Hvis man vil forstå hvordan sharia fungerer, skal man bare se på hvordan ahmadiya-muslimer behandles i muslimske land. Pakistan har vedtatt i lovs form at ahmadiya ikke er muslimer. I Danmark har de en forening de kaller Muslimer for fred. De var i år representert på Folkemøtet på Bornholm (tilsvarende Arendalsuka). Kim Møller bemerker: Det faktum at denne halv-islamiske sekt har flere menigheder i Danmark, understreger blot pointen: ‘Tolerant islam’ fungerer kun i ikke-islamiske lande. Tolerance på trods af islam, ikke på grund af islam. Forskellen er alt.

Hvordan klarer en løgnaktig karavanerøver fra 600-tallet å dominere moderne og sekulære samfunn på 2000-tallet? Svaret er den sprø, men likevel geniale, måten islam er skrudd sammen på: Insisterende, ekspanderende og urokkelig – og med ubegrenset voldsvilje mot alle som våger å protestere. Islam er et bunnløst sluk som alltid vil ha mer lydighet, og jo nærmere du går sentrum, desto sterkere blir suget.

Dette sorte hullet svelger både menneskesinnet, menneskets identitet, samfunnet og kulturer med hud og hår, og etterlater ikke plass for noe annet enn islamsk kultur. Islam er nemlig ikke en religion. Islam er både en religion, en politikk, et lovverk og en livsstil sauset sammen til noe som utgjør et komplett samfunnssystem. Derfor er så mange av jordens kulturer og land, slukt av Muhammeds monokultur fra oldtiden. Islam vil ha alt – og enda verre: Islam vinner, for islam lever av å trenge seg på, og forlange at alle tar et valg. Les mer om Muhammeds Metode.

Tror du virkelig at Allah snakket til Muhammed? Virkelig?

Jeg kaller Muhammed løgnaktig, for hans påstander er absurde: Han var talerør for en egenkomponert gud, og den siste og evige profet, og dermed kan ingen oppheve eller forandre det han sa og dikterte. Så her er en advarsel: Hvis du faktisk tror på Allah, og tror Muhammed var hans profet, bør du for guds skyld slutte å lese denne kjetterske artikkelen, og konvertere til islam så fort du kan. Gjør det nå, før alt går til helvete.

Men hvis du ikke tror på Muhammeds overnaturlige påstander, så er du i praksis en islam-ateist. Da er du også enig i at Muhammed var en skrønemaker, for han kunne naturligvis ikke kommunisere med en gud som ikke finnes. Da kunne ikke Koranen bli diktert for ham, og da er den hellige boken Koranen i praksis en bløff. Og da er islam et falsum fra A til Å. Det finnes ingen middelvei. Ingen smutthull. Ingen mulighet for reform.

Dette er hvordan islam er skrudd sammen – enten retningen er shia eller sunni, Mekka eller Meidina: Islam er enten eller. Hele overtroen hviler på en syltynn og svært sårbar nålespiss: At Muhammed snakket sant. Og hvis man rokker ved bare en liten flis av den sannheten, kollapser hele islam-korthuset i en sky av meningsløshet og latterlige tvangstanker. Derfor trenger islam seg på, og forlanger at du velger: Kontrollbehovet er uendelig, for islam er en utrolig veik og vaklevoren konstruksjon.

Dette er Muhammeds Metode: Vi forlanger at du velger 

Islam misjonerer ikke – den trenger seg på. Før eller senere MÅ du velge, stå for det valget, og betale prisen for det. Dette er essensen av Koranen: Enten eller. Enten er du med, ellers å er du imot. Likegyldighet er en like stor trussel som opposisjon. Derfor er muslimer endeløst krenket av absolutt alt som går islam imot, og slutter aldri å komme med nye krav, uansett hvor mye som innvilges. Slik setter islam dagsordenen i ethvert samfunn dette alternative samfunnssystemet får innpass i: Alltid i angrepsposisjon. Alltid på tuppa, så ingen avslører svakhetene.

Muhammeds Metode er å trenge seg på, og forlange at alle tar et standpunkt. Muslimer trenger seg på. Gangter-islam trenger seg på. Hijab-brigaden trenger seg på. Moskeene trenger seg på. Sharia trenger seg på. Til slutt kan du ikke lenger  være likegyldig, og vips så har islam satt dagsordenen – selv i samfunn som har ingenting med islam å gjøre, og hvor islam ikke hører hjemme.

Siden islam er så paranoid, er den også alltid i forkant av enhver kritikk, og trussel om reformering. Muhammeds metode er så vanntett at ingen har klart å rokke ved en bokstav i Koranen på 1400 år. Jada: Man kan praktisere islam nesten helt som man vil. Du kan gjerne være muslim og stille deg langt unna dette frihetssluket. Leve som gangster eller leve vestlig, og gi fullstendig blaffen i islam, slik mange muslimer her i Vesten gjør det. Hvordan islam praktiseres har nemlig null effekt på Koranen, Muhammed eller Allah – i motsetning til kristendommen som er reformert, splittet og rasert, og Gud er gjort til en Pride-hippie. Prøv det med Allah. I dare you.

Sekulære muslimer kan ikke reformere islam.

Det finnes altså masse «vestlige muslimer» som lever helt sekulært. Men de sekulære muslimene konverterer ikke vekk fra Islam, uansett hvor vestlige de er – til tross for islams antidemokratiske sharialover, forskrekkelige kvinnesyn, voldelige historie, og totalitære presteskap. De forblir trofaste muslimer, som forsvarer islam hvis de må. Merk deg det. De forstår nemlig Muhammeds Metode: Er du ikke på innsiden, da er du på utsiden – og da betaler du til slutt prisen. Derfor blir det flere og flere hijaber i Vesten, og segregeringen går sin gang. Ingenting kan nemlig kontrollere islam, sekulære muslimer minst av alt.

Islam er et panser av enkelhet, og den gaules ut fra minareter seint og tidlig: «Det finnes Ingen annen guddom enn Allah» Det finnes ingen sprekker å starte reformprosessen i. En liten reform vil få islam til å kollapse, derfor tillates ingen reformer. Derfor kan du gjerne praktiskere islam etter eget forgodtfinnende, men det forandrer ikke selve islam. Islam er, statisk, absolutt og «perfekt», og alle skal med.

Koranen er  nemlig ikke en samling religiøse tekster satt sammen av en komite, slik Bibelen er. Koranen er et diktat fra Allah selv, i følge skrønemakeren Muhammed. Derfor er Koranen nøyaktig den samme for IS-lederen som for Arbeiderpartiets nestleder – ord for ord.  Derfor konverterer ikke «vestlige muslimer» – heller ikke de på Stortinget som plikter å ivareta vårt vestlige samfunnssystem, men bekjenner seg til et annet samfunnssystem.  Muhammeds Metode lar ikke individet eller samfunnet forme religionen. Det er religionen som former individet og samfunnet. Genialt.

Skarp kontrast til kristendommen.

Denne totalitære underkastelsen er så langt unna kristendommen man kan komme. Hele poenget til Jesu liv og virke var nettopp «den nye pakten» med Gud. Det skulle være slutt på guds evige og tilfeldige straff av syndere. I stedet opphevet Jesus Det gamle testamentet og innledet en treenig tro på tilgivelse, kjærlighet og frivillighet gjennom tro og tvil, og et personlig forhold til gud – hvor kirke, prester og ritualer i praksis ikke var nødvendig. 600 år etterpå, opphevet Muhammed alt det profeten Jesus sa, og sementerte islam tilbake i oldtidens gudebilde, hvor gud i praksis er en despotisk hersker, etter bilde fra datidens despotiske herskere.

Dette forstår ikke Den Norske Kirke eller dens Biskoper. Selv ikke Paven i Roma forstår dette. Jesu enkle budskap er 100% forståelig for meg som er en skarve ateist, og jeg ser tydelig at kristendommen er en religion som rager himmelhøyt over islam når det kommer til frihet, medmenneskelighet og samfunnsreformer. Presteskapet med 7 års teologiutdannelse og et livslangt forhold til Gud skjønner det imidlertid ikke. Muhammeds Metode har trengt seg på og forlangt at de også må ta et valg, og de har valgt å vende sin egen profet ryggen, i håp om at islam takker dem gjennom å moderere seg, og også bli en hippiereligion. I stedet gjør de bare islam modigere. Man skulle nesten tro at «forvirringen» fra Johannes Åpenbaring var i aksjon…hvis man altså tror på denslags.

Dette billedliggjør hvor giftig Muhammeds Metode egentlig er:   og mange mennesker finner det totalitære i islam helt uimotståelig, fordi det gjør livet «enkelt». Man trenger knapt å løfte en hjernecelle etter det, og nettopp derfor er islam en 1400-årig intellektuell ørkenvandring av statisk fastlåsthet. Den Norske Kirke vil bli pulverisert av islam, slik enhver annen trosretning blir det. De har inngått et samarbeid med Mørket fordi de ikke gjorde hjemmeleksa si.

En perfekt karavanerøver, hærfører og slavedriver

Leser man Koranen blir man forferdet nok. Men leser man samtids-kildene fra 600-tallets Arabia gjennom Halvor Tjønn sin bauta av en bok, blir man rett og slett uvel – men den gir en viktig innsikt i sinnelaget til den forferdelige fyren Muhammed, som oppfattes som «perfekt» av muslimer selv i dag. Det er en ren følgefeil, for datidens voldsmenn var nemlig Muhammeds adferd, fremferd og livsprosjekt helt perfekt:

Han diktet opp en ny religion etter innfallsmetoden for å sikre seg selv penger, undersåtter, sex og slaver, men først og fremst makt. Det var nettopp dette menn i hans brutale samtid drømte om: Å bli kongen på haugen. 600-tallet var ikke siviliserte tider, hvor empati, menneskerettigheter, likestilling, demokrati og sivilisasjon var normen. Dette var en brutal manneverden, hvor det å sikre seg selv og sine var det viktigste, uansett hva som måtte til. For å sitere soldaten Karl Marlantes, som tjenestegjorde i US marines i Vietnam i 1969:

«One of the things that I learned in the war, is that we‘re not the top species on the planet because we‘re nice.»

Den aller beste måten å sikre seg selv og sine på, er å sikre at ingen kan angripe deg. Og beste måten å gjøre det på, er å gripe all makt selv, og da har individer med stort ego, null empati og total hensynsløshet en stor fordel. Det konstante maktspillet på 600-tallet overgikk enhver «Game of Thrones». Små og store kriger foregikk hele tiden. Og idealet i den tiden var å slakte ned dine motstandere, ta de ikke-krigføre som slaver, og de peneste kvinnene og småjentene som sexslaver. Hvorfor ikke?

Muhammed var ikke flau for dette. Han var stolt, og skrøt av det. Hans trofaste krigere fikk disse jentene som betaling for trofasthet, og de betalte tilbake til Muhammed med mer blodtørst og mer lojalitet. Det står svart på hvitt i samtidskildene. Alle hans menns synes Muhammed var helt perfekt. Dette er «profeten» Hadia Tadjik ikke vil støte fra seg. Hun vil heller reformere, tilpasse og integrere Muhammed til Norge. Så lite forstår hun av islam. Og så lydig er hun mot islam.

Et samfunnssystem basert på enorm voldskapital.

Muhammeds metode gjorde at Muhammed kunne returnere og innta Mekka på «fredelig» vis med sin bande, akkurat som IS inntok Raqqa: Ryktet gikk foran. Islam trengte seg på, og enhver likegyldighet eller motstand innebar voldtekter, nådeløs tortur og utslettelse av slekta. Bedre å falle på kne fem ganger om dagen. Legge seg flat. Vise underdanighet og be om nåde – ikke for Allah, men for hærføreren Mohammed…som også var Allah. Hvor er forskjellen?

Folk var rett og slett så skrekkslagne for denne nådeløse, totalitære krigerbevegelsen, at de bare lot det skje, så ikke noe verre skulle skje med dem. De fikk flere demonstrasjoner av islams hevngjerrighet på torget, og slike maktdemonstrasjoner foregår den dag i dag i Saudi Arabia og Iran. Islam er 100% avhengig av å vise hvem som har makta. Det har ikke noe med offeret å gjøre, de er bare et instrument. Steiningene, hengingene og halshuggingene er til for de som ser på: Sånn går det hvis du opponerer, og når samfunnet har levd lenge nok med slik terror, blir menneskene vant til det, og til slutt blir det knapt nødvendig å henrette noen. Vips så har du et «fredelig» samfunn. Det kalles voldskapital. 

Fenomenet voldskapital er nesten helt ukjent i fredelige Vesten. Sammen med den den tidligere nevnte «absoluttheten» danner det fundamentet for islam: En vilje til å aldri gi opp spredningen av islam gjennom å trenge seg på, sammen med et løfte om konsekvenser hvis man ikke adlyder, og en evig vilje til å utføre vold i islams navn. Folk venner seg til sånt, og til slutt kjenner de ikke til noe annet. Sharialov blir noe bra. Det skaper et «fredelig» samfunn, siden alle er for skrekkslagne for å gjøre noe galt. Vips så har du et «perfekt» samfunnssystem.

Dette primitive samfunnssystemet representerer derfor en livsfare for frie, fredelige, vestlige samfunn, som ikke lenger har noen forståelse for ordet «voldskapital» og «absoluttet». Islam er som en terminator-robot som trenger seg på: Tålmodig, ensrettet og voldsvillig, og stopper bare hvis den møter motstand som er like tålmodig, ensrettet og voldsvillig. Det har ikke Vesten skygge av lenger, og derfor setter Vestens naive politikere sin lit til at muslimer skal reformere, stagge og kontrollere islam. Men ingen kan kontrollere islam. Muhammeds Metode er vanntett. Enten avviser man islam med hård hånd, ellers så vinner islam.

Mørket trenger seg på

Denne totalitære voldsmentaliteten, for menn, av menn, til menns velbehag, for å glede en mannegud og ære en manneprofet, er en direkte gjenspeiling av Muhammeds eget sinn. Når du ser en fanatisk imam ralle om Allah på YouTube, ser du Muhammed rett i øynene. Dette er hvordan Muhammed var skrudd sammen, og han rettferdiggjorde det gjennom å hevde han var i kontakt med en gud. «Gud vil det!» Hvordan argumenterer man mot noe sånt? Det kan du ikke. Enten blir du med, ellers er du imot.

Siden Muhammed diktet opp islam, gjennomsyrer Muhammeds eget sinn islam fra A til Å. Muhammed hadde ikke evnen til å hverken skape fred eller harmoni. Hans forståelse av «fred», var når alt var erobret, alle fiender slaktet og passivisert, ingen lenger opponerte, alle fiendes kvinner var gjort til sexsslaver, og alle lå på kne foran ham…eller Allah (hvor er forskjellen?) da var det fred. Så joda: «Islam er fred». For de som ikke har lest noe som helst om islam.

Nettopp derfor er ingen muslimske land fredelige og velfungerende: Det er ikke hudfargen deres, eller kolonitiden vår som skaper kaos og krig i muslimske land. Det er hva islam fyller hodene deres med som gjør det, og inne i hodet har muslimer det samme som Muhammed hadde i hodet: Et dysfunksjonelt, totalitær samfunnssystem for menn, av menn, laget av et dysfunksjonelt mannesinn for å gavne bare menn.

Og nåde den som protesterer, for islam hviler på en nålespiss som er forbausende tynn og svak, og den svakheten må kamufleres for enhver pris. Muhammeds Metode er å trenge seg på, og forlange at du tar et standpunkt. Det hindrer noen å rokke ved luftslottet, så mørket kan fortsetter å trenge seg på.

 

 

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂