Tavle

Høyesterett behandler to saker om grensen mellom ytringsfrihet og hatefulle ytringer. Er det tilfeldig at begge gjelder nordmenns ordbruk mot en muslim spesielt og muslimer generelt? Hvem definerer hvem som truer hvem? En gruppe som blir klemt fra mange kanter er eks-muslimer eller frafalne. De har en svak stemme i det norske samfunn og ditto svak beskyttelse. Noen velger at det skal være slik.

Man skulle tro at politi og rettsvesen ville være oppmerksomme og vise at de har samfunnets beskyttelse. Men slik virker det ikke.

De er ekstra utsatt når det skjer noe i den islamske verden hvor det stilles krav om samhold mot en fiende. Mina Bai skrev i Nettavisen en takksigelse til Trump for at han tok Soleimani vekk fra slagfeltet. Slike ytringer er det mange som ikke setter pris på.

Her er en melding til Cemal Knudsen Yucel som både virket skremmende og er truende.

Når jeg gikk gjennom melding forespørsler på min Facebook oppdaget jeg at det var ikke bare hyggelige forespørsler;

En «fredelig konvertitt» som mener det er ikke hat i islam men beskylder meg for å spre hat!

Her ser vi nok et eksempel på hvordan islam kan til og med indoktrinere en etnisk norsk mann til å bruke hat mot meg og samtidig påstå at jeg sprer hat.

Jeg lurer på hvordan denne mannens Allah skal sette munnkurv på meg for evig tid uten å få hjelp fra hans fot soldater som han pleier å få?

Cemal faller inn under kategorien som ifølge islam «korrumperer verden». Muslimer er pålagt å irrettesette dem og hvis de vedblir i sin villfarelse kan man gå lenger. Uttrykket «setter munnkurv på deg for evig» er en trussel og for enhver som vet noe om islam, er det grunn til å ta det alvorlig. Det er et signal til andre: Cemal er blinket ut.

Vi har ikke registrert at norske myndigheter bryr seg om trusselen mot eks-muslimer.

NRK hadde et kort intervju med Cemal, etterfulgt av et intervju med Jakob Høigilt ved FAFO. Høigilt fikk seg til å si at islam var en kollektiv religion som drev kustus i det offentlige rom på vegne av fellesskapet. Han sa indirekte at avvikere eller frafalne ikke blir tålt og den passivt, aksepterende måten han beskrev det på, var det samme som å godkjenne slik oppførsel i det norske samfunn.

Midtøsten har fått innpass i Norge.

Mange nordmenn oppfatter at det er en lov for nordmenn og en for «minoriteter» i dagens Norge. Nordmenn diskrimineres i sitt eget land. Det er ikke særlig vanskelig å finne eksempler.

Cemal kan skriftstedene som legitimerer vold. Politiet ønsker nok ikke å «se» den siden. Men det går an å spørre dem om de ikke er klar over hva tekstene sier.

«Bekjemp de som ikke tror på Allah og dommedagen eller de som ikke forbyr det som er forbudt av Allah og Hans sendebud, eller jøder og kristne som ikke erkjenner sannhetens religion -bekjemp dem til de betaler jizyah (ydmykelsesskatt) med egen hånd og føler seg ydmyket. » Quran 9:29

«Den som endrer sin islamske religion, så drep ham.»
Profet Muhammed, Sahih al-Bukhari Vol. 9, Book 84, Hadith 57

«Versen: – «Dere (muslimer) er de beste folkeslaget som noen gang er oppvokst for menneskeheten..(Quran 3:110)» betyr det beste folket, når dere(muslimer) tar dem(ikke-muslimer) med kjeder på nakken til de omfavner islam.»
Profet Muhammed, Sahih al-Bukhari Vol. 6, Book 60, Hadith 80

«Jeg har fått beordre om å krige mot folket til de sier: «det er ingen gud som er verdige å tilbe enn Allah». Hvis de sier: «det er ingen gud som er verdige å tilbe enn Allah», da blir deres blod og rikdom beskyttet mot meg.»
Profet Muhammed, Sunan al-Nesai Vol. 5, Book 37, Hadith 3977

«Sannelig, jøder, kristne og polyteister de som ikke tror (religionen islam, Koranen og profeten Muhammed) vil brenne i Helvetes ild. De er de VERSTE skapningene.» (Quran 98:6)

Allah forvandlet jøder til aper og griser.
Quran 5:60 / 7:166 / 2:65