Skjermbilde av annonsen i Tønsberg Blad, etter at redaksjonens klimahysterikere hadde fått strammet opp klimakjetteren og ansvarlig redaktør Sigmund Kydlands avgjørelse om at annonsen holdt seg innenfor norsk lov.

Naturvernforbundet vurderer å ta Tønsbergs Blad til Pressens Faglige Utvalg, PFU, for å ha trykket en annonse fra Klimarealistene, melder NRK. Det var overskriften «KLIMAKRISEN FINNES IKKE» som fikk Naturvernforbundet til å reagere.

Naturvernforbundet mener at Tønsbergs Blad ikke tar samfunnsansvaret på alvor, og uttaler til NRK:

– Vi er svært skuffet. Det er farlig når en avis er med på å spre slike usannheter, sier en oppgitt Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet. (NRK)

Spørsmålet alle tenkende mennesker stiller seg da, er følgende: Hvem og hva er denne annonsen egentlig farlig for? Hvorfor har uenighet plutselig blitt en trussel for landet vårt? Og på hvilken måte er Maren Esmark en klimaforsker, med kompetanse til å bestemme at innholdet i annonsen er feil? 

Bak påstandene i annonsen står nemlig et opprop som nå er signert av over 840 forskere og vitenskapsfolk, som sammen har publisert flere tusen fagfellevurderte og etterprøvbare studier. Når ble vitenskapelig dissens «farlig»? I hvilken type samfunn er dissens og debatt en trussel? Og hva for slags samfunn etterstreber egentlig aktører som vil kneble vitenskapelig dissens?

Annonsen bestrider ikke klimaendringer

Annonsen påpeker Klimarealistenes funn som viser «ingen vitenskap som forteller om klimakrise, og det er ingen vitenskap som ber deg godta den smertefulle omstillingen politikerne snakker om». Det virker ikke som NRK tar dette inn over seg. Det gjør ingen andre mainstream-medier heller. Så hvem er egentlig farlige for samfunnet vårt? 

Overfor NRK påpeker generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, at selv om annonser ikke er redaksjonelt innhold, har redaktøren fortsatt ansvar for alt som publiseres i aviser. Hun har ikke sett den spesifikke annonsen og uttaler seg derfor på generelt grunnlag:

– Medienes rolle er å synliggjøre synspunkter. Ikke bare de synspunktene vi selv er enig i. Det er viktig, sier Floberghagen.

Men om avisen burde ha publisert annonsen som flere andre aviser rundt om i landet har ment at ikke er grei, er en annen sak.

– Spørsmålet her er om man her sprer desinformasjon. Det kan ikke PFU ta stilling til før klagen kommer, sier Floberghagen. (NRK)

Det er ikke i PFUs mandat å avgjøre vitenskapelige spørsmål

Dette kan imidlertid ikke PFU ta stilling til, for det spørsmålet kan bare avgjøres av vitenskapelig forskning og hvorvidt resultatene artikkelen hviler på er god vitenskap og etterprøvbare – noe som er en akademisk øvelse, og ikke en jobb for PFU.

Hvis forskere har vitenskapelige bevis for at den enorme pengebruken på «grønt skifte» fungerer, og vil redde kloden, og gjøre klimaet «stabilt» er de hjertelig velkommen til å publisere det, og gudene skal vite at disse kreftene har penger nok til det, i motsetning til Klimarealistene. De har til og med penger til å sette opp dommedagsklokker som skaper panikk og skremmer ungene våre.

Det annonsen imidlertid beviser hinsides all debatt, er at det IKKE finnes vitenskapelig enighet om klimaspørsmålet. OK? Per definisjon. Forskningen er ikke avgjort. De som hevder det, lyver mot bedre vitende.

Det er ikke farlig for publikum å forstå at vitenskapen ikke er klar

Naturligvis vil forskere med motstridende resultater kritisere annonsens resultater, slik NRK i artikkelen bruker Cicero og Meteorologisk institutt i sitt forsøk på å avfeie Klimarealistene. Men vitenskapen gir ingen rett, selv om klimahysterikere gang på gang kommer trekkende med at 97 % av forskerne i FNs klimapanel er enige om at vi, menneskene, er skyld i global oppvarming. Det er FAKE NEWS.

It’s likely that 97% of people making the 97% claim have absolutely no idea where that number comes from.

If you look at the literature, the specific meaning of the 97% claim is: 97 percent of climate scientists agree that there is a global warming trend and that human beings are the main cause–that is, that we are over 50% responsible. The warming is a whopping 0.8 degrees over the past 150 years, a warming that has tapered off to essentially nothing in the last decade and a half.

Det er sannsynlig at 97 % av dem som kommer med 97 %-påstanden, har absolutt ingen anelse om hvor antallet kommer fra.

Hvis du ser på litteraturen, er den spesifikke betydningen av 97 %-påstanden: 97 prosent av klimaforskere er enige om at det er en global oppvarmingstrend og at mennesker er hovedårsaken – det vil si at vi er over 50 % ansvarlige. Oppvarmingen er på hele 0,8 grader de siste 150 årene, en oppvarming som har avtatt til i det vesentlige ingenting det siste halvannet tiåret.

Sitatene fra denne artikkelen er så mange, at de av dere som leser engelsk burde ta dere tid til å lese hele, for å se hvordan vi hjernevaskes og manipuleres, dag etter dag, år etter år. Her er et til:

On his Twitter account, President Obama tweets: “Ninety-seven percent of scientists agree: #climate change is real, man-made and dangerous.” Not only does Obama sloppily equate “scientists” with “climate scientists,” but more importantly he added “dangerous” to the 97% claim, which is not there in the literature.

This is called the fallacy of equivocation: using the same term (“97 percent”) in two different ways to manipulate people.

På Twitter-kontoen sin tvitrer president Obama: “Nittisyv prosent av forskerne er enige: # Klimaendring er reell, menneskeskapt og farlig.” Ikke bare likestiller Obama slurvete “forskere” med “klimaforskere”, men enda viktigere la han til “farlig” til 97% påstanden, som ikke er der i litteraturen.

Dette kalles ekvivokasjon: å bruke samme begrep (“97 prosent”) på to forskjellige måter for å manipulere mennesker. (Forbes)

Men, så lenge manipulatorene er i flertall, har mer forskningspenger, har hele maktapparatet og et subsidie-grådig næringsliv på laget, og så lenge de anser seg som moralsk høyverdige, eller er rasende indignert –noe som jo har blitt en slags moderne erstatning for fakta – så gjentar de den samme løgnen så mange ganger at de begynner å tro på den selv. Klassisk.

Alt dette surret er faktisk vitenskapen uvedkommende: Albert Einstein hadde 99,99 prosent forskere, media og makta mot seg. De tok feil. Samfunnsaktører som vil vedta at “vitenskapen er avgjort”, ønsker i praksis å avvikle vitenskapen.

Ja, det er reklame. Klimareklame. Som så mye annet.

At annonsen er betalt reklame, og fremmer klimarealistenes syn på saken er det ingen tvil om. Aviser og media var FULLE av klima-reklame før Korona-krisen ødela festen, og ingen protesterte på det. Men at Klimarealistenes annonse er basert på “meninger” slik NRKs journaliser insinuerer, er feil og villedende.

Annonsen er basert på forskning, og innen forskning er ikke dissens bare 100 prosent vanlig, det er også nødvendig, sunt og en forutsetning for av vitenskapen fungerer.

Klimarealistene er en partipolitisk uavhengig organisasjon med et vitenskapelig råd bestående av 23 meritterte forskere. Organisasjonen samler, vurderer og publiserer forskning som kritisk etterprøver resultater publisert av klimapanelet IPCC, samt forskningsresultater som viser at klimaet domineres av naturlige variasjoner som alltid før. I annonsen forteller de om sine vitenskapelige funn. Punktum.

Hvem er det en trussel mot? Hva er det en trussel mot? Og hvorfor er det så truende? For vitenskapen er aldri truet av dissens og motstridende resultater og syn. Det er ikke demokratiske samfunn heller.

Vi har hatt en varm vinter i Norge i år, det er ubestridelig. Men er det derfor riktig å legge skylda for det på verdens forbruk av olje og gass, og CO2. Nei. Så derfor anbefaler jeg dere lesere å sette dere inn i hva for eksempel vitenskapen har funnet frem til om om de ti varmeste år på kloden, siden 1850 (at det var enda varmere før, er jo grunnen til at vi utvant kull (karbon) på Svalbard, før klimahysterikerne fikk stoppet det):

De ti varmeste årene?
Da er vi klare til å foreta den obligatoriske pliktøvelsen hentet fra IPCC-leiren, hvor både store og små aktører fokuserer på å liste opp de ti varmeste årene (anomalier, dvs avvik fra referanseperioden som er 1950 – 80).

Med bruk av kvalitetsdata er kun fire av de ti varmeste i vårt århundre. Og 1850 viser seg å være varmere enn både 2015 og 2018.

Nr 1 – 2016 med 0.951589
Nr 2 – 1945 med 0.919349
Nr 3 – 1944 med 0.912231
Nr 4 – 2017 med 0.836485
Nr 5 – 1850 med 0.834285
Nr 6 – 1943 med 0.817560
Nr 7 – 2015 med 0.813036
Nr 8 – 2018 med 0.770258
Nr 9 – 1941 med 0.752998
Nr 10 – 1942 med 0.716632 (Klimarealistene)

Så hva er egentlig faren her og hvem er truet?  Vi skal følge saken nøye, for det står om hundrevis av milliarder kroner. Dine kroner.

Les også:

 

Kjøp T-skjorter her!

Kjøp Peder Jensens bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.