Bildet: Slike kjekke gutter vil moder jord ha. Fra venstre Canadas Justin Trudeau, Bill Gates, Obama, Hollande og Indias Narendra Modi.

En av USAs fremste klimaforskere avslører at USAs National Oceanic and Atmospheric Administration skyndte seg å publisere en rapport som avkreftet at det hadde vært noen pause i den globale oppvarmingen, slik en FN-rapport hevdet i 2012.

NOAA fremskyndet publiseringen for at den skulle rekke å komme ut under det store klimatoppmøtet i Paris, som resulterte i den såkalte Paris-avtalen. Også de store kanonene var til stede, Barack Obama og David Cameron, og det var mye prestisje i å få en avtale. Det ble nærmest fremstilt som siste sjanse til å redde jordkloden.

Men kanskje det hele var en bløff? Kanskje man inngikk avtalen på sviktende premisser?

Nå forteller en av forskerne at rapporten, som kom som bestilt, ikke var vederheftig. Rapporten ble publisert uten å bli kvalitetssikret etter de strenge regler NOAA setter for at et arbeid skal være godkjent som vitenskapelig.

John Bates arbeidet i 40 år for NOAA som klimatolog og ble hedret for sitt arbeid av Barack Obama.

I Norge hører vi stort sett bare at oppvarmingen går én vei, ufortrødent og at nesten alle vitenskapsmenn er enige.

Men i 2012 kom FNs klimapanel med en rapport som sa at oppvarmingen hadde stanset uten at forskerne kunne finne noen forklarlig grunn.

a blockbuster report from the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), which drew on the work of hundreds of scientists around the world, had found ‘a much smaller increasing trend over the past 15 years 1998-2012 than over the past 30 to 60 years’. Explaining the pause became a key issue for climate science. It was seized on by global warming sceptics, because the level of CO2 in the atmosphere had continued to rise.

Det sier seg selv at dette «forstyrret» modellen som varslet klimakatastrofe. Hvis oppvarmingen hadde tatt en pause, hadde kanskje verdenssamfunnet litt bedre tid på seg.

Men det politiske sporet veide tyngre. Politikerne var mindre interessert i distraherende fakta. De lot bare til å ha plass for en ide om gangen.

Bates forsøkte å forhindre at NOAAs rapport ble fremskyndet, men ble overkjørt av ledelsen.

Dr.Thomas R. Karl, Director of the National Climatic Data Center

In an exclusive interview, Dr Bates accused the lead author of the paper, Thomas Karl (photo), who was until last year director of the NOAA section that produces climate data – the National Centers for Environmental Information (NCEI) – of ‘insisting on decisions and scientific choices that maximised warming and minimised documentation… in an effort to discredit the notion of a global warming pause, rushed so that he could time publication to influence national and international deliberations on climate policy’.

Dr Bates was one of two Principal Scientists at NCEI, based in Asheville, North Carolina.

En ting er at politikere driver politikk og ikke orker vitenskapens møysommelige verifiseringsarbeid. Noe annet er når forskere begynner å opptre som politikere.

Det er det Bates hevder skjedde. Man fremhevet det som styrket oppvarmingsmodellen og skjøv det som motsa den i bakgrunnen.

For politikerne på klimatoppmøte i Paris kom rapporten som bestilt.

Official delegations from America, Britain and the EU were strongly influenced by the flawed NOAA study as they hammered out the Paris Agreement – and committed advanced nations to sweeping reductions in their use of fossil fuel and to spending £80 billion every year on new, climate-related aid projects.

Hva om den enormt kostbare omleggingen av økonomien bygger på falske premisser? Det vil være tidenes skandale.

Klimapolitikken ser ut til å ha fellestrekk med måten andre store samfunnspolitiske oppgaver formuleres og løses på. Man bestemmer seg for en modell og stenger lukene for korreksjoner. I bearbeidsings – og oppfølgingsfasen gjelder det om å være flink og oppfylle «målene». Klimamodellen er hevet over kritikk. 2-gradersmålet blir opplest og vedtatt. Det hele blir en blanding av vitenskap og politikk med religiøse fortegn.

Apokalypsen truer, og nåde den som våger å utfordre denne modellen.

Her er det overslag fra klima- til innvandringsdebatten. Klimaskeptikere er dårlige mennesker, moralsk tvilsomme.

Fellesnevneren er at menneskene må oppdras, rettledes og disiplineres. Man kan ikke overlate noe til tilfeldighetene, eller demokratiet for den saks skyld.

The flawed conclusions of the Pausebuster paper were widely discussed by delegates at the Paris climate change conference. Mr Karl had a longstanding relationship with President Obama’s chief science adviser, John Holdren, giving him a hotline to the White House.

Mr Holdren was also a strong advocate of robust measures to curb emissions. Britain’s then Prime Minister David Cameron claimed at the conference that ‘97 per cent of scientists say climate change is urgent and man-made and must be addressed’ and called for ‘a binding legal mechanism’ to ensure the world got no more than 2C warmer than in pre-industrial times.

 

Når en insider som Bates synger ut så kraftig som han gjør, er det et tegn på at noe er galt i kommunikasjonen mellom politikere og forskere.

Det er ikke riktig som det hevdes at det er bare loonies som bestrider skråsikkerheten i klimaforskningen.

Some scientists argued that the existence of the pause meant the world’s climate is less sensitive to greenhouse gases than previously thought, so that future warming would be slower. One of them, Professor Judith Curry, then head of climate science at the Georgia Institute of Technology, said it suggested that computer models used to project future warming were ‘running too hot’.

Det er umulig for en legmann å avgjøre hvem som har rett. Men vitenskapen er ingen rettssal der saken avgjøres en gang for alle. Det er en pågående prosess, preget av tvil, prøving og feiling.

Men det er ikke slik klimaforskningen presenteres i norsk offentlighet. Der hersker bombastisk entydighet.

Hvilket vil betyr politisk kapital for de som står på riktig side og kan surfe på forskningen. Miljøpartiet De Grønne kan fjerne alle p-plasser i Oslo sentrum, selv om man vet det vil bringe butikkdød til byen. Hva er det opp mot å redde miljøet? Og det kjennes så godt å anlegge sykkelstier.

Helt true to form manipulerte byråden med prøvene som skulle legitimere dieselforbudet en dag i Oslo.

Kommentator i Stavanger Aftenblad Sven Egil Omdal har gått inn for at klimaskeptikere ikke skal slippe til i mediene. Klima er ferdig snakka.

Men ikke i USA. I Kongressen arrangerte man høringer om Pausebuster-rapporten. Hvorfor? Fordi det grønne skiftet er meget dyrt for en industrinasjon. Den verden lever ikke unge millenials i. De anser karbonfri tilværelse for å være både mulig og lønnsom. Idag. Det er bare et spørsmål om politisk vilje.

NOAA not only failed, but it effectively mounted a cover-up when challenged over its data. After the paper was published, the US House of Representatives Science Committee launched an inquiry into its Pausebuster claims. NOAA refused to comply with subpoenas demanding internal emails from the committee chairman, the Texas Republican Lamar Smith, and falsely claimed that no one had raised concerns about the paper internally.

Last night Mr Smith thanked Dr Bates ‘for courageously stepping forward to tell the truth about NOAA’s senior officials playing fast and loose with the data in order to meet a politically predetermined conclusion’. He added: ‘The Karl study used flawed data, was rushed to publication in an effort to support the President’s climate change agenda, and ignored NOAA’s own standards for scientific study.’

Professor Curry, now the president of the Climate Forecast Applications Network, said last night: ‘Large adjustments to the raw data, and substantial changes in successive dataset versions, imply substantial uncertainties.’

It was time, she said, that politicians and policymakers took these uncertainties on board.

Avsløringen av NOAA-rapporten som misvisende eller uverifisert spiller rett i hendene på Trump. Nå risikerer også Paris-avtalen å ryke, nok en byggsten i Obamas «legacy». Det vil være et smertelig nederlag.

Mediene vil gjerne fremstille Trump som en bølle, men hva om det er mediene som har funget som klakører og propagandaorgan? Også i denne saken.

For bare kort tid siden virket klimasaken som en done deal.

Det er det ikke lenger.

Bates sier han er opptatt av at man finner frem til metoder som ikke lover mer enn de kan holde. Målsetningen må ikke styre metodikken.

Whatever takes its place, said Dr Bates, ‘there needs to be a fundamental change to the way NOAA deals with data so that people can check and validate scientific results. I’m hoping that this will be a wake-up call to the climate science community – a signal that we have to put in place processes to make sure this kind of crap doesn’t happen again.

‘I want to address the systemic problems. I don’t care whether modifications to the datasets make temperatures go up or down. But I want the observations to speak for themselves, and for that, there needs to be a new emphasis that ethical standards must be maintained.’

I norske medier har hverken denne rapporten eller Climategate vært nevnt. Det store Vi foretrekker aktivist- og oppdragerlinjen. Ingenting er større enn å skulle redde kloden.

Dr John Bates’s disclosures about the manipulation of data behind the ‘Pausebuster’ paper is the biggest scientific scandal since ‘Climategate’ in 2009 when, as this paper reported, thousands of leaked emails revealed scientists were trying to block access to data, and using a ‘trick’ to conceal embarrassing flaws in their claims about global warming.

Both scandals suggest a lack of transparency and, according to Dr Bates, a failure to observe proper ethical standards.

 

www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4192182/World-leaders-duped-manipulated-global-warming-data.html#ixzz4YC9ORJeP