Klima-antiklimaks 3:

I to artikler har jeg beskrevet problemene som bygger seg opp under den gigantiske klimaindustrien som populistiske politikere uten realfaglig forståelse og sunt bondevett har skapt på et sviktende grunnlag. I denne artikkelen skal jeg ta for meg hva som vil skje hvis naturen fortsetter å ødelegge for klimaindustrien, og ikke leverer de resultatene som Al Gore & Gro & Co har bestilt. Hvis klimadoktrinene faller, hva må til for å tilbakestille samfunnet til en hverdag uten klimahysteri? Ouch!

Dommedagsprofetier er alltid nyttig hvis du skal skremme folk til lydighet. Men når løsningen på trusselen er å skattlegge folk, samtidig som alle må slutte å både tenke og tvile – ja da blir agendaen plagsomt gjennomsiktig. Bondefangeri heter denslags på godt norsk, og det kan vi slå fast fordi gapet mellom IPCCs prognoser og fremskrivninger, (også kalt spådommer) og de faktiske observerbare resultatene naturen leverer, spriker bare mer og mer. Naturen samarbeider rett og slett slett ikke med klimaindustrien og deres grandiose dommedagstrusler vi har fått servert siden filmen «Waterworld» i 1995.

Som om ikke det var nok, er globale klimakutt en total fiasko. Faktisk har de globale CO2 utslippene økt jevnt og trutt helt siden Rio-konferansen i 1992. I tillegg øker bruken av fossil energi, og alt dette innebærer at den gigantiske klimakampen med det påståtte «grønne skiftet» er ren fiksjon. Det er veldig mye fuzz, men det monner lite. Likevel fortsetter klimaindustrien som om alt er en dundrende suksess, og nåde den som forsøker å spre fakta eller så tvil om det hellige klimadogmet. Så sprøtt har det blitt.

Regjeringen bryr seg heller ikke om fakta:

Med Venstre ombord skal det gjennomføres enda sterkere klimatiltak, og kastes enda mer gode penger ned i det bunnløse grønne hølet som om ingenting har skjedd. For det blir aldri nok. Det blir aldri bra nok. Det finnes ikke grenser for hvor mye vi skal ofre til klimabrønnen, særlig nå som DummeTrump har fått nok av tullet. Her i Norge skal det ikke tviles et sekund! I stedet må vi doble vår innsats. Høyt betalte, klimafrelste pressgrupper sørger for at statsministeren ikke viker en millimeter fra den smale grønne sti.

Men hva om hele klimadoktrinen er feil? Tenk om de ti neste årene med forskning og resultater viser at alt var bare en helt naturlige variasjoner likevel? Alle skjønner jo at klimaet varierer. Det har det alltid gjort, og det vil det alltid gjøre, uansett hvor mye penger vi ofrer. Men tenk om doktrinen «menneskeskapt global oppvarming» bare er massesuggesjon og selvbedrag? Da er alle skatter og avgifter tatt inn på feil grunnlag. Dermed har staten svindlet skattebetalerne. Hva skjer da? Får vi refundert pengene våre?

En klimarettssak som aldri ser dagens lys 

Det har nettopp blitt ført en «klimarettssak» i Oslo Tingrett, som pressgruppene tapte så det suste. Pr i dag vil ikke være noen problemer å stille i en motsatt rettssak, med tunge bevis for at klimaindustrien er basert på fiksjon. Bevisene for det hoper seg nemlig opp. En slik rettssak ville høyst sannsynlig gå i skattebetalernes favør siden klimahysterikernes påstander blir tynnere og tynnere, men dessverre: Ingen vil noensinne refundere klimaavgiftene uansett utfall. Du få aldri igjen pengene, og her er hvorfor:

Staten har full rett til å ta inn avgifter på fullstendig sviktende grunnlag. Politikere kan innføre en avgift for å redde verdens grønnprikkete kaniner hvis de føler for det. (Eller «ManBearPig» som Al Gore kjemper mot i satireserien South Park) Likevel har jeg laget en liste av andre tiltak som måtte gjennomføres hvis klimahysteriet en gang for alle blir avslørt og dømt dødt og maktesløst, og det er ikke småtterier politikere har rotet oss inn i.

Tiltak for å tilbakestille samfunnet fra 25 år med klimahysteri:

• Staten må fjerne alle CO2 avgifter.

• Alle klimatiltak må innstilles. Også elektrifisering av Nordsjøen og eksportkabler til Europa som vil gi norske forbrukere høyere strømpris

• Alle internasjonale økonomiske forpliktelser rundt klima, må avsluttes.

• Alle som har klimahysteriet som jobb i staten, må sies opp eller gis nye oppgaver.

• Alle subsidier til klimatiltak innen industri, næringsliv, private husholdninger og interesseorganisasjoner må kuttes.

• Alle «miljøtiltak» hvor klima eller CO2 er brukt som begrunnelse må stanses.

• Klimaloven må trekkes tilbake (Den inneholder uansett bare svada, så det blir ikke store tapet.)

• All utdanning basert på klimahysteriet må avsluttes, og studiepengene refunderes.

• Pensum i skoleverket må renses for alle referanser til menneskeskapt global oppvarming, og i stedet brukes som pensum for hvordan gruppetenking kan føre hele verden inn i selvbedrag.

• Alle statlige institusjoner med «klima» i navnet må få nytt navn.

• Alle «grønne arbeidsplasser» basert på klimadoktrinen må miste offentlig støtte.

• Alle politiske poster og verv med klima som fokus, må avvikles eller få nye oppgaver.

Jeg kommer ikke på flere i farten, men hvis du gjør det er det bare å føre opp flere punkter i kommentarfeltet. Have a ball.

Et allestedsnærværende global gigantindustri – fullstendig uten resultater.

Som du ser: Listen er lang, og tiltakene svært omfattende og kostbare. Dette viser hvor dypt klimaproblematikken har grepet inn i vår økonomi på 25 år – helt uten skikkelig grunnlag, helt uten å redde noe som helst, og helt uten å oppnå noe som helst, for som sagt: Globale CO2-utslipp stiger jevnt og trutt, og har gjort det under hele klimakampen. Det har aldri blitt forhandlet om kutt i fossil energiproduksjon, derfor har heller ikke fossilbruken sunket. Verden er mer avhengig av olje en noensinne. Og Tyskland forbruker like mye kull som før. Så det.

Forskning, utvikling og testing av nye energikilder og elbiler er naturligvis en positiv bieffekt av klimahysteriet: I fremtiden vil verden trenger absolutt all energien den kan få tak i, og elbilen kan redde privatbilismen på sikt. Det siste synes vi bilentusiaster er topp. Mer privatbil, og gjerne langt forbi oljealderen, det er god Frp-politikk. Men vi er ikke så bedragerske at vi hevder at kjøpefest på flunkende nye biler bidrar til å redde jordkloden. Sånt er bare «logisk» for miljøvernere på vestresiden.

Et tankeeksperiment: Hva hvis det ble global nedkjøling? 

Denne listen viser også hvorfor klimahysteriet aldri vil avvikles – uansett hva vitenskapen eller virkeligheten måtte bevise. Monsteret har blitt for stort. Det står for mye på spill. Altfor mange lever av klima, og publikum som betaler for festen er for grundig indoktrinert, og har for lite de skulle ha sagt. Men la oss gjøre et tankeeksperiment likevel:

Hvis nå klimaet på jorden skulle gå inn i en kaldere periode, med klare udiskutable data som viser en tydelig nedkjøling – hva ville skje med klimaindustrien da? Dette scenariet er slett ikke så urealistisk som mange tror: Selv IPCC innrømmer nå at den globale oppvarmingen har stoppet opp, og har stått mer eller mindre stille de siste 15 årene. Det finnes ingen «hockeykølle». Det finnes ingen «rask og ukontrollert global oppvarming». Men det finnes dyktige, anerkjente solforskere som ser tegn til at Solen roer seg ned, stilner, kjøler. De advarer mot en ny liten istid, med katastrofen det kan medføre på en uforberedt verden. Og bakenfor nynner 1 million år med klimadata som forteller tydelig at våre 10.000 år med varmeperiode kan være over når som helst. Erna Solberg leser ikke vitenskap.

Fakta kan ikke stoppe en industri drevet av gode ønsker. 

Klare data om global nedkjøling vil imidlertid ikke gjøre det aller minste inntrykk på klimaindustrien. Den vil fortsette, eskalere og ekspandere som før, for svært mange ønsker nettopp det. Klimasaken er nemlig ikke drevet av fornuft, vitenskap, logikk eller fakta slik den selv hevder. Den er drevet av ønsketenking, og ingenting i hele verden skal få lov til å ødelegge ønskelisten:

Ønsket om kontroll over fremtiden og naturens luner. Ønsket om orden og system. Ønsket om færre farer som truer. Ønsket om en ren og hvit fremtid. Ønsket om fellesskap. Ønsket om at menneskeheten likevel kan forenes om noe. Ønsket om at alt skal gå bra til slutt som i Disneyland. Ønsket om å fremstå som samvittighetsfull, moralsk og ansvarlig. Ønsket om å være en dyktig politiker. Ønsket om karriere og penger. Ønsket om å ha rett. Ønsket om å sitte på en høy hest, og være bedre enn alle de andre ekle forurenserne.

Alle har sine ønsker: Gro Harlem Brundtland ønsket seg mer globalisme. Al Gore ønsket at ingen lenger så ham som en taper. Forskere ønsker seg mer forskningsmidler. De som sykler i snøføyka ønsker å være gode forbilder, men fungerer mer som advarsler. Korrupte statsledere ønsker seg mer klimamidler de kan stappe i lommene. Ansatte i vindmøllefabrikkene ønsker at subsidiene aldri skal ta slutt, og at ingen oppdager at det ofte er vindstille på vinterkalde dager, akkurat når Europa trenger mest kraft. Be til klimaevangeliet og alle skal få. Og alle får. Pengene drysser. Du skal få din lønn, såfremt du ikke forsker på noe som går imot klimaeveangeliet. Da får du ingenting annet en kjeft. Vitenskap anno 2018 handler tross alt om å ikke falsifisere teorier, og den som har flest professorer på sin side har vunnet sannheten. Herregud for et svik mot Popper.

Klima er aktivismens ultimate piffikrydder: Det kan brukes av alle, og brukes til alt, og alle synes alt smaker litt bedre med litt klima som topping. Men det blir altså ikke varmere. Det blir ikke mindre CO2-utslipp i verden. Batterier kan ikke redde verdens energiforsyning. Og ingen vet sikkert hva klimaet på Jorden vil finne på de neste ti årene.

Det eneste som er sikkert er at klimaet på Jorden aldri blir stabilt, og vi har like lite kontroll over det som vi har over jordskjelv, vulkanutbrudd og andre naturfenomener. Vi er nemlig bare mennesker og ikke guder. Sorry for å ødelegge den drømmen.

Linker: klimarealistene.com  Brundtlandrapporten tok feil   dagsavisen.no

Kjøp Kent Andersens bok her!