Gjesteskribent

Vindkraft utgjør fortsatt en veldig liten prosentandel av den totale norske elektrisitetsproduksjonen. I 2017 kom 1,9 prosent fra vind, melder NTB. Foto: Jean-Paul Pelissier/Reuters/Scanpix
 

2017 var nok et dårlig år for klima-konsensus: 485 vitenskaplige publikasjoner bestrider at CO2 er den viktigste faktoren for klimaforandringer, og trekker de vaklende klimamodellene enda mer i tvil. Vitenskap har nemlig ingenting med konsensus å gjøre. Faktisk blir flere og flere klimaforskere uenige i modellene. Har Erna Solberg hørt om det?

Konsensusen rundt klimasaken er fortsatt massiv i media og elitekretser. Der er det full fart på autopilot, og milliarder kastes ned i det bunnløse grønne hølet mens skattebetalerne må bla opp for å «redde kloden» – en påstand som knapt henger sammen logisk, og langt mindre i praksis. Det hele foregår uten skygge av skepsisen man bør vise når særinteresser kommer med sensasjonelle påstander om jordens undergang – men da må alle gjøre som de sier, uten tenkepause.

Ingen klimaskeptikere å se i Regjeringen Solberg

«Det er umoralsk å tvile» sa Gro Harlem Bruntland fra FNs talerstol i 2007. Den setningen avslørte en statsminister med total mangel på forståelse og respekt for hva vitenskap er – men likevel omfavnet pressen sludderet uten kritiske spørsmål, og siden da har regjering etter regjering (og statsminister etter statsminister) arvet og adoptert dette merkverdige synet på vitenskap og klima. Og der ligger hele problemet: Mangelen på kritiske spørsmål gjennomsyrer hele det politiske feltet rundt klima, noe som gjør at kostnadene for å «redde klimaet» er helt ute av kontroll – samtidig som foruroligende mye tyder på at «menneskehetens største utfordring noensinne» er ren fiksjon, basert på god, gammeldags gruppetenking, og systematisk misbruk av vitenskapen.

Såvidt jeg vet jobber det likevel likevel ingen klimaskeptikere i regjeringen Solberg, eller i apparatet rundt. Det er litt rart ettersom klimaskepsisen også er utstrakt blant velgere. Det er også et svakhetstegn – for hvordan unngår man gruppetenking hvis man ikke har alternative stemmer? Hvis alle nikker rundt møtebordet, er det et sikkert tegn på at noe er alvorlig galt. Hvordan unngår regjeringen gale beslutninger hvis ingen fungerer som korrektiv og panikkbrems? Det gjør de ikke. Solberg dyrker heller klimapanikken, og betaler for å få stadig mer. Det er en veldig snål og risikabel måte å styre et land på.

Stor tvil rundt vedtatte sannheter. 

De 485 publikasjonene bekrefter at det er store begrensninger og usikkerhetsmomenter rundt vår forståelse av Jordens klima og klimaforandringer, noe som igjen viser at skepsis er helt på sin plass. Det står i grell kontrast til globale klimakonferanser som allerede har vedtatt hvordan klimaet på jorden vil oppføre seg til år 2100 – noe som er omtrent like uvitenskapelig kokkeliko som å vedta hvordan været blir tre måneder frem i tid. Ingen ville tatt et slikt langtidsvarsel på alvor, men med klima blir det applaudert uten et eneste hørbart kritisk spørsmål fra regjeringskretser eller media. Her er imidlertid de fire viktigste funnene som kjetterske klimaforskere fant i 2017, og de bekrefter det IPCC har blitt kritisert for i årevis:

1: Naturlige mekanismer spiller en større rolle for klimaforandringer enn hva IPCC hevder.

2: Oppvarmingen, havstigningen og forandringer i iskappen og været er hverken spektakulære eller uten sidestykke. Faktisk faller de vel innenfor naturlige variasjoner.

3: Klimamodellene, som er selve fundamentet for klimaindustrien og avgiftene du betaler, er hverken presise eller troverdige. De fremstår heller som spekulasjon.

4: Dagens utslipps-politikk, særlig den som skal stimulere til fornybare energikilder, er ofte ineffektiv eller skadelig for miljøet eller samfunnet. Samtidig blir de store fordelene ved økt CO2-mengde i atmosfæren kraftig undervurdert og underkommunisert.

Skepsis og debatt rundt klima er viktigere enn noengang

Det er ikke mangel på vitenskaplig materiell som falsifiserer klimadoktrinene, IPCCs konklusjoner og ikke minst katastrofetruslene som har oppstått rundt det. Det finnes massevis av slik vitenskap, for de som gidder å finne det i flommen av klimapropaganda. Det som mangler, er redelighet, publiseringsvilje, nysgjerrighet, åpenhet, sunn skepsis, og ikke minst: Fri forskning.

Klimaindustrien har skapt et skadelig forsknings- og debattklima, hvor skeptikere er «fritt vilt» for hetsing og latterliggjøring, og forskere får betalt for å bekrefte klimateoriene. Denslags er anti-vitenskaplig og vil aldri føre politikerne frem til riktige beslutninger. Det begynner bl.a. tyske energiforbrukere smertelig å erfare i hverdagen, og snart er det nordmenns tur å smake hva vindmøllekraft koster. Alt for å «redde kloden». Har du hørt sånt tøv?

Legg øret mot fornuften og lytt

At massesuggesjon kan skape konsensus-vitenskap og massehysteri er vel dokumentert. At særinteresser og lobbyister smører tjukt på for å skaffe mer penger og makt, er noe alle vettuge politikere har i bakhodet når de utformer politikk og gjør vedtak. Men ikke rundt klima.

Der har det klikka helt. Ikke fnugg av skepsis eller tvil å spore i regjeringens korridorer, så la meg bare oppsummere noen edruelige og nøkterne fakta kort en gang til:

• 0,8 grader oppvarming på 160 år er ikke «katastrofalt». Det er faktisk helt normalt.

• Det finnes ikke noe som heter «stabilt klima». Enten blir det varmere, ellers så blir det kaldere. Det siste er verst.

• Klimavariasjoner er natur. Vi kan ikke stoppe naturen med selvpiskende CO2-utslipp.

• Globale utslipp bare øker, og har gjort det gjennom hele klimakampen. Selvbedrag kalles sånt.

• Jada, det blir litt varmere. Men ingen vet om det fortsetter, og ingen vet om det blir katastrofalt. De som hevder de vet dette sikkert, bløffer.

• Norge trenger ikke vindmøller. Vi har vannkraft, og vindmøller virker ikke på iskalde, vindstille vinterdager når vi trenger kraften mest.

• CO2 er hverken en miljøgift eller forurensing. Det er gassen som får alt grønt til å gro på Jorden, • • Økningen av CO2 i atmosfæren har hatt stor og positiv effekt for våre avlinger og skogveksten på Jorden.

Det som gjenstår er å få svar på hvorfor akademikere og vitenskapsfolk stiller seg kritisk til hvordan vitenskapen blir forvaltet og utnyttet av klimaindustrien. Det er en skam. Hvorfor advarer dere ikke beslutningstagerne mot det? Det hjelper ikke bare si seg enig i hemmelige mail til redaksjonen, av frykt for å miste jobb, status og forskningsmidler. (En frykt som er vel begrunnet) Jeg vet at klimahysteriet er bare tull, men Partiet og Erna hører ikke på meg. Det må forskningsmiljøer til.

Hva med å sende Erna Solberg og hennes kollegium et opprop og en advarsel, så kanskje politikerne slutter å sløse bort milliarder på det fiktive grønne skiftet, månelandinger som ikke virker, eller vindmøller Norge ikke trenger? Det grønne hysteriet har fått herje uhindret lenge nok nå. La oss få fornuften tilbake i miljøvern, og let‘s make science great again. Please?

http://notrickszone.com/2018/01/04/485-scientific-papers-published-in-2017-support-a-skeptical-position-on-climate-alarm/#sthash.5EfQ0A6p.lUh0ZGrb.dpbs

https://www.document.no/2017/11/29/syv-punkter-som-undergraver-klimaindustrien/

R.I.P. Greenhouse Gas Theory: 1980-2018

 
 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!