Ayaan måtte lese Koranen på koranskole, men forsto ikke den arabiske teksten. Da han ble voksen, leste han en norsk versjon av boken og ble sjokkert over all volden og hatet mot kristne og jøder.

Da Ayaan fortsatt hadde en lengsel etter å kjenne en Gud, kjøpte han en bibel, og i sitt første intervju med Document forteller han hva som fikk ham til å velge kristendommen.

Ayaan er et pseudonym. Vi ble enige om at han ikke står frem med sitt virkelige navn, da dette kan føre til negative reaksjoner. Ayaan betyr gave fra Gud.

Ayaan har mye på hjertet og har lovet å fortelle sin historie og si sin mening om Islam i Norge i flere intervjuer fremover. Han er født og oppvokst i Norge og har bodd i Oslo hele sitt liv.

Kan du fortelle om din opplevelse med islam, Koranen og Muhammed?

Jeg gikk på koranskole som liten og lærte å lese Koranen på arabisk der. Ifølge koranlæreren skulle denne boken helst leses på arabisk, og da måtte vi lære å lese det arabiske språket først.

Etter at vi ble lært opp i å lese arabisk, kunne vi begynne å lese i selve Koranen. Men problemet da var at jeg ikke skjønte hva jeg leste, siden jeg ikke forstod dette språket, men bare kunne lese det. Jeg kunne altså lese det arabiske språket, men uten å forstå det.

Etter at jeg hadde lest ferdig hele Koranen på arabisk på koranskolen, sluttet jeg. Jeg satte meg aldri inn i selve læren i denne boken.

Du har sagt at du ble sjokkert da du begynte å lese Koranen. Hvorfor?

For noen år siden leste jeg mye om islam på nettet og i avisene, og begynte å bli nysgjerrig på hva som egentlig stod i Koranen. Jeg kjøpte meg en versjon med norsk oversettelse, og da skjønte jeg hva jeg leste og hva som var læren i denne boken.

Jeg ble helt sjokkert over all den volden jeg fant i Koranen. Det var blant annet snakk om å drepe folk, amputere hender og føtter på folk, korsfeste dem og drive dem ut av landet hvis de ikke aksepterte læren til personen i denne boken, som var Muhammed.

Jeg begynte da å tenke at dette høres mer ut som tvang og ikke fri vilje. Videre så reagerte jeg på at det stod at muslimene ikke kunne ha jødene og kristne til venner, og hvis de gjorde det, så kunne de bli som dem, og dermed bli frafalne.

Jeg følte at personen i denne boken uttrykte et sterkt hat til både jødene og kristne når han sier dette. I tillegg til dette står det i kapittel 9 at alle følgere av denne boken skal føre krig mot dem begge. Helt frem til de aksepterer personen i denne boken som sin profet og aksepterer læren hans.

Jeg fikk da en følelse av at Koranen var i strid med læren til jødene og kristne i deres bibel. De med læren i denne boken skulle bli tvunget inn i islam hvis de ikke skulle risikere å bli forfulgt, utsatt for vold og i verste tilfelle bli drept.

Hva var det som gjorde at du vendte deg bort fra islam og ble kristen?

Samtidig som denne boken fremsto som et hat og krigsmateriell mot både jødene og kristne, stod det mye om profetene til begge, og jeg ble nysgjerrig på hva som stod i Bibelen.

Jeg kjøpte meg en bibel for første gang og begynte å lese i den. Det var mye å studere der, og jeg satte meg skikkelig inn i selve læren i boken. Etter at jeg var ferdig med å lese Bibelen, fikk jeg et stort problem, og dette problemet var at de to bøkene var motstridende hele veien.

Jeg hadde lest i Koranen 4:157 at Jesus kun var en profet, og at Messias var Allah som ikke ble korsfestet.

I Bibelen var han en profet, Messias og Guds sønn i evangeliene. Han ble korsfestet og døde på korset for syndene til alle menneskene for å oppnå forsoning mellom menneskene og Gud. Deretter sto han opp igjen fra de døde den 3. dagen.

En rekke profetier i Det gamle testamentet i Bibelen pekte mot denne korsfestelsen av Guds Messias, og de klareste av dem var Jesaja 53 og salme 22. Da ble denne korsfestelsen av Jesus det avgjørende spørsmålet jeg måtte ta stilling til for å lande på en av disse to bøkene. Fordi jeg mener at én og samme Gud aldri kan gi to helt motstridende åpenbaringer.

Det som førte til at jeg endelig landet på Bibelen, var at jeg fant ut at minst to av evangeliene – nemlig Matteus-evangeliet og Johannes-evangeliet – var skrevet av folk som kjente Jesus personlig. De var hans egne disipler og var øyenvitnene til hva som skjedde mens Jesus var på Jorden og ble korsfestet. Begge verifiserer sine evangelier som øyenvitnene til Jesu liv, lære og korsfestelse.

Da var dette mer troverdige kilder til hva som faktisk hadde skjedd da Jesus ble korsfestet enn en person som verken kunne lese eller skrive og som fortalte om den samme hendelsen nesten 600 år senere, i Arabia.

Da ble jeg overbevist om at Bibelen var Guds ord med tanke på at selve korsfestelsen av Jesus var profetert i Det gamle testamentet flere hundre år før han ble korsfestet. Denne korsfestelsen blir verifisert av øyenvitnene til korsfestelsen hans i evangeliene i Det nye testamentet. Jesus var Guds sønn, profet og Messias, slik han hadde sagt i evangeliene, og ikke isa, som jeg leste om i Koranen. («Isa» er navnet på Jesus i Koranen.)

Etter dette valgte jeg å bli døpt i kirken og bli medlem av den norske statskirken og bli en del av det kristne fellesskapet.

Hvordan opplever du det kristne fellesskapet?

Jeg trives godt med de andre i kirken min og har fått en del nye venner der. Presten i kirken som døpte meg, har i ettertid blitt en veldig god venn av meg, og vi møtes ofte i kirken over en kopp kaffe og snakker om Jesus.

Jeg deltar også i gudstjenester i den samme kirken og trives veldig godt med dette. Jeg liker de andre der, selve stemningen i kirken under gudstjenesten med musikk og liturgi og kirkekaffen med de andre etterpå.

Leser du Bibelen?

Nå leser jeg i Bibelen daglig, og dette gir meg en indre ro og en opplevelse av nærvær med Gud.

Jeg er helt sikker på at jeg gikk den riktige veien til Gud, og jeg føler også et kall fra Gud om å hente de andre muslimene i Norge til Gud i Bibelen.

Jeg evangeliserer derfor til dem på de sosiale mediene i håp om å hente dem over til Gud i Bibelen.

En stor takk til Ayaan. Vi ser frem til flere intervju med ham.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.