Det er slik at en ting som muslimene helst ikke vil snakke om er selve døden til profeten i islam med navnet Muhammed.

Jeg skal med dette innlegget mitt forklare dere hvorfor.

Det er slik at koranen selv verifiserer Muhammed som en falsk profet med måten han døde på. Jeg skal nå forklare dere hvordan og dette er grunnen til at muslimene helst ikke vil snakke om dette emnet:

Koranen 69, 44-46:

And if Muhammad had made up about Us some [false] sayings, We would have seized him by the right hand; Then We would have cut from him the aorta.

Og hvis Muhammed hadde diktet opp [falske] utsagn om Oss, ville Vi ha grepet ham i høyre hånd; Så ville Vi ha skåret av ham hovedpulsåren.

Her sier Muhammed selv i koranen at hvis han er en falsk profet som oppdikter åpenbaringer i koranen så vil Allah kutte av hans aorta «hovedpulsåren».

Nå ser vi hva Muhammed selv sier til sin kone Aisha når han holder på å dø i Sahih-Bukhari hadith nummer 4428:

Sahih-Bukhari 4428:

The prophet in his ailment in which he died, used to say «O Aisha! I still feel the pain caused by the food I ate at Khaibar, and at this time, I feel as if my aorta is being cut from that poison.»

Profeten pleide å si om sykdommen han døde av : «Å, Aisha!  Jeg føler fremdeles smerten forårsaket av maten jeg spiste i Khaibar, og på dette tidspunktet føles det som om aortaen min blir kuttet av den giften.»

Muhammed ble forgiftet etter slaget i Khaibar som var en jødisk stamme i Medína og døde langsomt av denne forgiftningen. Han angrep denne jødiske stammen i Medína som var helt uskyldig fordi han hatet både jødene og de kristne fordi de begge avslørte han som en falsk profet, noe som han var også.

Han døde dermed ikke en naturlig død som muslimene vil ha det til. Han ble forgiftet til døden og han verifiserer selv i disse versene i Koranen og hadithene som er hans egne utspill at han var en falsk profet som oppdiktet åpenbaringer i Koranen.

Emanuel Sarwar er en troende og praktiserende kristen som vokste opp med islam og har kunnskap om både Bibelen og Koranen.

Les mer fra Emanuel, som ønsker å fortelle nordmenn sine tanker om islam i Norge.

Det er blasfemi når kristne sier at de har den samme Gud som muslimene – Document

Muslimer må utføre hellig krig på Allahs vegne for å komme til paradis – Document

Allah er en begrenset Gud – han kan bare ett språk – Document

Venstresiden hater kristne – derfor har vi islamproblematikken i Norge – Document

Kjøp «Europas underlige død» her.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.