Øystein Steiro Sr. hadde som overskrift i sin kronikk i Document 2. juli: Bedre sent enn aldri! Den henspeilte på Kristin Clemet, samfunnsviteren og ekspolitikeren som i lang tid har fungert som influenser. Hun hadde endelig kommet til at innvandrings­politikken hun hadde vært med på, hadde vært feil.

Jeg tror jeg har en stor del av vanlige mennesker med meg når jeg sier: Jeg er lei av at de som styrer vårt land, ikke kan eller vil gjøre de riktige valgene før de setter i gang og gjennomfører en katastrofal politikk.

Jeg er lei av å høre folk flest si at: Jammen hadde Carl I. Hagen rett da han for 40 år siden advarte mot å innføre multi­kulturelle samfunn.

Jeg er lei av å høre fra journalister etter at de er blitt pensjonister og derfor kan tørre å si sin mening uten at det går ut over deres karriere: Jammen hadde Sylvi Listhaug rett da hun advarte mot «svenske tilstander».

Jeg er lei av å høre fra pensjonerte eksperter og senior­forskere: Det var ingen klimakrise, og da selvfølgelig heller ingen menneske­skapt klimakrise.

Jeg er lei av å høre fra eksperter som nettopp har sluttet i «energi­sektoren», si: «Å satse på «fornybar energi» som vindkreft og solseller og hydrogen, er galskap.» Ikke er det fornybart, ikke kan det levere etter behov uten like store backup-anlegg, det er natur­ødeleggende, og det til en meget høy pris.

Jeg er lei av å høre at folk innenfor fagforeninger, NHO og næringsliv etter at de har sluttet i det subsidierte, ikke-bærbare næringslivet, innrømme at all næring som er basert på subsidier (overføring av skattepenger) fører til korrupsjon, «venne­tjenester» og bedrifter som går konkurs med en gang de ikke får nok offentlig pengestøtte (bare spør folk i Mo i Rana om «det fantastiske industri­eventyret de skulle få være med på med batteri­produksjon).

Jeg er lei av å høre på innrømmelser fra eksperter innenfor medisin og vaksine innrømme at: Jo, covid­viruset var menneske­skapt. Bak vaksine­opplegget lå det store penge- og makt­politiske krefter som var livende redde for at sannheten fikk komme fram. Folk ble sporløst forsvunnet dersom de lekket ut objektiv informasjon. Mens vi vanlige mennesker ble truet med å miste jobb, slutt på karriere, eller reise­restriksjoner, eller ganske enkelt ble stemplet som egoistiske og usolidariske dersom vi ikke vaksinerte oss. Nå som statistikker om bivirkninger fra vaksinene vanskelig lar seg sensurere, er det også folk som har jobbet innenfor «systemet» som innrømmer at det har vært brudd på helt elementære, viten­skapelige prosedyrer og etikk.

Jeg er lei av å få høre av folk som tidligere jobbet innenfor politi og sikkerhets­tjenesten, at de hele tiden har visst hvor skoen trykker, men ikke har fått lov å si sannheten, men bare «politisk korrekte» versjoner.

Så vil jeg komme med et spark til «Ola og Kari»: Slutt å si at «Israel okkuperer!» Les heller litt om folkerett og historie! Slutt å si at Trump er farlig for demokratiet, når det er det han som er en mulighet for at det kan gjennvinnes her i den vestlige, stadig mer anti­folkelige verden. «Den dype staten» spinner et stadig sterkere nett der vi enkelt­mennesker må vike for en fremv­oksende globalistisk elite med udemokratiske institusjoner (WEF, FN, EU, WHO…).

Hvordan skal vi snu denne reisen mot det nykommunistiske, globalistiske samfunnet? Jo, vi må slutte å tilgi at det gjøres feil, enten mot eller uten bedre viten, både av ledere, eksperter, «intellektuelle», men også av deg og meg! Vi må begynne å gjøre ting rett!

Vi må tørre å si ifra, gjerne skrive (jeg tør ikke å skrive mitt navn under denne artikkelen, og det sier jo litt hvor langt vi er kommet!). Men bakenfor alt vi sier og gjør, må det ligge kunnskap bygget på erfaring og objektive observasjoner. Det vil si at forfattere og journalister må være gravende etter fakta! Ikke talerør for en styrende elite som sitter på pengesekken og makt­apparatet. Det er ikke nok å tilgi den dagen de blir pensjonister og kanskje tør å si sanheten.

Nå er ikke sanheten «absolutt», den forandrer seg på områder som vi får mer kunnskap om; det som er sant i dag, behøver ikke være sant i morgen! Men vi må ikke tilgi de som ikke tør si sanheten i dag fordi den ikke er «politisk» korrekt, og fordi vedkommende ikke vil ødelegge sin karriere.

Jeg vil derfor oppfordre folk til å støtte opp om de som søker etter sannheten, og kan og tør formidle den til deg og meg! Det er for sent den dagen «staten» fjerner Document fra medie­verdenen!

 

Kjøp «Hvordan myndighetene bløffet oss» av Robert Malone!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.