerne. Det krever en stor grad av kynisme å snu dette til anklager mot Trump. USAs verste fiender kunne ikke gjort det bedre.

Les mer»

Gule vester – kamp mellom venstre og høyre?

Det meldes om kamper mellom ytre venstre og ytre høyre blant de gule vestene. Samtidig blir politikere truet på fritiden. Hjemmet til presidenten for nasjonal­forsamlingen ble brannskadet. Det er et raseri mot eliten, som eliten ser ut til ikke å forstå. De forstår andres raseri, men ikke sine landsmenn.

Les mer»

Biologien er konservativ

Et tidligere sentralt reaksjonsmønster, befestet både biologisk og kulturelt, som postmoderne mennesker langt på vei har avlært, var forsiktighet overfor det ukjente og fremmede. Grunnleggende i all biologi, faktisk en cellulær lov god som noen, er forskjellen mellom selv og ikke-selv; selvet må beskyttes. Respekteres ikke dette prinsippet, så opphører man til sist å eksistere.

Les mer»

Tiden er moden for strategisk nyorientering

Tyskland mangler evne til militær­strategisk handling, fastslår Janne Haaland Matlary. Norge bør derfor trekke seg fra det tysk-neder­landske korpset og søke nærmere samarbeid med britiske styrker, anbefaler den sikkerhets­politiske eksperten. Tiden er forlengst moden for strategisk nyorientering, men er det noen av hennes partifeller i Høyre og regjeringen som lytter?

Les mer»

Kniven i hjertet

Det går opp for folk at volden de ser rundt seg ikke er tilfeldigheter. Den er en direkte konsekvens av åpne grenser. De begynner å huske og legge sammen to og to. Hvor lang tid det tar før erkjennelse blir til handling, gjenstår å se. Politikerne har låst seg inne og kastet nøkkelen.

Les mer»