Kategori: Kommentar

I de blindes land er den enøyde konge

I Washington DC er Kongressen i ferd med å legge alle protester mot valgfusket til side, i Hongkong venter flere demokratiforkjempere på livstidsdommer, mens på Marienlyst i Oslo samles de gode og rettvise for å snakke om muligheten for å avsette USAs president, Donald Trump. Ja, og i FN har nettopp Norge fått ansvaret for å redde verden!

Les mer»

Politikere og pressen sjokkert over stormingen av Kongressen

Demokratene og journalistene trodde det republikanske mindretallets innvendinger skulle bli et slag i lufta. Men de hadde ikke regnet med folkemengden på en halv million utenfor som plutselig satte seg i bevegelse. Eliten bebreider Trump, men har seg selv å skylde.

Les mer»

Georgia on my mind

For venstresiden i Norge, anført av NRK, er Demokratenes valgseier i Georgia et bevis på Biden vant og at det er et tidsskifte i Washington. For amerikanere oppleves det helt annerledes. Korrupsjonen har ikke forsvunnet. Den er helt ned på mikronivå. Ingen personifiserer Demokratenes bøllepolitikkk bedre enn Stacy Abrams.

Les mer»

Georgia – et skjebnevalg

Valget på de to senatsplassen fra Georgia er et skjebnevalg. Hvis Demokratene får flertall også i Senatet står de fritt til å endre USA fundamentalt, noe minoritetsleder Chuck Schumer åpent har skrytt av at de skal og vil.

Les mer»

Vår fagre nye verden

Edward Snowden har gitt et langt intervju til journalisten John Stossel. Her forklarer Snowden hva demokratiet og borgerne er opp imot: En maktstruktur med instrumenter som ingen annen i historien. Vi får glimt av den når vi tillater bruk av kamera og lokasjonsdata. Vi aner at det samles inn enorme mengder data om oss, men vi forstår ikke helt hensikten. Det gjør Snowden.

Les mer»

Raset i Gjerdrum illustrerer et nasjonalt fravær av mental beredskap

Utbyggingen i Gjerdrum skjedde tross klare advarsler om potensielt fryktelige konsekvenser. «Hver stein skal snus», men ansvarlige aktører virker mest opptatt av å fremstille prosessen før utbyggingen som formelt korrekt. Katastrofen skyldes høyst sannsynlig en kombinasjon av gruppetenkning og en skjødesløs innstilling til risiko som er et kollektivt, kulturelt problem.

Les mer»

Den nye kalde krigen går langs helt nye skillelinjer. Forrædere blir helter

Nylig døde den britiske storspionen George Blake i Moskva, 98 år gammel. Det avfødte nekrologer i Vesten som sidestilte vestlig etterretning med sovjetisk. I tussmørket er alle katter grå. Var det egentlig noen forskjell i praksis? Drev ikke alle med det samme? Denne type relativisering har vi hørt lenge. I dens skygge har en ny venstreside drevet hva man kan kalle revisjonistisk historieomskrivning: Blake og de andre britiske spionene var idealister, om enn naive. De ville realisere Guds rike på jord.

Les mer»

Er Senterpartiet en pålitelig varmestue for nasjonalkonservative?

Hva taler i dag for at en nasjonalkonservativ nordmann skal gi sin stemme til Sp ved det tilstundende stortingsvalget, altså bortsett fra at alle andre partier som i dag finnes representert på høyeste nivå, kommer så sørgelig til kort?

Les mer»

Venstresiden ris av indre demoner: fascisme og Trump

Bernt Hagtvet og Terje Tvedt forstår ikke dagens USA. Hagtvet ser bare fascisme og Weimarrepublikk. Tvedt mener USA er verdens mest suksessrike imperium og aldri har stått sterkere. Begge er på jordet. Er dette et resultat av årelang intellektuell selvskading?

Les mer»

Mandatet

Redaksjonen vil gjerne få takke leserne for all støtte og interesse i året som gikk. Hvis det ikke var for denne støtten og responsen, ville det ikke vært noe Document. Det mandatet leserne har gitt oss – å være sannferdige og sannhetssøkende, uansett hvor det tar oss –, vil vi fortsette med.

Les mer»