Kategori: Kommentar

Ny lov om trossamfunn viser vår åndelige fattigdom

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sendte i juni proposisjonen til den nye trossamfunnsloven til Stortinget Departementet mener at en prinsipielt sett ikke bør kreve at «det enkelte tros- og livssynssamfunnet positivt understøtter eller fremmer slike demokratiske verdier som vårt samfunn bygger på, som vilkår for tilskudd.»

Les mer»

Afghanistan kan igjen bli en trussel ikke bare mot afghanere

Amerikanerne ser nå ut til å være fast bestemt på å forlate Afghanistan. Taliban vil øke presset på regjeringen i Kabul. De som kan, vil flykte. Det er nå store diasporaer i Europa som kan hjelpe dem hit.

Les mer»

Individ og gruppe

Bryter man ned fellesskapet innen en gruppe som en nasjon, så risikerer man å miste noe viktig og vesentlig uten at man vet hva man i stedet blir sittende igjen med. Slike sosiale eksperimenter skal man være usedvanlig skjødesløs for å sette i gang, især dersom utgangspunktet – i vårt tilfelle nasjonen Norge – faltisk var et riktig vellykket konstrukt. I

Les mer»

Høyesterett tar enda et skritt i retning svekket rettsstilling for fedre

Når uønsket adferd belønnes, så får man uønsket adferd. Høyesterett lar en italiensk mor flytte hjem med to norskføde barn, uten å vurdere hva tapet av kontakt med far vil innebære. Det er synsing i alvorlige spørsmål. Biologiske bånd nedvurderes og far er den tapende part. Igjen.

Les mer»

La oss få handlings­planer mot islamofili i stedet

Hvorfor skulle muslimer sprenge, skyte eller kjøre i hjel folk i Norge? Det er ingen land som går til så store anstrengelser for å gjøre muslimer til lags som Norge. Prisen for den islamske freden i Norge er altså en nokså kostbar og selv­uts­lettende under­kastelse som gjør seg gjeldende absolutt hele tiden. Det er uholdbart.

Les mer»

Aftenposten 15. august 2019 – en milepæl i islamiseringen av Norge

I skjæringspunktet mellom forbønn for IS-familier og jakten på høyreekstreme, finnes en galskap som skremmer mange normale mennesker. Hvis det nå skal vedtas lover som forbyr kritikk av islam, forstår de at mørket er ved å senke seg over Norge.

Les mer»

København suges inn i Malmøs orbit

Da den anden bombe sprang sidst uge, sa Pia Kjærsgaard: – Er det hele ved at skride? Den følelse bestyrkes når man leser om de to sigtede af anden etnisk herkomst der begge bor i Malmø. København suges ind i Malmøs orbit.

Les mer»

Scruton er i hus og Hege er på vei

Det tar tid å bygge opp et forfatterskap. Nå foreligger Roger Scrutons andre bok på Document forlag. Scruton har skrevet et 40-tall bøker, men ingen av dem syntes norske forlag fortjente å bli utgitt på norsk. Det er viktig at leserne forstår at det som foregår er mer enn utsulting, det er en opprykking av røttene til nasjonen og enkeltmennesket.

Les mer»

Voksende muslimsk antisemittisme i Tyskland: Jøder føler seg som flyktninger i eget land.

Det er bare «hatet» mot muslimer det snakkes om. Aldri hatet fra muslimer mot jøder eller andre minoriteter – og hvite nordmenn.
Som om det ikke finnes. Jødiske elever må «flykte» fra offentlige skoler i Tyskland. Gjett hvorfor.

Les mer»

VG tier om hvem som står bak fotballvolden

SPILLER SLÅTT BEVISSTLØS I 5. DIVISJONSKAMP: – VI VAR LIVREDDE, skriver VG tirsdag, etter at en  fotballspiller fra Torp IF i 5. divisjon, Østfold mandag påførte en motspiller fra Selbaks rekruttlag dobbelt kjevebrudd. At

Les mer»