FNs klimatoppmøte COV26 ble i natt avlyst. Det skulle funnet sted 9.-20. november og forventningene var høye. Men selv klimakonferanser må bite i gresset for koronaepidemien. Klimaaktivistene lover å komme sterkere igjen. Men ingen vet når. Statue av Michael Peacock til minne om verftsarbeidere som har bygget skip i Portsmouth i 500 år og nå er ute av business. Foto: Stefan Wermuth/Reuters/Scanpix 

Koronakrisen har vært en stor nedtur for klima-profitørene, for ekte kriser fortrenger alltid fiktive kriser. Men de fortviler ikke: Alle de kostbare “klimatiltakene” fortsetter som før under radaren, og subsidiene strømmer inn. Så snart koronakrisen går over, vil også tusenvis av PR-folk (som lever fett av klimahysteriet) sveive i gang propagandaapparatet, for atter å spre klimapanikk i samfunnet vårt, så makt- og pengekarusellen kan fortsette og snurre.

Man skulle tro at nordmenn snart hadde fått nok av hverdager preget av krisemaksimering og trusler om dommedag & død. Og siden pandemien har gitt folk en pause fra den voldsomme, daglige klima-propagandaen fra NRK og resten av MSM, skulle man kanskje tro at de fleste tar til fornuft, og kommer til sans og samling igjen. Alle og enhver kan tross alt se ut av vinduet og konstatere at det er mye vær der ute, men krise? Hvor da?

Klima-hjernevasken er utbredt

Et dypdykk ned i kommenatrfeltene på facebookgrupper avslører imidlertid rekkevidden av klima-hjernevasken. Mange  blir rett og slett ikke friske, og for dem har Klimarealistenes annonse med headingen “Klimakrisen finnes ikke” skapt enorm oppstandelse. Det er kjetteri! Slikt sier man bare ikke høyt i det politisk korrekte Norge.

Derfor har annonsen blitt nektet trykket av redaktører, og politiske aktivister har anbefalt redaksjonene å innføre samme “nullpunkt” for klimastoff som NRK har innført, som sier at “Dekningen skal i hovedsak handle om hvordan, og ikke om, det skal handles for å tilpasse seg eller dempe den globale oppvarmingen”. Dette innebærer i praksis at journalister ikke lenger får lov til å publisere klimakritisk stoff. Dette burde skapt stor oppstandelse i journalist-kretser, men så er dessverre ikke tilfelle. Det er dårlig nytt for publikum.

Slik lever dei der – i klimasekten 

Det står ikke bedre til i folkedypet. Jeg har vært på sosialantropolitisk ekskursjon i gruppen “folkeopprøret mot folkeopprøret mot klimahysteriet” (altså blant 143.000 som ønsker mer hysteri og panikk) Jeg sløser normalt ikke bort tiden min på å diskutere med klimareligiøse, men det er interessant å pirke borti dem for å se hvordan de tikker. Jeg ville se om litt tvil har sneket seg inn, nå som en ekte krise er over oss. Svaret er nei. Det viser flere av kommentarene:

Eksempel 1: Det er vel  og bra at man ikkje får lov å spre løgner og farlig uvitenskaplig svada. Enhver redaktør med respekt for seg selv vet at det er forskjell på meninger og fakta. Mannen kan dele et innlegg eller kronikk om sine meninger, men kan ikke fronte det som en sannhet.”

Vitenskap og fakta har ingen effekt på de klimafrelste

Innholdet i annonsen fra Klimarealistene er imidlertid ikke diktet opp, svada eller idioti. Innholdet er basert på forskningsresultater som er publisert, fagfellevurdert og etterprøvbare, slik ekte vitenskap skal være. Den er utarbeidet og godkjent av Klimarealistenes faglige råd, og det står hele 840 prominente forskere bak påstandene om at det ikke finnes noen klimakrise.

Annonsen er altså et bevis for at det ikke er vitenskapelig konsensus rundt klimakrisen, og derfor er tvil, skepsis og spørsmål på sin plass. Men slik fungerer den ikke. Den skaper i stedet raseri, hets og latterliggjøring, og enda mer fundamental overbevisning. Absurd nok.  Men det er nettopp dette som er propagandaens kraft: Den erstatter tankevirksomhet med hellige sannheter, og derfor har klimarealistene (og samfunnet) et problem: Fakta biter ikke på klimahysteriet.

Eksempel 2:  “Det er en utstrakt misforståelse at ytringsfrihet betyr at alle må høre etter. Klimaendringsfornekterne kan uansett legge annonsen ut på sin egen hjemmeside. De har tross alt frihet til å hevde både tøv og idioti.”

Klimarealistene består av ærlige, anstendige forskere med akademisk bakgrunn, og er drillet på vitenskapelig metode. Det innebærer at observerbare data og etterprøvbare fakta styrer debatten og sannheten. Og sånn skal naturligvis vitenskap fungere…men klimahysteriet er ikke vitenskapelig. Det er religiøst.

Eksempel 3:  “Det er vel ikke mange som gidder å stille til debatt med reine kverulanter som nekter å forholde seg til virkeligheten og som dikter opp sine egne “fakta “.

Klimafundamentalismen avviser selv matematikk

Når det blir så mye penger, prestisje, aktivisme, fanatisme og fundamental tro på at et grønt paradis er rett innenfor rekkevidde, har ikke lenger vitenskap, fakta og argumenter noen kraft. Selv ikke matematikk vil ha noen som helst effekt. Når selv Bellona regnet ut i 2015 at karbonlagring er et blindspor, så bør det regnestykket ha avsluttet all pengebruk på tøvet.  I stedet blir regnestykket oversett.

Du kan diskutere deg blå, og legge frem fakta i tonnevis, og det bare preller av. Alt vil bli avvist som fake news, og falsk vitenskap fra umeriterte forskere som er dårlige mennesker betalt av oljeindustrien. Det betyr naturligvis ikke at ekte vitenskap er verdiløs. Den er bare maktesløs mot systematisk løgn som genererer makt og penger. Man kan ikke stoppe religion med debatt.

Bruk folkemakten. Vis handlekraft i stedet for høflighet 

Den eneste måten å stoppe klimahysteriet på, er med makt, avvisning og latterliggjøring. Vi trenger ærlige politikere som avviser hysteriet, i stedet for å la seg styre av det. Vi trenger ærlige journalister som avslører bestillingsforskningen, i stedet for å følge NRKs diktat. Vi trenger næringslivsledere som kan regne, i stedet for å omfavne grønn planøkonomi som vil ødelegge samfunnet vårt.

Vi trenger trassige borgere som setter seg foran vindkraft-bulldozerne, i stedet for å diskutere med vindbaronene. Og vi trenger gode foreldre som korrigerer propagandaen i skolen, i stedet for å dyrke panikk, uro og angst i egne barn. Ikke diskuter. Aksjoner.  Dette er ingen diskusjon. Det er en maktkamp om et fungerende samfunn som ikke er styrt av grønne fanatikere, som aldri vil bli fornøyd, uansett.

Eksempel 4: “Hva med FN, NASA, Cicero, Bjerknessenteret, Sintef og det enorme flertallet av verdens forskere på klima? Tar de feil? Eller lyver de?”

Ja. Faktisk. Forskere tar feil hele tiden, det er derfor vitenskapelig metode ble til. Noen tar feil. Noen får betalt for å ta feil.  Noen hevder flertallet har rett. Noen vet at de ikke kan si sannheten, for da er karrieren over. Og noen driver med ren bestillingsforsking, slik som “kreasjonister” i religiøse miljøer. Ikke la dem få holde på som før.

For klimakrisen finnes ikke. Korona-pandemien derimot…det er en ekte krise, og vil bli stoppet av vitenskapen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.