I bekymring over at hver fjerde nordmann ikke tror på dommedagspropagandaen som pumpes ut fra den statlig finansierte klimaindustrien, fortsetter de selvutnevnte «faktasjekkere» (eid av våre mediekonkurrenter) sin artikkelserie hvor de systematisk overser alt klimaskepsisen faktisk handler om, og heller behandler motargumentene de selv ønsker skal være viktige. I god shopping-vitenskapelig ånd.

Denne gangen heter artikkelen “Nei, sola styrer ikke klimaendringene”, og igjen forsøker Faktisk.no å overvelde leserne med grafikk, tabeller, statistikk og forskningsresultater. Det hele ser udiskutabelt vitenskapelig ut, men det er bare på overflaten, for Faktisk.no er ikke en vitenskapelig institusjon. Det er en redaksjon, full av unge, ukyndige mennesker som jobber under krav fra eiere om å motarbeide klimaskepsis.

Skepsis og falsifisering av klimaforskning inngår derfor ikke i deres mandat, noe som gjør at Faktisk.no også driver med aktivisme – ikke faktasjekking. Det burde de snart ta inn over seg.

Faktisk.no forholder seg ikke til helheten og kjernen i klimakritikken

Årsaken til at vi i Document.no ikke legger frem endeløse mengder med grafer og kurver i vår faktasjekk, slik Faktisk.no gjør, er at dette egentlig bare er forvirringstaktikk: Det overvelder leserne, og det skaper et skinn av integritet og absolutt kunnskap. Men det vi har avslørt gjennom flere år, er at klimahysteriet ikke er basert på vitenskap. Det bare utnytter og snylter på vitenskap, nøyaktig slik religiøse scientologer og totalitære regimer gjør gjennom lysenkoisme. Ordet henviser til Trofim Lysenko, som dominerte sovjetisk biologi under Stalin og ødela den med sitt kvakksalveri.

Helhetsbildet av klimahysteriet viser at det i virkeligheten er et klassisk psykologisk massehysteri, drevet av gruppetenkning, grådighet, maktarroganse, politisk propaganda og kvasireligiøse dogmer – slik jeg dokumenterer i min bok “Klima Antiklimaks” fra 2020. Og politisk massehysteri kan ikke stoppes med fakta og vitenskap. Det må stoppes med makt – eller brenne ut i mangel av faktiske resultater, katastrofer, dommedag og penger. Etter 30 år med feilslåtte katastrofevarsler, og flere hundre milliarder sløst bort bare i Norge, skulle man tro at vi var der for lengst. Men klimahysteriet er ubegripelig lukrativt, slik salg av avlatsbrev også var.

For publikum som vil ha en akademisk tilnærming til kritikken av Faktisk.no, anbefaler vi denne vitenskapelige artikkelen hos Klimarealistene. Document går heller i en mer psykologisk retning: Observasjon og logikk. For hvor i Norge skal vi reise for å se denne voldsomme oppvarmingen? Intet svar. Og her er de viktigste vitenskapelige bristene som er grunnlaget for skepsisen, men som Faktisk.no aldri forholder seg til:

• Å bevise at vi har global oppvarming, beviser ikke at det er forårsaket av våre CO2-utslipp.

• Å bevise at våre CO2-utslipp forårsaker oppvarming, beviser ikke at oppvarmingen vil fortsette i fremtiden.

• Å bevise at oppvarmingen vil fortsette i fremtiden, beviser ikke at det blir katastrofalt.

• Å bevise at det blir katastrofalt, beviser ikke at “klimatiltak” som vindkraft og CO2-lagring fungerer.

• Å bevise at klimatiltakene fungerer, beviser ikke at det er økonomisk eller ressursmessig gjennomførbart.

Det finnes altså ingen sammenheng i å bevise at det er global oppvarming og at dette er vår skyld, til å bevise at vindkraft vil fungere og vil redde kloden og oss alle. Det er en total kortslutning. Uvitenskapelig og lettvint tøv. Men Faktisk.no fortsetter å poengtere at siden 97 % av alle klimaforskere får betalt for å være enige – så må det de sier, være sant, og derfor må bygging av vindmøller fortsette. Mangelen på vitenskapelig forståelse hos journalistene i Faktisk.no står til stryk.

Fremtidsempiri er den nye vitenskapelige normen 

Man kan publisere så mange grafer, kurver og forskningsrapporter man bare vil om fortidens klima frem til i dag, men det sier faktisk ingenting om fremtidens klima. Det beviser ikke at oppvarming og mer plantenæring i lufta vil bli katastrofalt, og det beviser ikke at nedkjøling og mindre plantenæring blir en velsignelse. Det får ikke  “klimatiltak” som vindkraft og CCS til å virke. Og det fjerner ikke den største skepsis-driveren:

Hvor mistenkelig lukrativ er ikke denne ulmende fremtidskatastrofen? Tusenvis av milliarder skal brukes av offentlige midler, så private investorer kan bygge sine “klimatiltak”, uten minste garanti for lønnsomhet eller at det vil fungere. Det er bonanza å redde kloden!

Klimakrisen er de facto historiens største overføring av makt og penger fra folket til myndigheter og private profitører i tett samrøre med hverandre. Mulighetene for dyp og systematisk korrupsjon og hvitvasking har aldri vært større & Støre. Og pengene skifter hender stadig fortere, mens CO2-utslippene stiger jevnt og trutt. Hvorfor bekymrer ikke Faktisk.no seg for dét? Dette vil de neppe svare på, for de har som sagt en agenda.

30 år med feilslåtte spådommer, og mangel på observerbare klimaendringer

Faktisk.no ynder å resirkulere propagandafraser om “store og tydelige endringer”. Sannheten er at klimaendringene alltid fotegår “et annet sted” enn der du bor. Fortrinnsvis der ingen bor. Og mens varmt vær alltid er klimabevis, er kaldt vær bare vanlig vær. Som vi påpekte i forrige faktasjekk, driver klimaforskere med det vi kaller plukk-vitenskap. Det er nivået på dagens “klimaforskning” og medias ensidige dekning av fenomenet – komplett med vulkanrøde værkart uansett temperatur.

Legg også merke til at selv om Faktisk.no nevner bl.a. meg, så berører de ikke mine viktigste innsigelser med et ord. Som om de ikke kan lese. De hverken nevner eller omtaler (eller forsøker å slakte) to bøker jeg har skrevet om klimasvindelen. De omtaler heller ikke hyllemetere med vitenskapelige publikasjoner og andre klimakritiske bøker, og de inviterer ingen skeptikere til debatt. De vil ha medie- og meningshegemoni. Det understreker aktivismen.

Den mektige og ultralukrative klimaindustrien som Faktisk.no er en del av, forholder seg sjelden til skeptikernes faktiske innsigelser eller empiri, ser aldri kritikken i sammenheng, og forholder seg ikke til hva det kritiske helhetsbildet utgjør. I stedet plukker de argumenter ut av kontekst etter forgodtbefinnende, og diskuterer aldri på direkten mot folk utenfor ekkokammeret sitt. De diskuterer med hverandre, som Stavrum påpeker, og presenterer spådommer om fremtiden som om det var empiriske fakta. Så la oss faktasjekke deres nyeste artikkel – hvor de i det minste innrømmer at solen både lager og styrer klimaet.

Vi faktasjekker faktasjekkerne igjen:

Påstand 1. Knapt noen av klimaendringene er menneskeskapt, slår Document.no fast og forklarer at det er sola som er herre over klimaet. I en annen artikkel går nettstedet enda lenger og avfeier at det har vært noen klimaendringer de siste 40 årene.

Faktasjekk: Feil. Det er ikke jeg, men oseanograf og seniorforsker ved NORCE, Svein Østerhus, som sier dette til TV2 i artikkelen “Det har vært dønn stabilt i 40 år”: “Klimamodellene viser at det kommer til å skje noe i de områdene vi måler, men så langt har vi altså ikke sett noen endringer av betydning. Den is-bremmen vi studerer, er ikke blitt noe tynnere, snarere tvert imot”.

Et hovedprinsipp i ekte vitenskap er at observerbare resultater alltid trumfer enhver teori, hypotese eller modell­beregning. Dette er noe også IPCC selv motvillig må innrømme etter en lengre stillstand i global oppvarming, noe som altså ikke er forenlig med modellene de forsøker å tilpasse virkeligheten. Men her slår akademikere hverandre i hodet med forskningsrapporter, og der står saken bom fast, for klimahysteriet kan som sagt ikke løses med vitenskap. Det er et psykologisk fenomen.

Det som gjør at Norge ligger på toppen med hensyn til klimaskepsis, er tre faktorer: Den første er at Norge har verdens mest klimahysteriske politikere. Pengebruken, bruken av naturområder og det tvangsmessige tempoet på “energiomstillingen” som vil mislykkes, rammer folk direkte, og de liker det ikke. Folk liker heller ikke mangelen på konkrete resultater av disse “klimatiltakene”, trass i enorme overføringer av offentlige penger til private kapitalkrefter.

Den tredje faktorer er at folk ikke finner noen sammenheng mellom de hysteriske dommedagsrapportene i media og hverdagen sin. Enhver som har bodd på samme sted i mange tiår, observerer daglig at det ikke finnes noen voldsomme endringer, noen rask oppvarming eller noen havstigning. Nettopp dette var årsaken til at klimaindustrien måtte fravike å bekjempe “global oppvarming” til det mer generelle “klimaendringer”:

Dette propagandagrepet medførte at de kan bruke ethvert tilfeldig og kortvarig værfenomen kloden rundt som “bevis” for de enorme endringene. Denne formen som “shoppingvitenskap” settes så sammen til et populistisk skremmebilde av medieaktørene som eier Faktisk.no. Dette er antivitenskapelig aktivisme, og primitiv politisk propaganda, for å skremmer folk til lydighet. Faktisk.

Påstand 2: Jo nærmere sola vi er, og jo høyere aktivitet sola har, jo varmere blir klimaet. Jo lenger unna sola vi er, og jo lavere aktivitet den har, jo kaldere blir klimaet. Og historisk sett er påstanden faktisk ganske korrekt. I løpet av jordas levetid har det vært store svingninger i den globale temperaturen. Planeten vår har opplevd kalde perioder, istider, og varme perioder, mellomistider.

Faktasjekk: Korrekt. Her medgir Faktisk.no at det ER sola som skaper jordens klima. Uten solen ville ikke Jorden hatt noe klima. Energien fra solen skaper klimaendringer, stormene, været, havstrømmene, orkanene, vinden og regnet, slik den også skapte oljen, gassen og kullet som holder 8 milliarder mennesker med mat og energi. Alle naturens drivere for kortsiktige og langsiktige klimaendringer er derfor fortsatt i sving. Klimadebatten handler derfor om følgende tre kjernepunkt:

1: Kan to desiliter mer CO2 pr. kubikkmeter luft i atmosfæren overstyre en stjerne som skaper jordens klima? Virkelig?

2:Kan den lille økningen på to desiliter CO2 i atmosfæren også passivisere innflytelsen fra alle andre kjente og ukjente klimaparametere frem mot år 2100? Virkelig?

3: Kan å senke andelen CO2 i atmosfæren med en desiliter pr kubikkmeter “redde klimaet” og skape stabilt klima fram mot år 2100? Virkelig?

Oppgaven til Faktisk.no er ikke å finne fakta. Oppgaven er å motarbeide alle som er skeptiske eller svarer nei på de tre spørsmålene over – og alle voksne selvstendig tenkende mennesker er skeptiske til de tre spørsmålene over. Det skal man være. Ifølge Faktisk.no hevder imidlertid “klimaforskere” at det er én milliondels sjanse for at de tre påstandene over er feil. (Intet mindre! Og store, runde tall og påstander er det jo ingen grunn til å stille seg skeptisk til?)

Naturens konstante og evige klimaendringsfunksjoner er altså satt ut av spill på grunn av våre CO2-utslipp. Og gjennom en flom av enorme avhandlinger slås det derfor fast at 97 % av alle klimaforskere forutsier fremtidige klimaendringer til år 2100 med 100 % sikkerhet. Det er dette tøvet Faktisk.no ikke kan begripe at noen kan være skeptiske til. Vitenskapen er jo avgjort?

I hodet på journalistene i Faktisk.no kan ikke vitenskapen ta feil, fordi et flertall forskere mener de har rett. Derfor bør all politikk styres etter det, og billioner av kroner skal overføres fra offentlige midler til private kapitalkrefter for å kurere antatte fremtidsproblemer før de inntreffer. Skepsis til dette mener Faktisk.no er skadelig og uforståelig – og det illustrerer svært tydelig hvor indoktrinerte de er.

Påstand 2: Økt mengde klimagass bidrar til å drive temperaturene oppover, som igjen fører til økt mengde klimagasser, som igjen bidrar til økte temperaturer. 

Faktasjekk: Feil. Her skaper Faktisk.no et inntrykk av at temperaturen på jorden stiger jevnt med utslippene av CO2, som teoriene bak klimahysteriet fordrer. Men ved å studere faktiske resultater, ser man at dette ikke er tilfelle. Det innrømmer da også IPCC selv i sin forrige hovedrapport (WG1AR5, kap 9, side 769 «box 9.2»), hvor det stadfestes at en varmepause (hiatus) har inntruffet, og at det etter 1998 ikke har vært signifikant global oppvarming.

Jordens klima er ikke lineært eller stabilt. Små klimaendringer pågår konstant og får kurven til å se sagtakket ut, og satellittmålinger bekrefter at endringene er konstante og helt uforutsigelige, og her er poenget: Ingen vet egentlig hvorfor. Ingen klimaforsker på hele kloden forstår klimaets ubegripelig kompliserte og sammensatte funksjoner, drevet av utallige parametre vi ikke kjenner til fulle. Dét er fakta!

Dette vet alle ærlige klimaforskere. Derfor vet de også at det heller ikke er mulig å forutsi fremtidens klima i år 2050 eller 2100 – like lite som vitenskapen kan spå været om en måned. Dette faktum er ikke Faktisk.no interessert i å berøre, diskutere eller informere publikum om, for det vil ødelegge pengemølla og maktmidlet som klimahysteriet i virkeligheten er. Det har ingenting med miljø eller naturvern å gjøre.

Påstand 3: Denne spiralen blir forsterket av at isen på polene smelter, som gjør at jorda reflekterer mindre solenergi.

Faktasjekk: Feil. Her presenterer aktivistene i Faktisk.no en resirkulert løgn. Og den løgnen når sitt klimaks hver august måned når “klimaforskere” og journalister drar i flokk og følge til polare strøk for å dokumentere at isen smelter i sommervarmen. Faktum er at isen i Arktis i skrivende stund har en utbredelse som er helt normal, og slik har det vært gjennom 30 år hvor klimaaktivister har hevdet at “nordpolen blir isfri” og “isbjørnen blir utryddet”. Det skjer ikke.

Det er også grunnen til at forskningsskip fulle av klimaforskere som skal dokumentere isfrie farvann, setter seg fast i isen, og russiske atom-isbrytere går for full maskin fortsatt. Observerbare resultater viser at alle katastrofe-spådommer fra klimaforskere de siste 30 år om sammenbrudd i ismassene, et isfritt Grønland og Arktis, fullstendig har feilet. De som er uenige, må gjerne gå seg en tur på Svalbard uten gevær. Lykke til.

Påstand 3: Under forrige overgang fra istid til varmeperiode tok det mer enn 9000 år før det var blitt omtrent fire grader varmere. De siste 170 årene har overflatetemperaturen i snitt steget med 0,09 °C per tiår. Altså går det nå over 20 ganger raskere.

Faktasjekk: Feil. Det låter jo skremmende, men det Faktisk.no ikke sier, er at denne oppvarmingen slett ikke er lineær, slik de skaper inntrykk av, og at én grad på 170 år er godt innenfor normalen – det viser data for flere tusen år bakover i tid. Den svake oppvarmingen går også ganske trinnvis, og den går både opp og ned helt uten forutsigelighet. Mellom 1960 og 1980 var det en markant global nedkjøling som de fleste over 60 år husker tydelig. Da tjente klimaforskere penger og karriere på å hevde at vi sto overfor global nedkjøling. Dette var grunnen til at Al Gore ikke kunne starte sitt oppvarmings-korstog på 1970-tallet, slik han ønsket:

Det andre problemet med dette utsagnet, er at det kun innebærer hva som har skjedd i fortiden frem til i dag. Det sier ingenting om hva som vil skje i fremtiden, for det finnes ingen empiri fra fremtiden. Der baserer man seg på “klimamodeller”, eller sannsynlighetsberegninger – og dét er ikke fakta. Det er spådommer. Og her møter igjen klimaindustrien sine egne meritter gjennom over 50 år:

Alle spådommer er gjort til skamme. Både spådommene om istid, isbjørnutryddelse, isfrie poler og Bryggen i Bergen under vann. Likevel fortsetter klimaindustrien å pumpe ut den samme resirkulerte og kvasireligiøse skremselspropagandaen: “Om 20 år er det fakta!” Igjen og igjen. Basert på løgnen at de vet hva som vil skje med klimaet i fremtiden med slik sikkerhet at man kan basere ALL politikk og samfunnsutvikling på spådommene. Det er totalt antivitenskapelig, faktisk.

Påstand 4: I samme periode har temperaturene fortsatt sin nå vante ferd oppover gradestokken. 7. april kunne The Guardian vise til tall fra NOAA, og rapportere om hetebølger i havet som slår alle rekorder. Samme avis skriver også om en rekordvarm april i Asia. Dette er stikk i strid med premissene til Derimot.no, som slår fast at sola er den viktigste faktoren for havtemperaturen, og Document.no, som skriver at «det naturligvis er sola som styrer klimaet.»

Faktasjekk: Nå er det Faktisk.no selv som i sin artikkel medgir at sola styrer klimaet, og de legger frem troverdige bevis for det. Det de unnlater å forklare, er hvordan våre CO2-utslipp kan være så mektige at de passiviserer milliarder av år med kort- og langsiktige klimaendringer i naturens klimasystem, som ingen egentlig forstår til fulle.

Noe annet de heller ikke forklarer, er hvorfor havet blir varmere: Hvis luftmassene har blitt en grad varmere av ren drivhuseffekt, vil ikke dét varme opp havet. Det er solen som varmer opp land- og vannmassene, som igjen varmer opp lufta. Det er dette som gjør at Golfstrømmen gir Norge varmt klima. (De som fortsatt er skeptiske, kan gjøre eksperimentet selv: Øk temperaturen på badet med en grad, og se hva det gjør med vanntemperaturen. Kjør etterprøving og fagfellevurdering.)

Solstrålene evner i liten grad å varme opp luftmassene direkte. I stedet er det magasinert infrarød stråling fra hav og land som varmer opp luftmassene sammen med drivhuseffekt, hvor vanndamp er den største driveren. Det er dette fenomenet som gjør at solen som stråler like herlig året rundt, ikke skaper varmluft om vinteren. Så hvis man måler økt temperatur i havet, kan dette bare skyldes økt solstråling, eller forskningsfeil.

Påstand 4: Faktisk.no har sendt Document.no, Derimot.no og Fakta360.no forespørsel om kommentar til konklusjonen i denne faktasjekken. Vi har kun fått svar fra Fakta360.no.

Faktasjekk: Faktisk.no er en redaksjon bestående av unge folk uten fnugg av vitenskapelig bakgrunn, og er eid av konkurrenter til Document.no. Denne redaksjonen har utnevnt seg selv til “faktasjekkere”, men har ingen som helst legitimitet eller tyngde når det gjelder å bestemme hva som er fakta og hva som ikke er det, eller hva som er sant eller usant. Hvem tror dere at dere er? Hvem utnevnte dere til overdommer?

I realiteten forenkler Faktisk.no en komplisert og sammensatt virkelighet til et barnslig svart-hvitt sirkus hvor alt er enten rett eller galt. Det undergraver ytringsfrihet og offentlig debatt, på vegne av myndigheter, klimaindustrien og kapitalkrefter som tjener vanvittig på å opprettholde dette dommedagshysteriet.

Dette er ikke første gangen Document.no faktasjekker Faktisk.no, og som alle kan se: De forholder seg ikke til våre viktigste poeng og innsigelser. De forholder seg ikke til klimaforskningenes utallige feilslåtte spådommer gjennom 50 år, og de forholder seg ikke til boken “Klima Antiklimaks”, som dokumenterer at “klimakrisen” er et psykologisk massehysteri. Et EKSTREMT lukrativt massehysteri for alle som vil tilegne seg makt, penger og prestisje, eller alle tre på en gang.

(PS:”Klima Antiklimaks” er en bestselger i sitt 4. opplag, og da en leser spurte Faktisk.no hvorfor de ikke faktasjekker den, fikk han til svar at “den var skrevet for lenge siden og var derfor irrelevant”. Men den blir mer relevant for hvert år som går, og de skrev ingenting om den da den kom ut i 2020 heller.) 

Ingen forskning eller vitenskap i verden beviser at å bygge vindkraft og andre “klimatiltak” kan “redde klimaet”, og ingen klimaforskning er heller i nærheten av å forklare hvorfor 1,5 grader varmere vær skal bli en total katastrofe for menneskeheten når det beviselig har vært varmere før, sammenfallende med menneskehetens store blomstringsperioder i antikken.

Hvor blir det av klimadebatten? 

Hvis Faktisk.no er interessert i en reell debatt om klimahysteriet, så send ikke mail til oss. Ring heller kompisene i NRK og arranger en debatt mellom Document.no og Faktisk.no! Yes? Helst én mot én, på direkten, så vi unngår redigering? Jeg stiller naturligvis mot hvem som helst, hvor som helst, når som helst – også mot alt av “klimaforskere” dere måtte være i kompaniskap med. Bring it on.

Det tør dere neppe, fordi det vil bli en katastrofe for klimaindustrien, som etter alle indikatorer støtter seg på politisk styrt vitenskap, også kjent som Lysenkoisme. Dette er et velkjent begrep fra Sovjetunionen på 1930-tallet, og innebærer manipulasjon av den vitenskapelig prosessen for å nå en forhåndsbestemt konklusjon relatert til et sosialt eller politisk mål. Hva med å faktasjekke det?

Faktisk.no gjør utvilsomt en glimrende jobb for mydighetene, klimaprofitørene og naturvandalene, men heldigvis tydeliggjør de også problemet. Derfor gleder vi oss til neste artikkel hvor vi kan avsløre mer av hvordan klimaindustrien og Faktisk.no bløffer og villeder publikum med bestillingsforskning og propaganda.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.