Document har undersøkt antall medlemmer i muslimske trossamfunn for 2023. Det er ett trossamfunn per 21 000 nordmenn og nær 300 millioner gis i statsstøtte hvert år. Ex-muslimen Emanuel Sarwar forlanger at statsstøtten fjernes da læren om islam strider mot Norges demokratiske og kristne verdier.

I juni 2015 skrev Aftenposten at stadig flere unge søker seg til bokstavtro islam. Journalistene rapporterte fra idrettshallen på Furuset i Oslo hvor Norges største muslimske ungdomsorganisasjon, Islam Net, holdt sin årlige fredskonferanse.

En av begivenhetene var konverteringsseremonien for 18 år gamle Silje fra Oslo. Den etniske norske unge jenta var ikledd en heldekkende niqab hvor bare hennes vakre blå øyne var synlige.

Bildet av Silje var et illevarslende omen som får oss til å tenke på en mørk og dyster fremtid.

Like illevarslende var erklæringen fra britiske Haitham al-Haddad som var tilstede under konferansen og som Aftenposten kaller svovelpredikant med glimt i øyet. Hatpredikanten sa:

– Islam vil trenge inn i hvert et hus og hvert et hjørne av denne verden.

Det er ingen tvil om at hva hatpredikanten sa vil skje og etter en gjennomgang av muslimske trossamfunn i Norge, kan man konstatere at han fikk langt på vei rett: islam har trengt inn i hvert et hjørne av Norge.

Med andre ord:

Islam har kommet for å bli i Norge

Document har undersøkt antall tilskuddtellende medlemmer i muslimske trossamfunn i Norge. Tallene er hentet fra Regjeringens oversikt fra 2023. Disse er utenom Den norske kirke:

Registrerte tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke kan kreve et årlig statstilskudd per medlem som om lag tilsvarer statens og kommunenes tilskudd til Den norske kirke per medlem.

Følgende er noen av funnene:

Det er 260 registrerte islamske trossamfunn i Norge. Med et folketall på 5,5 millioner tilsvarer det ett trossamfunn per 21 000 nordmenn. Islam Net som har som mål år bygge moskéer over hele Norge er ikke regnet med, da de ikke mottar statstilskudd.

Totalt antall medlemmer for alle trossamfunn er 724 803. Vi fant at antall medlemmer i det islamske trossamfunn er 189 025. Det utgjorde 26% av medlemmene for alle trossamfunn.

Sats for beregning av statstilskudd i 2023 er kr. 1.419 per medlem. Det vil si at staten betaler ut kr. 268 226 475 til muslimske trossamfunn hvert år.

Skattebetalerne er dermed tvunget til selv å finansiere islamiseringen av Norge.

Antall medlemmer i det islamske trossamfunn i Norge vokser eksponentielt. Ifølge Wikipedia.no var antallet medlemmer i 2010, 98 953.

Læren i islam strider med Norges demokratiske og kristne verdier

Document har snakket med ex-muslimen og kristen konvertitten Emanuel Sarwar, som vil ha statsstøtten til de muslimske trossamfunnene i Norge trukket tilbake.

Emanuel mener at læren i islam strider med demokratiske og kristne verdier som Norge er bygget opp på, den legger forholdene til rette for mislykket integrering av muslimene i landet, skaper parallellsamfunn og strider med norsk strafferett på en rekke punkter.

Millioner av skattebetalernes penger blir brukt til å spre en ideologi i muslimske trossamfunn som er fiendtlig overfor både kristne og jøder – de såkalte vantro. Emanuel forklarer det slik:

Ideologien i islam er et konkurrerende ideologi med den demokratiske og kristne ideologien som vi finner i budskapet til Jesus. Islam motstrider læren til Jesus i evangeliet. Vi finner også 149 såkalte sverdvers i Koranen som er svært fiendtlige overfor såkalte vantro, som inkluderer både jødene og de kristne.

En av disse sverdversene i kapittel 9 vers 29 pålegger muslimer til å føre krig mot jøder og kristne, som er Skriftens folk. Ved hjelp av krigføring vil de tvinge dem til å aksepterere Muhammed som profet og å betale skatt til muslimene.

Fight those who do not believe in Allah and the Last Day, nor comply with what Allah and His Messenger have forbidden, nor embrace the religion of truth [Islam] from among those who were given the Scripture, 1 until they pay the tax, 2 willingly submitting, fully humbled.

Et annet slik sverdvers finner vi i kapittel 5 vers 51 som pålegger muslimene til å ikke ta jødene og kristne som venner og hvis de skulle gjøre det så vil de bli frafalne muslimer og tvinges til å forlate islam.

Dette verset legger forholdene til rette for å etablere parallellsamfunn bestående av muslimer, jøder og de kristne i Norge. Det fører også til mislykket integrering av muslimene i landet.

O you who believe, do not take the Jews and the Christians for intimate friends. They are friends to each other. Whoever takes them as intimate friends is one of them. Surely, Allah does not take the unjust people to the right path.

Læren i islam strider imot norsk strafferett

Emanuel mener at læren i islam også strider imot norsk strafferett på en rekke punkter. Det er nok en viktig grunn til at muslimske trossamfunn ikke burde få støtte fra den norske stat. Han forklarer det ved hjelp av vers fra Koranen:

Det er tillatt med flerkoneri i islam. (Koranen 4,3).

Det er tillatt for mannen å utøve vold mot sin kone hvis hun ikke adlyder han. (Koranen 4,34).

Mannen har også retten til å utføre seksuelle samleier med sin kone uten hennes samtykke. (Koranen 2,223). Seksuell samleie uten gjensidig samtykke fra begge parter er det vi i Norge klassifiserer som et voldtekt, sier Emauel.

Videre så er det legitimisering av pedofili i islam når profeten Muhammed giftet seg med en 6 år gammel jente som het Aisha. Profeten fullbyrdet dette ekteskapet med henne da hun var 9 år, mens han selv var over 50 år. Den seksuelle lavalderen i Norge er 16 år. (Sahih-Bukhari Hadith nummer 3255).

Læren i islam strider imot lov om trossamfunn

Som Emanuel sier strider læren i islam imot norsk strafferett og burde vært en god grunn til å trekke statsstøtten til de muslimske trossamfunnene. Som om ikke det er nok, strider islam også mot både loven om trossamfunn og loven om likestilling:

I loven om tros- og livssynssamfunn, § 6, kan tilskudd nektes på følgende grunnlag:

Dersom et tros- eller livssynssamfunn, eller enkeltpersoner som opptrer på vegne av samfunnet, utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter, kan samfunnet nektes tilskudd eller tilskudd kan avkortes.

Vi kan snakke til kuene kommer hjem om islams undertrykkelse av barn og kvinner, krenkelse av rettigheter og friheter, tvang og diskriminering. Dette er godt dokumentert og har vært oppe i debatt når det gjelder tilskudd til muslimske trossamfunn.

Mens de bøyer seg i bønn, bøyer vi oss i støvet

I 2021 var det stor debatt da Støre-regjeringen ville stille krav til likestilling i alle tros- og livssynssamfunn for å gi statsstøtte.

I 2019 kartla NRK moskeer i Norge og fant at 70 prosent har ingen kvinner i styret:

– Norske moskeer får nær 170 millioner i statsstøtte, men over 70 prosent av dem har ikke en eneste kvinne i styret, viser en kartlegging NRK har gjort.

Fire  år senere har Document avdekket at muslimske trossamfunn får nær 300 millioner i statsstøtte hvert år , nesten det dobbelte av NRKs tall i 2019.

Ingen i regjeringen eller de som har makt tar tak i problemet. I stedet går de mektige etter Jehovas vitner og tar fra de skarve 35 millioner kroner som skulle fordeles i 2022 og 2023.

Statsforvalterens konklusjon kom frem til at Jehovas vitner hindrer fri utmelding for medlemmene sine og at trossamfunnet utøver negativ sosial kontroll av barn.

Imens fortsetter islamisering av vårt vakre land bygd på kristne verdier med rekordfart.

Det er ingen tvil om at Islam har kommet for å bli i Norge. Mens muslimene bøyer seg i bønn, bøyer vi oss i støvet.

Les også:

Jesus var ikke muslim, han var en jøde fra Israel – Document

Emanuel Sarwar er ex-muslim og en troende og praktiserende kristen i Norge.

Top Religion Population in Norway 1900 – 2100 | Religion Population Growth.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.