Da tenker jeg å skrive litt om treenigheten i kristendommen. Dette er noe av det aller vanskeligste dere kan diskutere med muslimene, og hvis dere ikke behersker teologien i denne, så vil de grille dere. Hovedproblemet med dette hos muslimene er at de ikke skjønner treenigheten i den riktige konteksten, og det er i hovedsak denne de bruker til å konvertere de kristne over til islam. Derfor er det veldig viktig at vi behersker teologien om dette, slik at vi kan forsvare den i dialog med muslimene og forklare dem hva det går ut på.

Muslimene mener at selve treenigheten i kristendommen er blasfemi når vi sier at Jesus er Guds sønn. De mener at Gud er kun én og han har ingen andre partnere ved sin side. De mener også at teologien i treenigheten går ut på at vi sier at det er tre Guder med Faderen, sønnen og Den hellige ånd.

For det første så er selve treenigheten i kristendommen beskrevet feil i Koranen og for det andre så er kristendommen et monoteistisk religion.

Treenigheten som vi finner i Koranen 5,116 er følgende:

Gud (Faderen) – Jesus (sønnen) – Jomfru Maria.

Det er meg bekjent ingen kristne trossamfunn i hele verden som har denne versjonen av treenigheten og det er meg bekjent heller ingen kristne trossamfunn i hele verden som sier at det er tre Guder.

Treenigheten i kristendommen er følgende:

Gud (Faderen) – Jesus (sønnen) – Den hellige ånd.

Treenigheten i Koranen 5,116 gir sterke indikasjoner på at personen i Koranen mente at vi kristne sier at Jesus er Guds biologiske sønn og at Gud (Faderen) er gift med jomfru Maria. Det betyr i utgangspunktet at personen i Koranen ikke har skjønt teologien i treenigheten riktig. Når vi sier at Jesus er Guds sønn så mener ikke vi at han er Guds biologiske sønn, men Guds åndelige sønn. Vi mener heller ikke at Gud (Faderen) er gift med jomfru Maria og har fått Jesus gjennom et slikt ekteskap med henne.

Gud (Faderen) er en ånd som Jesus forteller oss i evangeliet og det er denne ånden til Gud vi mener er med Jesus når vi sier at han er Guds sønn. Dermed så sier ikke vi at Jesus er Guds biologiske sønn.

Her forteller Gud profeten Jesaja om Jesus og hans forhold til frelseren.

Jesaja 42.
Herrens tjener, et lys for folkeslagene.

Se, min tjener, som jeg støtter,
min utvalgte, i ham har jeg min glede.
Jeg har lagt min Ånd på ham,
han skal føre retten ut til folkeslagene.

Han skriker ikke og roper ikke,
hans røst høres ikke i gatene.

Han bryter ikke et knekket siv
og slukker ikke en rykende veke.
Med troskap skal han føre retten ut.

Han skal ikke slukne og ikke knekkes
før han har satt retten igjennom på jorden.
Fjerne kyster venter på hans lov.

Så sier Gud Herren,
som skapte himmelen og spente den ut,
som bredte ut jorden og alt som spirer der,
som gir pust til folket på jorden
og ånd til dem som ferdes der:

Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd
og grepet din hånd.
Jeg har formet deg
og gjort deg til en pakt for folket,
til et lys for folkeslagene

for å åpne blindes øyne
og føre fanger ut av fengselet,
dem som sitter i mørke,
ut fra fangehullet.

Jeg er Herren, det er mitt navn.
Min ære gir jeg ikke til andre,
min lovsang ikke til gudebilder.

De første ting, se, de er kommet.
Nå forteller jeg noe nytt.
Før det spirer fram,
får dere høre om det.

Syng for Herren en ny sang,
en lovsang for ham fra jordens ender,
dere som ferdes på havet,
og alt som fyller det,
dere kyster og alle som bor der!

Ørkenen og byene der skal stemme i,
landsbyene der Kedar bor.
De som bor i Sela, skal juble,
de skal rope fra fjelltoppene.

De skal gi Herren ære,
forkynne hans pris på kystene.

Herren drar ut som en helt,
som en kriger vekker han sin stridslyst,
han roper, ja, lar hærrop runge,
han viser sin styrke for fiendene:

Jeg har vært taus i lange tider,
har tidd og holdt meg tilbake.
Nå skriker jeg som en fødende kvinne,
jeg stønner og snapper etter pusten.
Jeg gjør fjell og hauger øde
og tørker ut alt grønt på dem.
Elver gjør jeg til tørt land,
sjøer tørker jeg ut.

Jeg fører de blinde
på en vei de ikke kjenner,
på stier de ikke kjenner,
leder jeg dem.
Jeg gjør mørket foran dem til lys
og ulendt mark til slette.
Dette er det jeg vil gjøre,
og jeg skal ikke la det være.

Med skam må de vike tilbake,
de som stoler på gudebilder,
de som sier til støpte bilder:
«Dere er våre guder.»
Herrens døve og blinde folk

Hør, dere døve!
Dere blinde,
løft blikket og se!

Hvem er blind, om ikke min tjener,
hvem er døv som budbæreren jeg sender?
Hvem er blind som min utsending,
like blind som Herrens tjener?

Du ser mye, men enser det ikke.
Han har åpne ører, men hører ikke.

Herren ville for sin rettferds skyld
gjøre loven stor og herlig.

Men dette er et ranet og plyndret folk.
Alle er lenket i fangehull,
bortgjemt i fengsler.
De ble ranet,
og ingen berget dem,
de ble plyndret,
og ingen sa: «Gi tilbake!»

Hvem av dere vil høre på dette,
lytte og lyde i fremtiden?

Hvem overga Jakob til plyndring
og Israel til ransmenn?
Var det ikke Herren,
han som vi syndet mot?
De ville ikke gå på hans veier
og ikke lyde hans lov.

Så øste han ut sin brennende vrede
og krigens redsel over ham.
Det flammet omkring ham,
men han skjønte det ikke,
det brente ham,
men han brydde seg ikke om det.

Gud Faderen er en ånd og når denne ånden er med Jesus så er han Guds åndelige sønn, profet og Messias. Det betyr ikke at det er tre Guder, men at det kun er én Gud som opererer i tre ulike roller. Han opererer dermed som Faderen, sønnen og Den hellige ånd.

Det er veldig viktig at vi forklarer muslimene dette og at de da kan bli kvitt vrangforestillingene sine om at vi sier at det er tre Guder og at Gud er gift med jomfru Maria og har fått Jesus gjennom et ekteskap med henne. Når de vil skjønne at vi snakker om det åndelige her og ikke det biologiske, så er de på god vei til å skjønne hva vi mener med treenigheten vår. Ifølge mitt skjønn så har muslimene vanskeligheter med å skille det biologiske fra det åndelige.

Hjelp deres muslimske venner med å forstå dette og hjelp dem med å forstå at det å mene at Jesus er Guds åndelige sønn ikke er blasfemi, men et faktum som Gud selv har fortalt oss om gjennom profeten Jesaja i det gamle testamentet.

Emanuel Sarwar er en troende og praktiserende kristen som vokste opp med islam og har kunnskap om både Bibelen og Koranen.

Les mer fra Emanuel, som ønsker å fortelle nordmenn sine tanker om islam i Norge.

Du må lese Bibelen for å kunne debattere islam med muslimer – Document

Muhammed var en falsk profet som diktet opp åpenbaringene i Koranen – Document

Muslimene vil ikke snakke om døden til den falske profeten Muhammed – Document

Kjøp «Europas underlige død» her.

Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson som papirbok eller som e-bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.