Siden Kyoto-1 i 1997 har man forhandlet, forkynt og krisemaksimert klimaproblemet til det utrolige. En ensidig propagandastrøm har sørget for at kritikk druknes under dommedagsspådommer om miljøkollaps, havstigning, massedød, utryddelse og sosialistiske agendaer. Hele selvbedraget var i ferd med å kollapse under vekten av sin egen totale fiasko, men mot alle odds klarte 193 land å skru av hjernen og vedta en klimaavtale. Med den vil selvbedraget nå nye bibelske proporsjoner. Men det er altså bare selvbedrag. Her er listen over hvorfor.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.