Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad sendte i juni proposisjonen til den nye trossamfunnsloven til Stortinget Departementet mener at en prinsipielt sett ikke bør kreve at «det enkelte tros- og livssynssamfunnet positivt understøtter eller fremmer slike demokratiske verdier som vårt samfunn bygger på, som vilkår for tilskudd.»
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.