Fra en klimademonstrasjon i New York den 20. september 2019. Foto: Michael Nigro / Zuma Press / Scanpix.

Det finnes ingen klimakrise, erklærer 500 vitenskapsfolk og fagfolk i et nylig opprop kalt «European Climate Declaration», som i et brev datert 23. september – samme dag som Greta Thunberg holdt sitt følelsesladede innlegg under FNs klimatoppmøte – ble meddelt FNs generalsekretær Antonio Guterres.

Klima­modellene som den inter­nasjonale politikken i øyeblikket bygger på, er uegnet til formålet, og det er uaktsomt og forferdelig galt å sløse bort tusenvis av milliarder av dollar basert på slike mangelfulle modeller, heter det i brevet.

Current climate policies pointlessly and grievously undermine the economic system, putting lives at risk in countries denied access to affordable, reliable electrical energy.

Klima­politikken må baseres på solid vitenskap, realistisk økonomi og ekte omsorg for dem som blir rammet av kostbare og unødvendige forsøk på å dempe klimaendringene, skriver de 14 ambassadørene for klima­oppropet som har undertegnet brevet.

Disse tar også til orde for en viten­skapelig debatt om saken på høyt nivå:

We also invite you to organize with us a constructive high-level meeting between world-class scientists on both sides of the climate debate early in 2020. Such a meeting would be consistent with the historically proven principles of sound science and natural justice that both sides should be fully and fairly heard.

I selve oppropet, som er vedlagt brevet til Guterres, tar de 500 underskriverne til orde for en mindre politisert klima­vitenskap og en mer vitenskaps­basert politikk:

Climate science should be less political, while climate policies should be more scientific. Scientists should openly address the uncertainties and exaggerations in their predictions of global warming, while politicians should dispassionately count the real benefits as well as the imagined costs of adaptation to global warming, and the real costs as well as the imagined benefits of mitigation.

Oppvarmingen vi har vært vitne til, har både naturlige og menneske­skapte årsaker, skriver de. De færreste hevder noe annet:

The geological archive reveals that Earth’s climate has varied as long as the planet has existed, with natural cold and warm phases. The Little Ice Age ended as recently as 1850. Therefore, it is no surprise that we now are experiencing a period of warming. Only very few peer-reviewed papers even go so far as to say that recent warming is chiefly anthropogenic..

Oppvarmingen den senere tiden har vært langsommere enn klima­modellene spådde, og det betyr at klima­endringene ikke er godt nok forstått:

The world has warmed at less than half the originally-predicted rate, and at less than half the rate to be expected on the basis of net anthropogenic forcing and radiative imbalance. It tells us that we are far from understanding climate change.

Det er derfor urimelig å bruke modellene til å fatte politiske beslutninger:

Climate models have many shortcomings and are not remotely plausible as policy tools.

CO2 er ikke forurensning, men planteføde som er nødvendig for alt liv på jorden og dertil øker produksjonen i landbruket, fortsetter oppropet.

De 500 går også i rette med fore­stillingen om at det er blitt flere natur­katastrofer som følge av global oppvarming:

There is no statistical evidence that global warming is intensifying hurricanes, floods, droughts and suchlike natural disasters, or making them more frequent. However, CO2-mitigation measures are as damaging as they are costly. For instance, wind turbines kill birds and insects, and palm-oil plantations destroy the biodiversity of the rainforests.

Nullutslipps­politikken er både skadelig og urealistisk, og det er ingen grunn til hverken panikk eller alarm, konkluderer oppropet, som i stedet anbefaler at man tilpasser seg de endringene som måtte komme med sikte på å redusere skadevirkningene.

Listen over underskrivere omfatter en rekke professorer i fysikk og andre autoriteter innenfor matematiske og natur­vitenskapelige emner fra en rekke land. De europeiske landene er som navnet på oppropet antyder dominerende, med 113 underskrivere fra Italia, 56 fra Frankrike og 57 fra Nederland. Men også andre land er representert, herunder USA (45), Canada (17) og Australia (75).

Når individuelle vitenskaps­folk ytrer seg kritisk til klima­modellene, gjør propagandaen for den mektigste og mest tone­angivende siden som regel en iherdig innsats for å undergrave autoriteten og den moralske støpningen hos vedkommende – det hele i samsvar med Maos prinsipp om å straffe én for å oppdra hundre.

Men en gruppe på 500 personer, der noen av dem er vitenskaps­folk i verdens absolutte toppklasse, lar seg ikke like enkelt avfeie på samme måte, selv om det er lett å gå etter enkelte av disse også. Noen skal visstnok ha interesser i gruvebransjen, og man kan spørre seg hva Vaclav Klaus gjør på listen.

Men kan den andre siden sies å være uten andre motiver enn de rent viten­skapelige? Og består den andre siden bare av fremragende eksperter på data-assistert matematisk modellering av atmosfærens og jordklodens fysikk? Svarene gir seg selv. Og det spiller uansett ingen rolle hvor høyt ansett man er hvis man ikke benytter sunne vitenskapelige prinsipper eller lager modeller som ikke er treffsikre.

Det er derfor ikke så rart at man i all hovedsak vil lete forgjeves etter dette oppropet i verdens dominerende medier, hvor personer som har om så bare en rudimentær forståelse av vitenskapelig tenkning, glimrer med sitt fravær.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂