I bekymring over at hver fjerde nordmann ikke tror på dommedagspropagandaen som pumpes ut fra den statlig finansierte klimaindustrien, varsler selvutnevnte «faktasjekkere» (eid av våre mediekonkurrenter) en artikkelserie hvor de skal faktasjekke de hyppigst brukte argumentene og påstandene til dem som mener at klimaendringene ikke er drevet av menneskelig aktivitet.

Faktisk.no-redaksjonen er åpenbart dypt bekymret over individer som tenker selv, så nå skal det ryddes opp med vitenskap. Men Faktisk.no er ikke en vitenskapelig institusjon. Det er bare nok en redaksjon, full av unge mennesker som tror de har mandat til å slå fast hva som er «fakta» og hva som ikke er det. De har ingen slik rett, og de vet ingenting bedre enn alle oss andre – derfor er det bare rett og rimelig at vi følger opp og faktasjekker påstandene deres.

Dette er viktig, fordi Faktisk.no og lignende selvutnevnte, private «sannhetsministerier» er en helt ny fare for demokratiet: De dyrker konsekvent et falsk svart-hvitt-bilde av at alle saker kan deles opp i sant og usant, riktig og galt, fakta og løgn. Dette ødelegger offentlig debatt, hvor synspunkter og ståsted elimineres, noe som igjen er et totalitært prosjekt. Det er ikke sånn virkeligheten fungerer. Tvil og debatt er alltid av det gode i et demokrati. Faktisk.

Påstand: «helt eksepsjonelle temperaturøkninger som stiger over 20 ganger raskere enn oppvarmingen etter forrige istid»

Faktasjekk: Fremgangsmåten for å dyrke frem denne myten, er at klimaindustrien «shopper» værfenomener jorden rundt, og enhver varmerekord her eller der blir høstet inn og satt sammen til et puslespill som igjen presenteres som et helhetsbilde hvor verden blir raskt varmere – for å holde folk i skrekk og beven. Slike «shopphingfakta» er et klassisk propagandagrep i totalitære regimer, og de bør avvises av alle demokratiske instanser.

Det klimaindustrien konstant ignorerer, er 30 år med egne feilslåtte katastrofevarsler, samt snørekorder og kulderekorder i samme periode. Disse avfeier klimaindustrien som værfenomen. Denne «shoppingen» av fakta er kvasivitenskaplig og avslører den politiske agendaen bak klimasaken.

Faktum er at tilfeldige varmerekorder, tørke og flom som presenteres på vulkanrøde værkart uansett temperatur, ikke har noe med klima å gjøre. Det er værfenomen. Klima er summen av globale temperaturendringer over 30 år, og det er korrekt at vitenskapen viser en temperaturøkning siden 80-tallet, men IPCC selv slår også fast at denne har flatet ut. Faktisk.no formidler derfor fake news som minner litt om skandalen rundt «hockeykølla» på 1990-tallet, som for lengst er avvist som forskningsfusk og manipulering av data.

Påstand: «Siden slutten av 1970-tallet er det ikke et eneste år som holder temperaturer under normalen for 1900-tallet.»

Faktasjekk: At Faktisk.no henviser til 1970-tallet og ikke tidligere, er ikke tilfeldig: Jordens klima hadde en kuldebølge på 1960- og -70-tallet som gjorde at Oslo måtte ha isbrytere. Før denne kuldebølgen var klimaet omtrent som nå. Siden 1970-tallet har derfor klimaet beviselig blitt varmere, men dette kan like gjerne være en naturlig klimavariasjonen som Faktisk.no utnytter for å spre fake news.

Ser man på klima over lengre tid, er det bevist at tidligere varmeperioder er sammenfallende med blomstringsperioder for menneskeheten. Og på kortere sikt er løvsprett i Oslo fortsatt rundt 10. mai, som på 1930-tallet. Alle som har bodd på samme sted i flere tiår, vil bekrefte at klimaet faktisk er forbausende stabilt, og som alle vet: Observasjon trumfer alltid alle teorier, modeller og påstander.

Påstand: «Den høyeste CO₂-mengden i atmosfæren på millioner av år.»

Faktasjekk. Dette er helt korrekt, og det er ingen som bestrider det – men Faktisk.no nevner ikke oppsiden av dette: at CO2-mengden har doblet seg, er så langt en velsignelse for menneskeheten og naturen, siden det bidrar til økt plantevekst og vesentlig større avlinger. Det samme gjør en grad varmere klima.

Den minimale økningen av CO2 i luften fra to til fire desiliter pr. kubikkmeter, er en velsignelse for alt som er grønt. Beviselig. Å tro at kaldere klima med mindre plantenæring i lufta skal forbedre forholdene på jorden, er frakoblet all vitenskap.

Påstand: «Selv om klimaendringene blir mer og mer enestående, mer og mer ekstreme og får større og større konsekvenser, tror 23,6 prosent av oss at endringene i all hovedsak er naturlige.»

Faktasjekk: Ifølge IPCC har temperaturen steget cirka en grad de siste 160 årene, noe som er godt innenfor normale variasjoner. At temperaturen stiger voldsomt raskt nå, er ikke i tråd med satellittdata. Det er heller ikke i tråd med hva folk opplever i hverdagen, noe som jo bidrar til skepsisen.

30 år med de samme bombastiske katastrofepåstandene som aldri slår til, er også en medvirkende faktor til skepsisen som, trass i et ufattelig ensidig propagandapress fra klimaprofitører, heldigvis er på vei opp. Folk blir jo lei til slutt. At samtlige «klimatiltak» er i ferd med å ruinere både folk, næringsliv og natur, er nok også en viktig faktor til motstanden mot klimaindustrien.

Påstand: «Måned etter måned med varmerekorder og et havnivå som stiger og stiger.»

Faktasjekk: Påstanden om rask havstigning har versert i FN-kretser i over 30 år, særlig fordi fattige øystater vil kreve penger fra Vesten som kompensasjon. Så langt har ingen øystater forsvunnet, og alle som har bodd ved kysten noen tiår, kan bekrefte ved observasjon at vannstanden (som riktignok endrer seg to ganger i døgnet) er den samme som for 100 år siden.

Heller ikke i andre land er det mulig å påvise noen slik voldsom havstigning. Det er da også vanskelig å forklare vitenskapelig hvorfor én grad drivhusoppvarmet luft skulle kunne varme opp havet. Hav og landmasser er oppvarmet av solen, og de varmer igjen opp luftmassene, slik vi ser i Norge gjennom Golfstrømmen.

Påstand: «At vitenskapen nå har slått fast at det kun er én til én millioners sjanse for at klimaendringene ikke i hovedsak er menneskeskapte, tror de rett og slett ikke på.»

Faktasjekk: Når man går inn i tallmaterialet bak denne påstanden, ser man at det ikke ligger noen nøytral vitenskapelig kilde bak dette. «Vitenskap» som presenterer store, runde tall med absolutt sikkerhet, er også en kilde til skepsis. Det gir heller ikke noen logisk mening:

De utallige faktorene, og samspillet mellom dem, som har skapt klimaendringer gjennom millioner av år, må fortsatt være i sving. Naturen stopper ikke opp bare fordi noen vil tjene penger på CO2-avgifter og klimasubsidier. Disse faktorene er ikke forstått til fulle, og derfor er det heller ikke mulig å slå fast om klimaendringene er naturlige eller menneskeskapte.

Hadde det vært mulig, ville det fortsatt ikke ha noen relevans for om oppvarmingen blir så katastrofal i fremtiden som påstått, om de kostbare «klimatiltakene» fungerer, eller hva naturens klimaendringer vil gjøre i 2050 og år 2100. Vitenskap kan modellere og sannsynliggjøre fremtiden, men ikke avgjøre den med sikkerhet. Det finnes ingenting i vitenskapen som heter «fremtids-empiri». Det er kvasivitenskap.

Påstand: «At det foregår klimaendringer, og at det er vi mennesker som har hovedansvaret, er nå så godt vitenskapelig fundamentert og bevist at det er tilnærmet umulig å finne motargumenter i store redaksjonelle medier.»

Faktasjekk: At «vitenskapen er avgjort», er en resirkulert løgn som danner selve grunnlaget for de ekstreme kostnadene, profitten og maktovergrepet som klimahysteriet utgjør. I virkeligheten er denne påstanden avslørende: Vitenskap er nemlig aldri «avgjort». Påstanden er dypt uvitenskapelig i seg selv.

Vitenskap er en metode for å finne fakta gjennom falsifisering – altså å bestride og etterprøve resultatene. Det finnes tonnevis av vitenskapelige rapporter og bøker som bestrider «menneskeskapt global oppvarming», og ikke minst finnes det 50 år med resultater som viser at klimaforskere tar feil hele tiden, nettopp fordi de spår fremtiden.

At denne vitenskapelige uenigheten ikke kommer frem i «store redaksjonelle medier», sier ingenting om hva som er fakta eller feil, det sier noe om medias sensur og aktivisme: Medieaktører som NRK innførte et «nullpunkt» for klimastoff i 2019, og tillater ikke at falsifisering publiseres.

At klimavitenskapen ikke er så «avgjort» som industrien hevder, er nettopp grunnen til at de aldri tør stille i åpen debatt mot klimakritikere, og at klimakritikere aldri slipper til i debatter. Det vil undergrave deres sannhets-hegemoni ytterligere. Heller ikke i Faktisk.no er det rom for tvil eller debatt basert på observasjon, noe som igjen beviser at norske redaksjoner er aktivister og ikke journalister.

Påstand: Det store spørsmålet i denne sammenhengen blir derfor: Hva annet er det å tro på? Hvilke andre faktorer legges til grunn som forklaring på hva som ligger bak de ekstreme klimaendringene? I en serie faktasjekker skal vi forsøke å svare på nettopp det.

Faktasjekk: For voksne mennesker er det helt normalt å tro sine egne øyne fremfor påstander fra grønne aktivister: Når man ikke ser noe til de «ekstreme klimaendringene» der man har bodd i flere tiår, bør de avstedkomme noen kritiske tanker.

Når klimaindustrien har levert store påstander om klimakatastrofer som aldri har slått til gjennom flere tiår, så er det enda større grunn til skepsis – særlig fordi alle feilslåtte spådommer blir feid under teppet av «faktasjekkere».

Når klimasaken går fra vitenskap til en kvasireligiøs tro på oljesynd og kommende dommedag for menneskeheten, som bare kan kureres gjennom forkasting av forbruksdjevelen og gjøre bot med store pengesummer for å skape et grønt paradis på jord, så vil alle edru mennesker si «stopp nå litt … dette har jeg hørt før». Klimakrisen er ikke virkelig, men det psykologiske massehysteriet er høyst reelt, fordi det er profitabelt og nyttig: Redde mennesker gjør som autoriteter sier, og betaler gjerne avlat for at noen skal redde dem.

Når vitenskapen hevder at de ikke bare kan forutsi de uforutsigbare klimaendringene frem til år 2100, men dertil også hevder at vi mennesker kan stoppe dem, kontrollere dem og skape bedre klima i år 2100 bare vi kaster nok penger etter problemet, så vil alle som kan noe om vitenskap eller klima le høyt.

Når man samtidig ser at klimapolitikken representerer tidenes største overføring av offentlige penger, verdier og naturområder til private kapitalinteresser og organisasjoner, så bør noen store alarmklokker ringe. Særlig når profitørene er de samme som insisterer på at «å tvile er umoralsk» og selv pisker frem et narrativ om at det «haster med å redde klimaet», alltid med mer skattepenger og subsidier.

Men i Faktisk.no foregår det ingen slik sunn hjerneaktivitet, for de jobber for klimaindustrien, og sjefene lar dem ikke få lov til å tvile. Derfor venter vi spent på neste «faktasjekk» full av klimascientologi.

Kjøp «Et varslet energisjokk»!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.