På nettet figurerer en rekke sider og artikler som skal overvinne klimakritikk og skepsis en gang for alle, og overtale alle gode borgere til å legge fra seg all klimatvil. Slike sider består typisk av ti punkter som analyserer de viktigste innsigelsene til «klimafornektere» og forteller leseren hva som er politisk korrekt, slik at familiefreden blir gjenopprettet og spredningen av «konspirasjonsteorier og antistatlige holdninger» stopper. Problemet er at disse sidene forholder seg bare til liksom-argumenter som klimaindustrien ønsker seg, ikke til de reelle innsigelsene.

Den viktigste kortslutningen innen klimapolitikken er den forutsetning at hvis klimaforskere kan bevise at jorden blir varmere, at klimaet er i ubalanse og at vi har skylda, så har de også bevist at å bygge enorme mengder vindmøller, solpaneler og andre «klimatiltak» vil  kutte CO2-utslippene, og at dette vil stoppe fremtidens klimaendringer. Dette har ingenting med vitenskap å gjøre. Man blander problem og tiltak. Å bevise at noen har kreft, betyr ikke at man har bevist at en bestemt kreftmedisin virker. Det er ikke sånn vitenskap fungerer. Så la oss se nærmere på skinndebatten klimaindustrien fører mot stråmenn:

Klimaindustrien snylter på folks manglende realfaglige forståelse

Klimaproblem og klimatiltak er to helt separate fenomen, som krever helt separate bevis, og man har ingen vitenskapelige bevis for at «grønt skifte» og «energiomstilling» kan eller vil fungere. Det ligger heller ingen vitenskapelige bevis bak påstanden om at disse «klimatiltakene» vil «temme» oppvarmingen eller styre klimaendringene etter våre ønsker. Og man mangler fullstendig bevis for at denne pengebruken vil skape et bedre klima i fremtiden. Da baserer man seg nemlig på «fremtidsempiri», som er en dårlig vits i vitenskapelige kretser.

Og nettopp fordi klimaindustrien ikke har noen vitenskap bak klimatiltakene eller fremtidens klima, hevdet man frekt at klimaforskning som beviser at det blir varmere, også beviser at klimatiltak virker. Det er en total kortslutning. Enhver faktasjekk vil avsløre at dette er forskningsjuks, men så langt har hverken akademia eller media ønsket å ta et oppgjør med tøvet.

Å bevise at isen smelter på Grønland (og det gjør den hver sommer), beviser altså ikke at vindmøller løser problemet. Skjønner? Det er en fullstendig ubegrunnet påstand, og ren misbruk av vitenskap. Likevel er det nettopp denne falske forutsetningen som er grunnlaget for den gigantiske og kostbare omstillingen vi kjenner som «grønt skifte», og som også er foruroligende lukrativ for det offentlig-private samarbeidet som har løpt helt løpsk med skattepenger.

Misbruk av vitenskap skal redde kloden

Og det leder oss til «liksomdebatten» som klimaaktivistene fører – praktisk talt alltid mot stråmenn, og aldri mot reelle og kunnskapsrike kritikere. Årsaken til dette er at klimaaktivister ikke har noen argumenter mot den reelle kritikken, så de har faktisk ikke noe annet valg enn å jukse på denne måten. Her er ti typiske stråmann-«argumenter» fra klimaaktivistene – og ti svar med reell kritikk de ikke vil svare på.

Ønskeargument 1: Det har alltid vært uvær: Dette er ikke poenget til oss kritikere. Poenget er at klimaforskere reiser verden rundt og fremstiller ethvert uvær, skogbrann, ulykke eller problem som «bevis» på klimakrisen – og det blir til krigstyper i myndighetslojale medier. Men det beviser ikke noe som helst, for vær er ikke klima – det sa i hvert fall klimaforskerne selv – helt til de reelle klimaendringer uteble. Da ble vær klima. Og uansett beviser ikke dette at «grønt skifte» fungerer eller vil skape mindre uvær i fremtiden, bare vi betaler nok klimaavgifter og spiser insekter.

Ønskeargument 2: Mennesker har ikke skylda: Dette er ikke poenget til oss kritikere. Poenget er at klimapolitikken er basert på at ørsmå endringer i atmosfærens CO2-innhold styrer og overstyrer hele klimaet på kloden. Her tyr klimaforskere til uttrykk som «milliarder av tonn» samt prosentregning, som viser at vi mennesker har økt innholdet av atmosfærens CO2 med nær 100 prosent og at det aldri har vært høyere. Men dette gjør de faktisk for å kamuflere hvor lite CO2 det er snakk om: Innholdet av CO2 har økt fra to til fire desiliter pr. kubikkmeter luft. Klimapolitikken er basert på at vi fjerner en desiliter, og da vil klimaet slutte å variere, og kastatrofen er unngått. Det finnes ingen vitenskapelige bevis for noe sånt.

Ønskeargument 3: For 1000 år siden var det varmere: Det er ikke poenget til oss kritikere. Poenget er at klimaet alltid varierer, og det kan ikke beregnes, forutsees, spås, slås fast eller kontrolleres på noen som helst måte. Vi har ingen kontroll over planetens klima, og vil heller aldri få det. Alt er science fiction uten fnugg av eksempler, empiri eller sannsynliggjøring.

Ønskeargument 4: Polar-isen er på vei tilbake: Det er ikke poenget til oss kritikere. Poenget er at klimaforskere har fastslått at isen skulle vært borte, og at isbjørnen skulle vært utryddet, og dette er beviselig feil. Men i stedet for å innrømme at spådommer basert på datamodeller ikke er sikker vitenskap og har feilet systematisk i over 50 år, fortsetter klimaindustrien å pumpe ut de samme feilslåtte spådommene om fremtiden, som om det er ubestridelige sannheter ingen har hørt før.

Ønskeargument 5: 97 % av forskerne er ikke enige: Det er ikke poenget til oss kritikere. Poenget er at vitenskap ikke har noe med konsensus å gjøre. Å bruke argumenter om at «forskerne er enige», avslører bare en total mangel på forståelse og respekt for vitenskapen, samtidig som man snylter på folks lave realfaglige innsikt. Det er uredelig. Og i tillegg kommer det faktum at hundrevis av tunge forskere innen atmosfære og klima faktisk er uenige i klimateoriene. I tillegg mener ingen ekte vitenskapsfolk at å bevise oppvarming er å bevise at vindmøller vil stoppe oppvarmingen. Det er en tilsnikelse.

Ønskeargument 6: Klimavitenskapen er religion: Det er ikke poenget til oss kritikere. Poenget er at klimaindustrien som profiterer grovt på andres penger, bruker skremselspropaganda systematisk og konsekvent for å kunne fortsette med pengefesten. Mye av denne propagandaen har klare religiøse trekk i form av synd mot naturen, gjøre bot og forsake oljen, gjennomgå prøvelser, for da vil en ny og bedre verden oppstå. Klimavitenskapen er uvitenskapelig. Klimaprofitørene utnytter religiøse dogmer for å få viljen sin, og beviset ser man i avisene hver dag: «Forvent flom, kaos, varme, død og dom i fremtiden!» Klimakritikere som ikke tror på krystallkuleforskningen er dumme, farlige og ødeleggende for barnas fremtid. Hvis du ikke forstår at dette er et religiøst budskap, så mangler du voksen kritisk sans.

Ønskeargument 7: De klarer ikke spå været i morgen, så hvordan kan de spå fremtidens klima: Det er ikke poenget til oss kritikere. Poenget er at vær og klima er ikke-lineære kaosfenomen, noe som innebærer at alle værmeldinger er forbundet med økende usikkerhet jo lenger man fremskriver endringene. Dette er alle meteorologer enige i. Klima-fremskrivningene blir imidlertid fremstilt som absolutt sikre og sannhet. Ikke bare dét: Klimapolitikken er basert på at klimaet kan forutsees frem til år 2100 med absolutt sikkerhet – trass 50 år med feilslåtte varsler, og dette er naturligvis uvitenskapelig vås.

Ønskeargument 8: Solceller kommer ikke til å dekke energibehovet. Det er ikke poenget til oss kritikere. Poenget er at klimaindustrien aldri har fremlagt noe totalt kostnadsoverslag som kan sannsynliggjøre deres tro på vindmøller og solpaneler som energikilde, med batterier, hydrogen og ammoniakk som backup i all fremtid, også gjennom fornyelse de neste hundre år. Matematikken går ikke opp, og alt er bare påstander. De har heller aldri lagt frem noen plan for hvor råvarene skal komme fra, hvordan det skal resirkuleres eller hva denne enorme ressursbruken har med «fornybart» å gjøre. Fordi det hele er et fantasifoster basert på Mikke Mus-matematikk og trylleøkonomi.

Ønskeargument 9: Kina bygger kullkraftverk, så våre klimatiltak nytter ikke. Det er ikke poenget til oss kritikere. Poenget er at hvis man skal bygge et fossilfritt samfunn basert på  «netto null» og «fornybar» energi i ekspressfart for å «redde kloden», må man først legge frem bevis for at det virkelig fungerer gjennom objektive småskalaforsøk over flere år. Da må man bygge dette systemet i et lite land eller på en øy og levere resultatene som viser ressurskrav, effekt, mangler, livsløp, samt kostnader for resirkulering, nybygging og energipriser over flere år, så man har en fasit. Men det kan ikke klimaaktivistene – fordi ingen slike småskalaforsøk for «grønt skifte» noensinne er blitt gjennomført. I stedet skal man bygge alt i stor skala over hele Europa på en gang – til enorm profitt for private aktører. Det er galskap.

De hevder å ha alle fakta sin side, men tør likevel ikke møte kritikere i debatt

Hvis klimaindustriens aktivister, forskere og politikere har alle bevisene, all forskning, alle fakta, all vitenskap og all empiri på sin side, slik de hevder … hvorfor tør de da ikke møte ekte kritikere i åpen debatt? Hvor er problemet? Hvorfor holde på med stråmenn på denne måten? Hvorfor må NRK forby en ekte klimadebatt gjennom sitt «nullpunkt» fra 2019? Hvorfor nekter nesten alle medier å ta inn klimakritiske leserinnlegg – også når de kommer fra meriterte forskere? Hvorfor stiller aldri klimaaktivistene opp på foredrag og kommer med motargumenter?

Vel, fordi klimaaktivistene og klimaindustrien tar feil, og de vil ikke at folket skal oppdage svindelen.

Når man beviselig har rett, er man aldri redd for å møte kritikere som tar feil. Da har man ikke noe behov for å beskytte seg mot kritikere. Hvis man virkelig  har alle argumenter samt vitenskapen på sin side,  er man tvert om ivrig etter å møte kritikere i åpent lende og avsløre dem som dumme klovner og konspi-tullinger på direkten for åpen mikrofon. Men det tør ikke klimamenigheten.

Hvorfor ikke? Fordi de tar feil. Fordi denne svakheten viser at de er sjanseløse mot ekte kritikk. «Grønt skifte» er i beste fall et selvbedrag og massehysteri, og verste fall en gjennomkorrupt svindel basert på bobleøkonomi. Og profitørene har skremmende mange nyttige idioter som jobber for seg. Ikke minst politikere.

Kjøp «Et varslet energisjokk»!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.