Bildet: Det er rart med det. Al Gore er fortsatt kjendis. Under klimatoppmøtet i Bonn vil observatører og deltakere ta en selfie med ham. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/Scanpix

Klima-antiklimaks 1: 

Kampen mot global menneskeskapt oppvarming er historiens største og dyreste fiasko. Etter 25 år med intens aksjon mot menneskehetens CO2-utslipp, har utslippene økt i 25 år. Bruken av fossil energi øker globalt, og tallene bak det påståtte «grønne skiftet» er blodrøde. Som om ikke dét var nok, har global oppvarming stoppet opp, og gapet mellom IPCCs spådommer og hva klimaet faktisk gjør, har blitt større og større – noe som igjen beviser at klimamodellene er feil. Men fakta bremser ikke klimaindustrien. Den gir gass, med klimarettssak i Oslo og klimamøte i Bonn. Hva skal man gjøre med sånt? Jo, man skriver en artikkelserie som appellerer til folks sunne fornuft. Det må jo fortsatt finnes noe sånt der ute?  

Publikum har lært at vitenskapen støtter klimaindustrien. Det er ikke sant. De har lært at vind- og solkraft lønner seg. Det er heller ikke sant. De har lært at menneskeskapt global oppvarming er i ferd med å «ødelegge jordens klima», men det utsagnet gir ingen mening. De har lært at vi lever i den varmeste perioden som noengang er målt. Det er bare sant hvis man ser bort fra tiden før måleinstrumentene kom. De har lært at fossil energi er i ferd med å utkonkurreres av vind- og solkraft. Tallene sier det motsatte. De har lært at CO2-kutt kan stoppe global oppvarming og «redde klimaet», men det finnes det ingen empiri bak. De har lært at «97 % av verdens klimaforskere er enige om menneskeskapt global oppvarming». Det er bare sant når man utelater solforskere, forskere på kosmisk stråling, samt de mange klimaforskerne som faktisk er helt uenige, og har forskningsresultater som beviser det. Sånn holder klimaindustrien på hele tiden. De bløffer, og har bløffet så lenge at de tror på det selv. Klimadoktrinen være sann.

Vekk med alt som lønner seg!

Rundt dette misbruket av vitenskapen, mangelen på logikk og faktiske resultater, samt økonomisk uansvarlighet, er det bygget en gigantisk global industri som har tatt hele verden som økonomisk og moralsk gissel. Klimasirkuset berører nær sagt alle sider ved samfunnet, og sysselsetter tusenvis av mennesker bare i Norge, og flere millioner mennesker globalt – helt uten et solid fundament, og uten å produsere reell verdiskapning eller reelle resultater. Det er antagelig historiens største pengesluk vi er vitne til, uten at det gjør det minste inntrykk hverken på klimaet eller våre CO2-utslipp.

Samtidig gjennomsyres denne industrien av moralisme, hets mot kritikere, pengebegjær, oppblåste tall, konkurser, økonomisk fiasko, fundamentalisme, forskningsjuks, misbruk av vitenskapen, alternative agendaer, dommedagsprofetier, tippepunkt som stadig flyttes, og tiltak som mangler logikk og økonomisk bærekraft. Hypen «Det grønne skiftet» er typisk i så måte: Det er skapt en forestilling om at vind- og solkraft er i ferd med å ta over i verden. I virkeligheten står vind- og solkraft for bare 0,7 % av verdens energibehov. Det har kostet verden rundt 90 milliarder dollar i subsidier å komme dit, og det skaper flere problemer enn det løser. Det grønne skiftet er en avis-and.

En gigantisk industri uten resultater eller logikk

Det eneste som holder klimaindustrien i gang, er en solid pengestrøm fra overskuddet skapt av fossile energikilder. Klimaindustriens mål er å legge ned den pengekilden. Fossil energi gir stabil strømforsyning, i motsetning til vaklevoren «grønn energi». Angela Merkels mål er utrolig nok å kvitte seg med den stabiliserende faktoren. Ingenting henger på greip, likevel blir flere og flere klimafrelst. Det er så hipt og moderne at ingen tør si hvor naken keiseren er. Så da får jeg gjøre det:

De siste 25 år har globale CO2-utslipp økt, som om det aldri var noen «klimakamp». Kullbruken øker fordi stadig flere kullkraftverk blir planlagt satt i drift i verden. Gassbruken øker. Bilbruken øker dramatisk i østlige land. «Grønn energi» destabiliserer strømforsyningen i Tyskland, som må spe på med kull og gass for å fikse problemene. Og spriket mellom IPCCs «bombesikre» klima-spådommer og hva jordklodens klima faktisk gjør, blir bare større og større. Hele klimaindustrien blinker rødt på alle punkter for å være et enormt, kollektivt og kostbart selvbedrag. Likevel fortsetter sirkuset å ekspandere, og ingenting ser ut til å kunne stoppe det.

Hvordan er noe sånt mulig når resultatene er så dårlige? Hvordan skal man få folk til fornuft igjen? Hvordan skal man få vekket den sunne, naturlig kritiske sansen til et flertall, for ikke å snakke om politikere? Nå er jo mange mennesker både skeptiske eller totalt likegyldige til klimahysteriet – men likevel må de betale stadig mer for det. Nå som Norge skal knytte seg til den ustabile og ekstremt kostbare kraftforsyningen i Tyskland, blir prisen for Norges idealistiske, men dårlige energipolitikk enda større. (Men mer om Norges skjulte, men vanvittige energirevolusjon i en egen kronikk.)

Når hysteri sprer seg, kan bare fornuft stoppe det 

Det eneste som er helt sikkert etter alle disse årene, er at vitenskap og forskning ikke biter på klimafundamentalismen. Årsaken er først og fremst en voldsom skjevhet i informasjonsstrømmen: Klimabudskapet blir kjørt så knallhardt og ensidig i alle medier at selv fornuftige mennesker og statsministere bøyer seg for propagandaen. Det er ingen å klandre for at de blir bondefanget: Å avsløre klimaindustrien krever aktiv interesse, leting, graving og innsats. For å gjøre det, må man faktisk ha mistanke om at man blir lurt, og det er det lite som tyder på. Når «alle» sier «vi har et grønt skifte som redder klimaet», så må det jo være riktig, ikke sant? Nei. Det er nettopp dét som er problemet. Det er feil!

Klimaindustrien har endeløst med ressurser. Knapt noen får penger for å forske mot  klimadoktrinen. Alle får midler for å bekrefte den. Klimaindustrien produserer endeløst med rapporter, avhandlinger og publikasjoner som alle sier det samme: «Vi koker kloden, og må øyeblikkelig kutte CO2 for å redde oss selv». Pressgrupper og særinteresser utnytter denne forskningen til å presse igjennom sin agenda. «Vi koker kloden, derfor må alle gjøre som vi bestemmer». Media produserer endeløst med reportasjer og innslag som sier det samme, basert på denne ensidige forskningen: «Vi koker kloden, derfor må alle lesere mene det vi mener». Politikere blir påvirket av denne ensidige informasjonsstrømmen, og sier det samme: «Vi koker kloden, derfor må vi bruke endeløst med penger, og de må vi kreve inn fra deg». Og der sitter du uten et eneste kritisk spørsmål? Hallo? Er vi lemen eller folk?

Det finnes ikke noe «stabilt klima» i naturen

Løftet om at vi mennesker kan ta kontroll over klimaet og unngå store og raske klimaendringer, er tullprat. Og her er grafikken som beviser det – en grafikk som ingen klimaforsker i verden bestrider. Derfor kan den også brukes til å skape fornuft og edruelighet. Man trenger bare kaste et blikk på denne kurven for plutselig å bli skeptisk til klimaindustrien, fordi den setter alle de bombastiske klimapåstandene i et mye større perspektiv.

Hadde fornuftige og edruelige politikere studert denne grafen for 25 år siden, ville de aldri blitt revet med på klimahysteriet. Skepsisen ville stoppet det, for klimaindustrien fokuserer på et bitte lite fragment av denne helheten. Den omfatter bare de siste 150 årene av X-aksen på en million år, og 0,8 grader, som tilsvarer noen få millimeter på Y-aksen. Det blir en bitte liten boks på noen millimeter. Så nærsynt må man være for å lure folk til å tro at den globale oppvarmingen er «unormal» og at vi kan kontrollere jordens klima.

Å diskutere jordens klima uten se denne kurven i helhet, er meningsløst. Det blir som å bruke mikroskop for å forklare kosmos. Denne grafen gir lekfolk en klar og enkel innsikt i hvordan globalt klima oppfører seg, og gir det beste og uforstyrrede bildet om hva vi mest sannsynlig kan forvente av klimaet i fremtiden: En istid. (Og hvis utslipp av CO2 kan stagge og utsette den katastrofen, skal vi prise oss lykkelig.) Det er ikke nødvendig å forklare denne grafen i detalj, siden Document har voksne, smarte lesere som alle ser det samme bildet:

• Det er ikke global oppvarming som truer i fremtiden, men global nedkjøling og istid.

• 0,8 graders temperaturstigning på 150 år er helt normalt.

• Ja, temperaturen er høy, men langt fra den høyeste.

• Jordens middeltemperatur er ikke 0 grader. Den er foruroligende mye lavere.

• Vi styrer ikke jordens klima. Her er det andre krefter vi ikke rår over som er aktive – og de er fortsatt aktive uansett hva vi kutter eller ikke kutter.

Men tenk om våre CO2-utslipp forandrer denne naturlige rytmen? 

De siste 18 år har den globale oppvarmingen stoppet opp. Hva som skjer i fremtiden, finnes det ikke en klimaforsker i verden som kan si noe sikkert om. Det kan bli varmere, eller det kan bli kaldere. Ingen vet. Klimaforskere er like presise som børsanalytikere eller værmeldere: Jo lenger frem de ser, jo større blir feilprosenten. Det er godt mulig at våre CO2-utslipp har skapt den svake temperaturøkningen de siste 150 år og kanskje vil drive temperaturen enda mer oppover – men hva tilsier at det blir katastrofal? Hvor er bevisene for dét? Det var varmere i vikingtiden, og jammen overlevde vi det helt greit.

Hvor er bevisene for at oppvarmingen stopper hvis vi kutter 100 % CO2 i morgen? Like fraværende. Alle faktorer som skapte variasjoner før våre CO2-utslipp, er fortsatt i funksjon, og de vil endre klimaet helt utenfor vår kontroll. Det kan bli varmere i år 2100 … eller kaldere. Det eneste vi vet helt sikkert, er at den bitte lille økningen av CO2 i atmosfæren fra 0,02 % til 0,04 % har gjort naturen grønnere og avlingene våre rikere. Det holder hungersnøden vekk fra mange mennesker.

Skremt til anti-skepsis og avgifts-avlat

Drivhuseffekten er avgjørende for livet på Jorden. Klimaet skaper vær. Været skaper erosjon, flom og stormer. Det ødelegger for oss mennesker, og kommer alltid til å gjøre det. Det sier fornuften – og vitenskapen.

Vi mennesker hater imidlertid usikkerhet. Mye av menneskelig aktivitet handler nettopp om å unngå usikkerhet. Usikkerheten som ligger i vær og klima har plaget oss i titusenvis av år, og klimahysteriet er en snylter på denne frykten. Den utnytter vår naturlige aversjon mot usikkerhet, og lover oss sikkerhet helt frem til år 2100 – hvis vi bare gjør som FN, klimaindustrien og de grønne moralistene sier. Hvis du blar opp, gjør fossil-bot og ikke stiller kritiske spørsmål, skal du få global klimasikkerhet i retur. Dette er den moderne versjonen av fortidens kvakksalvere som solgte «snake oil» som skulle kurere alt. Vær trygg, liksom. Men det de moderne klima-kvakkalverne selger, er enda farligere:

De vil at planeten skal forkaste billig og trygg fossil energi til fordel for høyst usikker, ustabil og ultrakostbar «fornybar» energi. I bytte skal vi få trygghet gjennom et «stabilt klima» og en «grønn» fremtid basert på fantasiteknologi og fantasipenger. Den slags fagre løfter har ingenting med sikkerhet å gjøre. Det er overoptimisme og utopier som undergraver sikkerheten.

Bevares: Det er ingen tvil om at vi går tom for olje og gass etter hvert (og kull enda lenger inn i fremtiden), så det er riktig å forske på nye energiformer og implementere dem der de fungerer optimalt. Sånn sett hadde det vært mye smartere å svi av 8 milliarder kroner på en thoriumkraftverk-månelanding enn lagring av harmløs CO2. (Stoltenberg var aldri god på realfag og visjoner, men god på å «ta ansvar».) Men å vedta fremtiden, og presse gjennom en energirevolusjon ut fra fantasiteknologi, moralisme og total fornektelse av alle problemene denne liksomrevolusjonen skaper, det er galskap. Selvbedrag er alltid farlig. Naiv tankeløshet har alltid en høy pris. Luftslott vil alltid skuffe – som om det ikke har skuffet nok allerede. Vi kan ikke vedta fremtidens teknologi, like lite som vi kan vedta klimaet på jorden i år 2100. Det er tøv!

Snart kommer neste kronikk i serien «Klima-antiklimaks» 

Neste gang skal jeg se nærmere på de mange faktorene som undergraver klimaindustrien. I mellomtiden foreslår jeg at du vekker din naturlige skepsis og ikke tror på alt du hører. Særlig ikke fra en industri gjennomsyret av indignerte moralister som hater kritikere og som krever penger og lydighet av deg for å frelse deg fra en nært forestående dommedag. Jeg mener: Har du ikke hørt den slags før fra prekestoler?

PS: 

Forfatteren flommer ikke over av penger, og er ikke sponset av oljeindustrien, men har Esso & gjengen lyst til å gi meg noen glatte og uforbeholdne millioner, så bare ring! Vi skeptiske forfattere mangler penger, og frie medier er alltid pengelens – det er nemlig ikke en krone å tjene på anti-klimahysteri. Ikke er det noe å hente fra Fritt Ord for å skrive fritt heller. Dét sier jo det meste.

Linker:

http://climatechangereconsidered.org

https://wattsupwiththat.com

http://www.klimarealistene.com

 

Det er kulden som tar liv

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂