Jeg som en troende og praktiserende kristen i Norge reagerer sterkt på at en islamistisk organisasjon med navnet Dawah Norge misjonerer på de offentlige stedene for tiden med et budskap om at Jesus var en muslim.

Det er slik at jeg som en kristen mener at Dawah Norge videreformidler feilinformasjon i håp om å villede folk fra sannheten om den virkelige Jesus som vi finner i vår Bibel.

Jesus var den forventede jødiske Messias som profeten Moses skrev om i femte mosebok kapittel 18, vers 15 til 20. Her skrev Moses at denne neste lovgivende profeten som skulle komme etter ham og fullføre skriften skulle være en av hans egne landsmenn. Med dette mente han at profeten skulle være en jøde fra Israel, og ikke en muslim:

Mosebok 5, 18:15-20 En profet skal stå fram

En profet som meg vil Herren din Gud la stå fram hos deg, en av dine landsmenn. Ham skal dere høre på. Det var dette du ba Herren din Gud om ved Horeb den dagen dere var samlet: – La meg aldri mer høre Herren min Guds røst eller se denne veldige ilden; for da kommer jeg til å dø.

Da sa Herren til meg: – De har rett i det de sier. Jeg vil la det stå fram en profet som deg, en av deres landsmenn. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal forkynne for dem alt det jeg pålegger ham. Den som ikke hører på de ord han taler i mitt navn, vil jeg kreve til regnskap. Men våger en profet å tale i mitt navn, med ord som jeg ikke har pålagt ham, eller taler han i andre guders navn, da skal den profeten dø.

Jesus selv verifiserte at han var denne profeten i Johannes evangeliet kapittel 5, vers 45 til 47:

Johannes evangeliet, 5:45-47. Skriftene vitner om Jesus

Tenk ikke at jeg vil anklage dere hos Faderen. Den som anklager dere, er Moses – han som dere har satt deres håp til. For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?

Jesus levde hele livet sitt som en jøde og fulgte skriften i Det gamle testamentet i Bibelen som en troende og praktiserende jøde.

Han var selve oppfyllelsen av denne skriften som den forventede jødiske Messias. Han var profetert om i denne skriften av de jødiske profetene før ham, og da faller denne påstanden om at han var en muslim på sin egen urimelighet.

Kristendommen er fortsettelsen og fullførelsen av jødedommen med Jesus som Messias, og da er det ganske opplagt at Jesus selv var en jøde.

Jeg anmoder derfor Dawah Norge om å sjekke fakta før de videreformidler informasjon om Jesus i offentligheten.

Emanuel Sarwar er en troende og praktiserende kristen i Norge som reagerer sterkt på at Dawah Norge villeder folk med feilinformasjon.

Did You Know that Jesus was Actually Jewish?

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.