Lov om trossamfunn setter i § 13 to betingelser for at et trossamfunn kan bli registrert – og dermed få rett til offentlig støtte: Trossamfunn kan la seg registrere når det ikke med sin lære eller sitt arbeid kommer i strid med rett og moral.   ‘rett’ betyr norske lover. Etter å ha lest en god del i Koranen (men ikke hele) har jeg funnet at islamsk lære er i strid med åtte norske lover: menneskerettsloven, grunnloven, likestillings- og diskrimineringsloven, ekteskapsloven, arveloven, domstolloven, trossamfunnsloven og straffeloven (mange paragrafer).
Bli abonnent eller logg inn – hvis du allerede er abonnent – for å lese denne artikkelen. Pluss-artikler blir frigitt 24 timer etter publisering. Arkiverte artikler er forbeholdt abonnenter.