For tre år siden sendte TV2 en klimadebatt i programposten «Underhuset», med temaet «temperaturen på kloden har stått stille i 18 år» og Gerhard Helskog som programleder. Den debatten er verd en reprise av tre grunner: Den stilte genuint kritiske spørsmål rundt den påståtte klimasaken, ekspertpanelet hadde god balanse, og ikke minst: En sånn debatt har vi aldri sett i mainstream media siden. Tvert om. Det er ikke tilfeldig.

Foruten Gerhard Helskog, Jon Hustad og Chathrine Sandnes som faste i panelet, satt klimaforsker Bjørn Hallvard Samset fra Cicero på ene siden, og nobelprisvinner i fysikk, Ivar Giæver, på andre siden. Denne korte debatten på 20 minutter er et lynkurs i «klimaskepsis», en kilde til gode sitater, men også en historieleksjon som setter de tre siste årenes klimapanikk i grell kontrast. I denne debatten fra 2015 var nemlig alle skjønt enige om en ting: Det har ikke vært noen global oppvarming på to tiår.

Full tverrfaglig enighet om at global oppvarming har stoppet opp. 

På begge sider av debatten er forskerne enige om at det ikke har vært noen tydelig temperaturøkning de siste 18 årene, selv om CO2 nivået hele tiden har krabbet jevnt og trutt oppover. Og ser man på klimamålinger fra 2015 til i dag viser de heller en kjølende trend, mens CO2-nivåene fortsatt øker. Så hva betyr egentlig dette?

Jo, det innebærer at både IPCC og og oss «klimaskeptikere» er fullstendig enige om en ting: Det finnes ingen global oppvarming siden 1997, og temperaturen på jorden følger ikke økningen i CO2 nivåene i atmosfæren – og det er nettopp det hele den gigantiske klimaindustrien er basert på – med alt det innebærer av offentlige tiltak, utgifter, avgifter, skatter og prisøkninger for folket og næringslivet.

Hvis temperaturkurven på jorden ikke følger kurven for utslipp av menneskeskapt CO2, og økningen av CO2 i atmosfæren, så er hele kampen mot menneskeskapt global oppvarming meningsløs. Bortkastet. Forgjeves. Og dessverre for klima-aktivistene finnes det ingen slik sammenheng. Det viser målingene. Klimaet varierer naturlig og uforutsigelig av andre grunner.

Oppvarmingspausen setter dagens «klimakrise» og hysteriske ungdom i grell kontrast.

Til tross for at selv IPCC innrømmer at det ikke er noen global oppvarming, holder klimahysteriet på å viske vekk all fornuft, skepsis og forsiktighet fra samfunnet – et samfunn som plutselig har opphøyet panikk til en GOD tilstand, og erklært at barn forstår mer av politikk enn voksne. Dette er hinsides bekymringsverdig eller absurd. Det er kort og godt forrykt. Sinnsykt.

Norges eneste nobelprisvinner i fysikk, Ivar Giæver er fornuftens og vitenskapens stemme i denne korte debatten, og han setter skapet på plass: Observasjonene viser at teoriene må være feil – og Giæver fikk nobelprisen for epokegjørende fysikkeksperimenter der vitenskaplige teorier ble testet ut, så han vet hva han snakker om:

«18 år med flat temperatur viser at CO2-utslippene ikke er så viktig for klimaet likevel. Når CO2-utslippene har økt sterkt uten at kloden blir varmere, så avkrefter det teorien om at CO2 er så viktig. I testingen her, har vi jo temperaturmålinger. Og de skal jo være riktige. CO2-målingene er jo helt sikkert riktige. Og disse passer ikke sammen. Da må du kaste teorien. En fysiker kan ikke binde seg til en teori, hvis eksperimentene ikke virker»

Gerhard Helskog innvender:

«Men hvis det store flertallet av forskere er enig om at dette er en glitrende teori, hva gjør vi da?»

Giæver svarer med stoisk ro:

«Det spiller ingen rolle om et stort flertall synes dette er glitrende eller ikke, for vitenskap er ikke demokrati. Vitenskap er rett eller galt. Og hvis eksperimentet ikke bekrefter teorien, så er teorien gal»

Den bombesikre klima-industrien med syltynne unnskyldninger.

Stilt overfor en slik bevisbyrde, og observerbare resultater som er så entydige at selv FN-klimapanel anerkjenner dem, så er reaksjonen fra det ellers så bombastiske og bombesikre Cicero svært interessant: Her er det ikke lenger et pip om at 97% av forskerne som er enige (for det er løgn) eller at «vitenskapen er avgjort». Det Bjørn Hallvard Samset sier er følgende:

«For klima, så har hypotesen hele tiden vært, at du kan ikke se effekten på de naturlige svigningene før over en periode på hvertfall 30, kanskje 40, 50 år, fordi det er den natulrige tiden som verdenshavene bruker på en syklys. … Forklaringen er naturlig svingning i klimaet, blant annet i havet. Utviklingen må ses over lengre perioder på 30 – 40, kanskje 50 år»

Til det svarer Giæver tørt:

«Men hvis det er naturlige svinginger, hvorfor sier alle de klimaforskerne at temperaturen skal gå opp da? Jeg har holdt på med det her i 18 år, og ble interessert i klima i 2009 – og da sa folk at i 2016 skal det være en grad høyere. Det er jo ikke det da.»

Og til det svarer mannen fra Cicero, instituttet som lever av at klimakrisen holdes varm og vital hver eneste dag:

«her tror jeg vår tidlige formidling er litt ris til egen bak, fordi man har aldri fra klimafeltet sagt at det er en år for år kobling mellom CO2 og temperatur.»

Klima-skråsikkeret erstattet av bortforklaringer, men bare i 20 minutter, og bare i 2015.

Enhver som har hørt på klimaforskere, klimaekspertene i media, politikere, eller klima-industriens toppfolk så er dette forbeholdet helt nytt – og hvem har hørt det repetert siden 2015? Rekk opp hånden? Tvert om kjennetegnes nettopp klimaforskningen av sin totale skråsikkerhet i enhver ytring, og da ikke minst om hvordan klimaet vil utvikle seg i fremtiden hvis vi ikke betaler klima-avgiftene og holder kjeft. Og nettopp det har jo Gerhard Helskog intervjuet Gro Harlem Bruntland om, hvor hun sier, sitat:

«Det vitenskaplige er nå helt klart. Utvetydig. Det er ikke behov for noe mer diagnose.Vi vet at klimaproblemet er økende, og at vi må gjøre noe med det. Den diskusjonen om hvorvidt det er reelt eller ikke, den er forbi.»

Det er denne voldsomme kontrasten mellom klima-aktivistenes totalitære skråsikkerhet, og hvordan man plutselig viser et helt annet ansikt, med et helt annet moderat budskap, stilt overfor fakta, observerbare resultater og tunge uavhengige aktører innen vitenskapen, som gjør denne korte debatten i 2015 så skjelsettende. For hva har skjedd de siste tre årene?

Ingen global oppvarming og ingen klimakrise. Så hvorfor ser alle «tegn» overalt? 

Siden 2015 har trenden fortsatt: Temperaturen følger fortsatt ikke CO2 utslippene. Det finnes ingen global oppvarming siste 21 år, og ingen akutt klimakrise. Og den globale oppvarmingen siste 160 år er totalt på bare 0,8 grader, noe som er godt innenfor tidligere variasjoner.

Dette viser de observerbare resultatene. Dette er fakta fra virkeligheten. Og dessverre for klimaindustrien trumfer resultater enhver teori, hypotese, forskning, modellering, synsing, mening, ekspertise eller overbevisning hver gang. Observerbare resultater fra naturen viser at klimahysterikere tar feil.  Og her møter vi et enormt paradoks:

Klimaaktivister fra 8 til 80 år sverger på at de ser global oppvarming overalt! De ser «ekstremvær» og «tydelige tegn» på den raske oppvarmingen hele tiden, og både forskningsinstitusjoner, media og næringslivs-aktører støtter dette helhjertet og uten forbehold. Disse mange og tydelige tegnene på rask oppvarming av kloden er nettopp begrunnelsen for å skulke skolen og mane til klimakrise og panikk i befolkningen. Men vent:

Når selv IPCC sier at det IKKE er noen oppvarming siste to tiår…hvordan kan så mange se så mange tegn til oppvarming siste to tiår? Hvordan kan de se en oppvarming som ikke eksisterer i følge FNs klimapanel og Cicero selv?

Ingen tegn til oppvarming. Men ingen tegn til å justere skråsikkerheten. 

Klimaet selv nekter altså å følge modellene og teoriene som hele klima-narrativet hviler på. Betyr det at klima-aktivistene viser litt mer forsiktighet og ydmyket overfor vitenskapen? Nei. Tar statsministeren grep, maner til ro og orden i befolkningen. Nei. Sier stortingsrepresentanter at her har man gått for fort frem, og nå må det mer forskning og mindre skråsikkerhet til? Nei. Modererer klima-industrien og media sine bombastiske påstander om kommende dommedag og katastrofer for menneskeheten? Nei. Kommer de opp med nye teorier og modeller? Nei.

Tvert om er de i gang med å rulle ut en kampanje hvor barn går i bresjen for å skape «klimapanikk», og sette hele samfunnet i alarmberedskap fordi tegnene på oppvarming er «tydelige og udiskutable». Noe som altså beviselig er løgn.

En potensiell katastrofe for historiens mest bombesikre elite

Globalistenes politiske prosjekter er preget av en total arroganse, som gjør dem ufeilbarlige i egne øyne. De har rett, og alle andre må være idioter – i den grad at de forbeholder seg retten til å behandle dissidenter og tvilere som dritt, sensurere og «no platforme» kritikere, og arrangere offentlige «debatter» hvor alle i panelet er enige, og innvendinger ikke slipper til. Dette skjer rundt spørsmålet om innvandring, om islam, om EU og Brexit, om klima, og rundt spørsmålet om «Det grønne skiftet». Vi har ingen reell debatt lenger. De vil ikke.

Denne totalitære arrogansen fra eliten, deres pravda-media, og godt betale forskningsindustri, minner foruroligende om regimer og samfunn vi ikke liker å sammenligne oss med. Historiske sett begynner det å bære preg av at EU (og Norge) er overtatt av et elitisk adelskap, som på mange måter etterligner Europas tidligere føydalsystem:

På toppen står satsledere og presteskapet for globalisering og grønne verdier. Under dem står de lydige undersåttene som gjør som de skal, og tjener godt på det gjennom å bli forsørget av andres penger. (Eller fordi de er kynikere som tjener rått på det) Og underst står «the deplorables» som må betale for hele maktpyramiden gjennom skatter og avgifter, og får ingenting annet igjen enn mer fattigdom.

Resultatene viser at eliten tar feil.

Denne pyramidestrukturen er ikke forenelig med demokrati – men det går ikke inn på adelen. (Det har det aldri gjort) Og det gjør heller ikke de faktiske resultatene de skaper gjennom sin dysfunksjonelle politikk. Tvert om viser resultatene at de tar katastrofalt feil, men reaksjonen deres er bare økende skråsikkerhet. Og nå er de nede på å frempiske panikk, og bruke barn som ideologisk bulldoser – litt som under barnekorstogene, for hvem kan vel motstå barn og et godt massehysteri?

Klima-industrien har vokst seg så stor og mektig at den har blitt «too big to fail», og derfor er alt lov nå. Derfor fungerer ikke vitenskap og fakta på klimahysteriet som hevder seg fundamentert på vitenskap og fakta. Derfor har vi heller ikke sett maken til balansert debattprogram etter 2015.

Derfor bør du kikke på det, og spre det til alle du kjenner. Det finnes nemlig ingen akutt klimakrise. Det sier vitenskapen.

 

 

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.