Lov om trossamfunn setter i § 13 to betingelser for at et trossamfunn kan bli registrert – og dermed få rett til offentlig støtte: Trossamfunn kan la seg registrere når det ikke med sin lære eller sitt arbeid kommer i strid med rett og moral.   ‘rett’ betyr norske lover. Etter å ha lest en god del i Koranen (men ikke hele) har jeg funnet at islamsk lære er i strid med åtte norske lover: menneskerettsloven, grunnloven, likestillings- og diskrimineringsloven, ekteskapsloven, arveloven, domstolloven, trossamfunnsloven og straffeloven (mange paragrafer).
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.