Siden slutten av 60-tallet har norske forskere målt havstrømmer og temperaturene i Antarktis. Til tross for flere tiår med advarsler om rask global oppvarming og en konstant kommende klimakatastrofe, finner forskerne ingen tegn til dette i sine data. I stedet viser målingene at klimaet har vært forbløffende stabilt i 40 år, noe som igjen bekrefter satelittmålinger og andre observasjoner.

Norge har vært verdensledende når det gjelder langtidsmålinger i Antarktis rundt isforhold, temperatur, havstrømmer og saltinnhold i havet. Innen ekte vitenskap trumfer observerbare resultater alltid enhver teori, hypotese eller modell­beregning. Oseanograf og seniorforsker ved NORCE, Svein Østerhus har nettopp kommet hjem fra sin poltur nummer femten, og uttaler til TV2:

– Klimamodellene viser at det kommer til skje noe i de områdene vi måler, men så langt har vi altså ikke sett noen endringer av betydning. Den is-bremmen vi studerer er ikke blitt noe tynnere, snarere tvert imot, sier Østerhus.

Falsifiserte teorier. Så hvorfor fortsetter påstandene om at 97% forskere enige?

Paris-avtalen, «grønn omstilling», og de ekstremt kostbare «klimatiltakene» er alle basert på at det skal finnes en akutt «klimakrise», som alle partier fra Rødt til Frp hevder er vitenskapelig basert, og som forsvares gjennom det relgiøse mantraet «97 % av alle forskere er enige». Men dette sier altså ikke Norges fremste forsker på Antarktis, og hans målinger føyer seg inn i annen vitenskapelig empiri:

Klimatologen Roy Spencer har presentert forskning basert på faktiske temperaturmålinger, som viser at 67 av de rådende 68 datasimuleringene som FNs klimapolitikk og Paris-avtalen bygger på, ligger langt over faktiske målinger. Det mest problematiske er at disse 68 datamodellene danner grunnlaget for utsagnet «97 % av alle klimaforskere er enige» – men når man baserer seg på gjettverk og spådommer istedenfor empiriske fakta, så hjelper det ikke at mange er enige. Faktisk har ikke konsensus noe noe som helst med vitenskap å gjøre – de som hevder det, forstår ikke vitenskap.

68 simuleringer av gjennom­snittlig overflate­temperatur i havet med klima­modellen CMIP6 sammen­lignet med observasjoner fra data­settet ERSSTv5. Modellene overestimerer oppvarmingen. Kilde: Roy Spencer.

For å gjøre vondt enda verre for klima­industrien og klima­hysteriske politikere: Samtlige fremtids­varsler fra «klima­forskere» de siste 50 år (enten det var kommende istid på 70-tallet, eller kokende klode på på 90-tallet, har feilet fullstendig. Det finnes ingen tegn til «rask, ukontrollert oppvarming». Og er man fortsatt i tvil, kan man alltids sjekke lokale historiske værdata på yr.no selv. Eller titt ut av vinduet. Ingenting skjer. Klimaet er utrolig stabilt, men det vil ikke vare:

Klimaendringer er et konstant naturfenomen som jordskjelv og vulkanutbrudd

Alle naturfenomen er naturligvis en trussel mot mennesker og vår aktivitet, men natur­fenomenene som klima­endringer, jordskjelv og vulkan­utbrudd er ikke fullt ut forstått, de er uforutsigelige, umulig å beregne, og naturligvis umulige å stoppe eller kontrollere. Derfor er det meningsløst å tro at mennesket kan kontrollere naturens systemer. Dessverre er både bærekraftsmål, Paris-avtalen, «grønt skifte», vindmøllene og alle andre kostbare «klimatiltak» basert på nettopp dette: Vi kan ta kontroll på klima­endringene. Og dette selvbedraget er basert på feilaktige modelleringer, som skaper parodien «fremtids­empiri» om jorden klima – bestilt og betalt av klima­industrien og politikerne.

Nå melder solforskere at solen vår igjen er uten solflekker, og dermed fortsetter den uvanlig lave aktiviteten. Dette kan igjen være årsaken til at meteorologer over halve verden melder om kulde og uvanlig snøvær. Siden jordens klima er laget av sola, er det naturligvis sola som styrer klimaet – ikke bittesmå små endringer i CO2-innholdet i atmosfæren – og dette skaper nå økende bekymring blant solforskere. De blir ikke lyttet til, ettersom det ikke passer den poltitiske agenaen: The Great Reset SKAL gjennomføres, og gjøre eliten enda rikere.

Hadde klima­politikken vært basert på fakta og vitenskap, ville de viten­skapelige observasjonene som foreligger, øyeblikkelig satt Paris-avtalen og alle «klimatiltak» på pause til nye modeller og simuleringer foreligger. Det kommer ikke til å skje, for kliama­politikken har aldri vært basert på fakta. Den er basert på grådighet, maktmisbruk og propaganda, og de som tjener på dette, misbruker vitenskap for å legitimere seg selv.

Klimahysteriet er den akutte trusselen. Ikke klimaendringene.

Det er ikke klima­endringer som er i ferd med å ramme fattigfolk. Det er Paris-avtalen og tiltakene som vil ramme fattigfolk, for de gjør mat, energi og transport ekstremt mye dyrere. Klima­hysteriet er et ødeleggende politisk selvbedrag og velgerbedrag, som er i ferd med å ødelegge Vestens økonomi, energitilgang og stabilitet.

Så innebærer dagens forsknings­resultater og observasjoner at det går mot en istid eller en ny kuldebølge? Vel, hele poenget er nettopp at det er helt umulig å si noe om. Like umulig som å spå at det går mot global oppvarming. Klimaet og været på jorden er umulig å forutsi på lang sikt. Likevel har menneske­heten har hatt dommedags-værprofeter og uår-forskere fra før bibelsk tid

Da som nå er dette ikke basert på vitenskap. Det er basert på å «se fremtiden», og spåkunster har alltid har vært en lukrativ bransje – fordi folk elsker å høre på spåmenn og horoskop så de vet hva fremtiden vil bring. Men vitenskapen er altså klar: Vi vet hva som har skjedd, men vi vet ikke hva som kommer til å skje. Det eneste som er 100 % sikkert, er at klimaet vil variere. Det er ingenting å gjøre med det.

 

Lær alt om klimasaken og hysteriet rundt den. Kjøp Kents bok her!

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.