Siden Kyoto-1 i 1997 har man forhandlet, forkynt og krisemaksimert klimaproblemet til det utrolige. En ensidig propagandastrøm har sørget for at kritikk druknes under dommedagsspådommer om miljøkollaps, havstigning, massedød, utryddelse og sosialistiske agendaer. Hele selvbedraget var i ferd med å kollapse under vekten av sin egen totale fiasko, men mot alle odds klarte 193 land å skru av hjernen og vedta en klimaavtale. Med den vil selvbedraget nå nye bibelske proporsjoner. Men det er altså bare selvbedrag. Her er listen over hvorfor.

Hvorfor er Parisavtalen så idiotisk?

Fordi 193 land har vedtatt hvordan naturen skal oppføre seg frem til år 2100.

Det åpenbare galskap.

Voksne, edru mennesker skjønner helt intuitivt, at å kutte CO2-utslipp med 40% på 15 år er skrullete. Klimamenigheten forstår ikke ironien engang – og langt mindre forskjellen på «visjoner» og utopi.

Og dette tror man på, uten å ta minste hensyn til hva klimahysteriet har skapt av problemer så langt, og total kutt-fiasko siden Kyoto-1 (Men mer om de problemene senere) Med parisavtalen har klimaysterikerne fått et charte blanc for å sløse enda mer tid og penger på klimatiltak som ikke virker, og ikke redder noe som helst. Avtalen bare skuffer enda mer skattepenger, avgiftskroner, tid og ressurser ned i det digre grønne hølet.

En liste over nøkterne, ubestridelige, kritiske fakta:

• Vi har ingen kontroll over jordens klima, og vil vil aldri få det

• Det eneste vi vet sikkert om klimaet, er at det varierer, og vil fortsette med det.

• Uttrykket «å redde klimaet» er totalt meningsløst (og dertil veldig latterlig)

• Klimavariasjoner er natur, og kan derfor ikke true naturen.

• Økt CO2-innhold truer ikke jorden og menneskeheten. Det skaper større avlinger.

• CO2 er ikke en miljøgift i atmosfæren. Den er forutsetningen for alt liv.

• Milliondeler av CO2 i atmosfæren er ikke «miljøgift» Det er grunnlaget for alt liv.

• «Det grønne skiftet» er et politisk vedtak, uten teknologisk løsning.

• Å vedta at teknologi skal finnes, er like dumt som å vedta at griser skal fly.

• 0,8 grader på 150 år er ikke unikt på noen måte. Det er normalt.

• Avtalen vedtok ikke kutt i fossil energiproduksjon, og da blir det ikke CO2-kutt heller.

• Etter 18 år med CO2-avgiftssvindel, har utslippene bare gått opp.

• Vindmøller og solceller fungerer dårlig om vinteren, akkurat når man trenger mest mulig energi.

• Vi er mot slutten av en mellom-istidlig varmeperiode. Tar den slutt, er global oppvarming vårt minste problem.

• 12 mrd mennesker, som skal få «høyere levestandard» mens fattigdom utryddes,  vil gi massivt økt energiforbruk, og kreve full utnyttelse av alle energikilder.

• «Global omfordeling» har ingenting med miljøvern å gjøre. Det er kommunisme.

• Jorden har minst 20 alvorlige miljøproblemer. Parisavtalen vil sørge for at de andre 19 (som faktisk er truende og alvorlige) blir ignorert videre. DET er vår tids største trussel.

«Det Grønne Skiftet» er egentlig «Det Grønne Sluket»

Tyskland er landet som har kommet lengst med «det grønne skiftet». Men den massive satsingen på «ny energi» gjennom enorme subsidier, har gitt Tyskerne Europas høyeste strømregninger, og mest vaklevorne strømforsyning: Kullkraftverk må stå i konstant beredskap og fyres opp hver gang det er vindstille og overskyet. (Nei, det er helt sant) «Energiwende» er et politisk vedtak uten teknologisk løsning, men fakta om den tyske energikrisen har druknet i innvandringskrisen som Merkel også har skapt. Parisavtalen gjør selvbedraget enda verre, og sørger for at skuffe enda mer penger ned i det grønne sluket.

Det blir ingen klimakutt

Det planlegges 2.500 nye kullkraftverk på jorden, og de vil oppveie ethvert kutt man måtte klare å betale seg til. Skal man virkelig kutte CO2, måtte Parisavtalen handle om å kutte produksjonen av kull, olje og gass. Men selv klimamenigheten er ikke så gærne: Fossilkutt (med påfølgende CO2-kutt) ville skape global energi- og matkrise. Og siden alle innslag om klima i NRK og TV2 unngår balansert dekning, får publikum aldri høre fakta. Og snart blir det 4 milliarder flere mennesker som også trenger energi. ALT av energikilder vil bli brukt. Fremtiden er ikke grønn – den er overbefolket.

Det blir ingen dommedag

CO2 er ikke «forurensing». CO2 er næringen til alle plantene på jorden. Og hvis det blir mindre enn 150 ppm i atmosfæren, dør alt liv på jorden. Heldigvis har vi klart å øke CO2 innholdet fra 200 til 400 ppm. At det blir varmere, og mer CO2 i atmosfæren, gjør nemlig Jorden mer lik et veksthus, og det gavner naturligvis avlingene våre. Den virkelighetsfjerne klimamenigheten advarer imidlertid om hungersnød.

ambienteco2

Klimahysteriet er ikke vitenskaplig

Å spå klimaet fremover til år 2100, er like corny som å spå været en måned fremover. Å vedta klimaet frem til 2100 er uvitenskaplig idioti. Man fremstiller det også som om CO2-kutt vil verge oss fra klimaskifter, men det er løgn: Mennesket har ingen kontroll over klima, og vi har ingen innsikt i om det blir varmere eller kaldere etter 2050. (eller i morgen for den saks skyld) Det IPCC innrømmer, er at global oppvarming går langsomt, og har stått stille i over ti år nå. Men igjen: Media vil ikke gjøre jobben sin, for mange journalister er like klimafrelst som alle andre.

Det blir ingen «ny, rettferdig verden»

Sosialistene har fått klimakampen til å handle like mye om «global omfordeling», som miljøvern. Men som alltid, nekter de å fortelle hvordan de skal ta «overforbruket» fra «de rike», så milliarder av fattige kan få kjøpe elbil og kjøleskap. Vi får heller ikke vite hvordan det regnestykket vil gi mindre ressursbruk. Drømmen om en «ny verden» er religion – ikke fakta. Men de slipper unna med det, fordi debatten er ødelagt av ensidighet.

All skepsis er eliminert av media – hvis oppgave er å være skeptisk

Det er ubehagelig å være klimaskeptiker i denne tornadoen av ensidighet. Trass total klimakutt-fiasko i alle år,  er det klimaskeptikere som blir fremstilt som lite troverdige. (!) Det er så mye penger, prestisje og pressgrupper bak klimasaken, at all opposisjon blir valset ned. Men Parisavtalen forandrer ikke på fakta: Klimakampen er meningsløs, virkningsløs og sjanseløs. Det er kollektivt selvbedrag man ikke har sett maken til siden UFO-hysteriet på 50-tallet, og har ingenting med ekte miljøvern å gjøre.

Det blir vondt og vanskelig

Klimaskifter ER natur, akkurat som jordskjelv og vulkanutbrudd, og det eneste vi kan gjøre er å tilpasse oss og forberede oss på (minst) 4 milliarder flere mennesker. Da kan vi ikke sløse bort tid på virkelighetsvegring og selvbedrag. Start debatten, stopp klimahysteriet, og la oss begynne med ekte naturvern igjen. Men vil noen møte oss klimaskeptikere med alle fakta og all empiri på vår side? Helt ikke. Vi ødelegger idyllen. Men vi trenger ikke konsensus nå. Vi trenger åpen debatt og realisme.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.