Franco Prodi. Stillbilde: TV2000 / YouTube.

Etter offentliggjøringen av oppropet for en mer edruelig klimapolitikk som ble meddelt FNs generalsekretær Antonio Guterres under klimatoppmøtet i New York, har klimaaktivister brukt endel energi på å snakke ned troverdigheten til de 500 vitenskaps- og fagfolkene som undertegnet oppropet. Her finnes angivelig personer med interesser i fossil energi, lyder en innvending – som om det ikke fantes interesser blant dem som lever av klimapanelets anskuelse.

Propagandaen rettet mot disse 500 som hevder at det ikke finnes noen klimakrise, skygger for at det blant dem finnes fremragende vitenskapsmenn, også spesialister på atmosfærisk fysikk. En av dem er italieneren Franco Prodi, og det er kanskje et tegn på at klimatroen ikke er like blind over hele venstresiden når han nå blir vennligsinnet intervjuet av en venstreorientert publikasjon som Huffington Post.

Franco Prodi (f. 1941), som forresten er broren til både Italias tidligere statsminister Romano Prodi og den fremragende, nå avdøde matematikeren Giovanni Prodi, har vært professor i fysikk ved universitetet i Ferrara, og siden 1967 har han arbeidet for den italienske forskningsorganisasjonen CNR, der han tidligere ledet instituttet for klima- og atmosfæriske vitenskaper (ISAC). Det er ingenting ved hans bakgrunn som skulle tilsi at han er løsmunnet eller mangler seriøsitet eller vitenskapelig ballast.

Der den unge svenske klimaaktivisten Greta Thunberg sier at vitenskapen har vært krystallklar i tredve år, repliserer Prodi at engasjementet Thunberg avstedkommer, risikerer å føre til feilgrep på planetarisk skala.

Huffington Post: Hvorfor det, professor?

Franco Prodi: Fordi denne bevegelsen kanaliserer handlekraften for en god sak, altså det å beskytte planeten, i feil retning, nemlig kampen mot global oppvarming.

Hvorfor skulle det være feil retning?

Fordi det ikke er noen vitenskap som i øyeblikket fastslår en sikker sammenheng mellom menneskelige aktiviteter og global oppvarming. Det er altså ikke vitenskapelig underbygget at vi er ansvarlige for klimaendringene.

Den italienske fysikeren avviser selvsagt ikke at klimaet forandrer seg og alltid har gjort det gjennom historien, ei heller at den globale middeltemperaturen etter de dataene man har til disposisjon, ser ut til å ha økt med ca. én grad i løpet av en hundre års tid.

Men temperaturen økte kraftig på 1200-tallet og sank kraftig på 1600-tallet uten at mennesket hadde utviklet industri eller storstilt produksjon av energi som skaper CO2-utslipp, fremholder Prodi. Så hvordan kan man si at 95 prosent av oppvarmingen den siste tiden er menneskets skyld? spør han.

Det som diskuteres i vitenskapelige miljøer, er hva denne økningen skyldes.

Hva er det man vet sikkert?

At klimaet på jorden er et resultat av to fotonstrømmer: en som går fra Solen til Jorden, og en annen som går fra Jorden i retning verdensrommet.

Temperaturen avhenger derfor av en rekke faktorer som det ikke er lett å beregne, fortsetter Prodi.

Av den grunn kan vi ikke fastslå sikkert hvor mye av oppvarmingen som er menneskets skyld, og hvor mye som avhenger av andre omstendigheter.

Hvorfor er vitenskapen så usikker?

Fordi klimavitenskapen fremdeles er i sin barndom. Den ble født i 1800. Før fantes det ikke noe tilsvarende. Og med modellene som klimavitenskapen har til disposisjon, kan den bare utvikle ufullstendige scenarier.

Det er derfor galt å basere menneskehetens videre skjebne på slike modeller, sier Prodi.

Det ville ikke dreie seg om økologisk bevissthet, men vitenskapelig ubevissthet.

Reporteren bemerker at det er få vitenskapsfolk som sier det samme.

Jeg er en av de få, men jeg er ikke den eneste, hverken i Italia eller i verden.

Hele 113 av de 500 som underskrev oppropet for en mer edruelig klimapolitikk, er italienere, og flere andre er også professorer i fysikk.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂