Kategori: Kommentar

Synden oppheves, Jesus gjøres overflødig og det hellige blir krenkende

Adventstiden peker mot Jesu fødsel og frelse fra konsekvensene av menneskets opprør mot Gud. Uten syndefallet behøves ingen Jesus. Kirkesamfunn erobres imidlertid av ideologi som avviser syndefallet. Selv kirkekunsten berøres. En ny altertavle i Malmø viser et homo- og transeparadis. At Gud skapte mann og kvinne for hverandre, blir krenkende.

Les mer»

Kan Senterpartiet bli enda større?

Er det partileder Slagsvold Vedums evige smil og smittende nøttelitenlatter som betinger den nærmest eventyrlige Sp-fremgangen, eller skyldes den noe mer substansielt? Senterpartiet har utvilsomt vært det nærmeste vi kommer et nasjonalistisk norsk parti, og mye av den folkelige støtten det nå nyter, skyldes et slikt savn i befolkningen.

Les mer»

Ytringsfrihet – rett for de rettroende

Ytringsfriheten er allerede under press. I samfunnsdebatten siles innlegg om innvandring, islam og klima. Norge utvikler seg mer og mer i retning av et samfunn hvor ytringsfriheten blir en rett bare for de rettroende.

Les mer»

En takk til ytterpunktene

Bokbål har alltid vært et uttrykk for det totalitære, for ufrihet og undertrykkelse, derfor vil jeg aldri stille opp på en demonstrasjon hvor man brenner bøker. Bøker kan ikke forsvare seg. Men… Det er flere men her: Det er forskjell på bøker. Og det er forskjell på intensjoner.

Les mer»

Hvilket politi skal møte sinte og fortvilte ikke-muslimer?

Politiet vil møte sinte og fortvilte muslimske ungdommer etter koranbrenningen. Når møter representanter for politiet sinte og fortvilte ikke-muslimske ungdommer som har blitt utsatt for dominanskriminalitet fra muslimske ungdomsgjenger? Det fremstår som om politiet beskytter den muslimske delen av befolkningen mot «de andre».

Les mer»

Når science fiction blir virkelighet

NRKs nyheter for barn, Supernytt, er populære på mange barneskoler. Tirsdag var budskapet at det er den naturligste ting i verden for barn å endre kjønn med en sprøyte hvis man ikke synes biologisk og opplevd kjønn samsvarer. Flytende kjønnsidentitet promoteres, og kun kjønnskorrigerende behandling anses som forsvarlig. Vel bekomme.

Les mer»

Strid i FrP: Partiet kuppes av liberalister og lyseblå?

Det ulmer i FrP. Partiet sliter med å definere hva det skal være – for hvem. Det er rett og slett uenighet om det politiske ståstedet. For øyeblikket ser det ut som om den liberale fløyen er i ferd med å styre partiet stadig lenger inn mot sentrum. Kan det virkelig være en god ide?

Les mer»

Bjørnland har gjeninnført blasfemiloven bakveien

Politidirektør Benedicte Bjørnland handler ut fra det som er myndighetenes ryggmargsrefleks: Koranbrenning og muslimhat flyter over i hverandre. Blasfemiparagrafen er i praksis gjeninnført. Man gir etter for voldsmannens veto.

Les mer»

Sosialistenes integreringslogikk: «Det virker ikke. La oss bruke mer penger på det!»

Riksrevisjonen finner at integreringstiltak ikke virker, men det er integreringslobbyen med politiske venner helt uanfektet av. Introduksjonsprogrammet koster 14,5 milliarder, men kommunene «får ikke ei krone», mener SVs Karin Andersen. Dette er sosialistlogikk: Det vi har drevet med, virker ikke. Vi bruker mer penger på det! Da vil det virke!

Les mer»

Planen for å gjøre oss fattigere – og øke verdens CO2-utslipp

Konsekvensene av å nedlegge norsk oljenæring, slik MDG ønsker, ville være et kjempemessig inntektsbortfall for staten. Partiet mangler troverdige planer for å erstatte de tapte inntektene med «grønne næringer». CO2-utslippene ville også øke, siden den norske produksjonen straks ville bli erstattet av utenlandsk produksjon med større utslipp. Genialt, hva?

Les mer»