Kategori: Kommentar

Når vi alle blir rasister

Vår moralske overlegenhet er snudd på hodet og blitt et offer for en nymotens avkolonisering. Avvisningen av troen på en sannhet resulterer i den fullstendige relativisme, man aksepterer heller et undertrykkende kvinnesyn enn å hevde det utålelige at vi har rett.

Les mer»

En lærende og endringsvillig organisasjon?

Forsvaret skal kunne føre krig på statens vegne, de er ikke noen likestillingsanstalt, og heller ikke noen annen organisasjon for samfunnsomvandling etter ideologisk-politiske prinsipper. Styrk dem i primæroppgaven, tren dem til å kjempe når kamp er nødvendig; vi skal støtte opp politisk.

Les mer»

Einsidig innvandringsdebatt

Dei innvandringskritiske må stå skulerett for kvar «flyktning» sin lagnad, enten det gjeld risiko på reisa eller levekåra etter eventuell retur til heimlandet. Eg har knapt sett eksempel på at innvandringsliberale må stå til ansvar for konsekvensane av sine politiske prioriteringar, m.a. dei mange tildelingane av asyl «på humanitært grunnlag».

Les mer»

Islam: Opium for venstresiden

Det var en gang da sosialister hatet prestemakt og hellige tekster. Religion var et instrument for eliten. Men så kom et nytt dop til Europa, og nå er venstresiden hekta på prestemakt og hellige tekster. Innvandrerne er i ferd med å utføre en revolusjon for overtro, kvinnehat, urettferdighet, ulikhet, rasisme – alt det venstresiden har vært mot. Den er blitt avhengig av de nye stemmene for å vinne og ser ikke at en ny herskerklasse reiser seg.

Les mer»

Abid Rajas løgn på NRK: – Kriminaliteten går ned

Raja tror at bare han er rapp nok i kjeften og avbryter ofte nok, så vinner han. Pluss noen løgner og halvsannheter. I går sa han at kriminaliteten i Oslo har sunket. Men volden blant unge i Oslo har steget uten stans i seks år. Hvor var programleder Solvang?

Les mer»

Bjelken og splinten. De liberale er blitt de nye illiberale

Et opptak fra et møte Google holdt etter valget i USA viser et selskap som er ute av stand til å forstå det Amerika som valgte Trump. De omtaler Trump og Brexit som humper på den historiske autostradaen. Teknologiens amoralitet forfører liberale til å bli illiberale.

Les mer»

EU-parlamentet en dårlig vits på linje med FNs menneske­rettighetsråd

Hatet mot Ungarn og hatet mot Israel er to sider av samme sak: Begge er nasjonalstater med en sterk identitet, som er klare på at de ikke vil utslettes demografisk.

Les mer»

Ekte ledere kan ikke ledes, og går ikke i flokk

Vi er ikke så individuelle som vi liker å tro. Steinalder-DNA gjør oss stammetilhørige, og det er nesten umulig å heve seg over disse naturlige instinktene, for de fungerer underbevisst: De aller færreste liker å stå alene. Men noen gjør, og disse individualistene er kulturen helt avhengig av.

Les mer»

– Rasismen er en sterkere kraft enn klasse

Hvis Sylvi Listhaug skulle bli partileder til våren, vil vi trolig se en skjerping av den politiske retorikken ikke bare på venstresiden, men også på såkalt borgerlig side. Listhaug markerer en akse, og mot henne står alle de andre. Det er litt som i Sverige, der det er syv partier mot ett.

Les mer»

Eliten som forsvant

Når eliten påstår at den ikke finnes, forsøker den å gjenvinne tapt terreng. En elite som ikke finnes, er heller ikke utsatt for granskning og kritikk. Men den behagelige tiden er over, det må også eliten forholde seg til. Velger den å gjøre det på en anstendig og demokratisk måte?

Les mer»