FNs klimapanel legger til grunn en oppvarming på nær fem grader i sitt verst tenkelige scenario for år 2100, og dette danner igjen grunnlaget for klima-stjerneskudd som Greta Thunberg og hennes «I want you to panic»-budskap, som mainstream media pumper ut daglig, helt ukritisk, og dette skaper angst og redsel blant barn og unge som er omgitt av dårlige voksne. Foto: TT News Agency/Reuters/NTB scanpix

For omtrent et tiår siden laget forskerne fire fremtidsmodeller for global oppvarming, noe som i utgangspunktet er umulig, siden ingen i verden egentlig kan forutsi hva det uforutsigelige klimaet vil finne på til neste tiår.

Det mest katastrofale utfallet kalles RCP8.5 og er det som har blitt gjeldende i media.

Klimaforskere bekymret for klimahysteri

Nå har imidlertid selv klimaforskerne blitt betenkt og hevder at kommunikasjonen har vært for dårlig, og at nyansene har forsvunnet, noe vi klimahysteri-kritikere har advart om i årevis. Og da finner plutselig NRK det for godt å rapportere om en voksende bekymringen for klima-ekstremisme basert på IPCCs «verst tenkelige» scenario.

«Slutt å bruke dette som det mest sannsynlige utfallet», skriver to forskere i en kommentar i tidsskriftet Nature.

Den ene er Glen Peters, forskningsleder ved Cicero, Senter for klimaforskning i Oslo, og han mener bruken av verst tenkelig-scenarioet er misvisende, og at tiden er moden for en oppdatering fra FNs klimapanel i 2020. No shit?

«Fortsetter vi å male et verst tenkelig-scenario, blir det vanskelig å få med seg alle menneskene som må bidra til å løse klimaproblemene. Både klimaskeptikerne og de som tror at utfordringene er uløselige. Responsen kan bli: Hvorfor skal vi bry oss? Det er ikke noe vi kan gjøre likevel», sier Peters.

Dette har han helt rett i, av to grunner: For det første løper alle andre land fra sine klimaforpliktelser, mens Norge blir mer og mer fanatisk. Denne tvangstanken om «klimakutt» deles av mange land i Europa, mens land som Kina og India bygger kullkraftverk så fort de klarer, men mottar gjerne klimabidrag fra Vesten. Det finnes med andre ord ikke noe «grønt skifte» der ute. Forbruket av fossile energikilder øker jevnt og trutt som før.

For det andre er klimaet styrt av en rekke naturlige parametere, og disse kreftene er fortsatt i gang med å skape konstante endringer i klimaet på jorden, for det finnes ingen vitenskapelige bevis for at  CO2 overstyrer alle de naturlige klimafaktorene og gjør at vi kan ta kontroll over klimaet gjennom å styre vårt CO2-utslipp. Da står vi igjen med at CO2-kutt er meningsløse, og at ingen kan forutsi klimaet frem til år 2100. Klimapolitikken er like virkningsløs som den er absurd og uvitenskapelig.

Kampen mot harmløs kullsyre fortsetter som før

Direktør for Bjerknessenteret, Tore Furevik, sier imidlertid at verdenssamfunnet fortsatt må jobbe hardt for å klare togradersmålet fra Paris-avtalen. Selv om det verste scenarioet fra FNs klimapanel blir stadig mindre sannsynlig, avlyses ikke konsekvensene av påståtte menneskeskapte klimaendringer. Glen Peters er altså opptatt av å dempe det verste hysteriet:

«Vi må fortelle at vi går mot en oppvarming på tre grader med dagens kurs, noe som også gir katastrofale effekter. Men samtidig må vi kommunisere at det gir håp, om vi gjennomfører den riktige politikken. Da kan vi bøye utviklingskurven i retning to grader oppvarming.» 

Hvordan dette egentlig henger sammen vitenskapelig, fremstår som uforklart, siden klimaendringer er et naturfenomen som er helt umulig å forutsi på lang sikt. Det kan bli varmere, eller solen kan få et nytt Maunder Minimum som kan medføre en liten istid, som den i perioden 1645–1715. Da snakker vi om en ekte naturkatastofe for jordens avlinger, men det er ingenting vi kan gjøre med dét heller.

Det er også uforklart hvorfor en oppvarming på tre grader skal bli så katastrofal, ettersom slike varmeperioder har skjedd flere ganger tidligere de siste 12.000 årene etter siste istid, og sammenfaller med noen av de beste og mest blomstrende tider for menneskeheten. Det er da også bevist at den økte mengden av plantenæringen CO2 i atmosfæren, fra mikroskopisk til litt mindre mikroskopisk, er til enormt gavn for alle grønne vekster i naturen, samt våre avlinger.

Dette gjør ikke kampen mot CO2 noe mindre absurd: Når du ikke trodde det kunne bli dummere, kan du plutselig få kjøpt «klimamerket» suppe fra Toro. De kaller det «klimasmart» mat. Hva jeg kaller det, egner seg dårlig på trykk. Verden vil bedras.

Men det offentlige Norge lar seg neppe rokke av denne nye bekymringen fra klimaforskerne, eller av fakta:

Når Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gir anbefaling om bruk av tall for havnivåstigning til norske planleggere og utbyggere, er det fortsatt verst tenkelig-scenarioet som legges til grunn.

«I samråd med Norsk Klimaservicesenter og Kartverket er det disse tallene som skal brukes», sier Elisabeth Longva, avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, til NRK, og legger til: «Når neste klimarapport kommer, så vil norske forskere og havnivåeksperter igjen samle seg for å lage en nasjonal rapport med tall for praktisk bruk. Men inntil videre så forholder vi oss til de offisielle tallene.» 

Ja, gud forby at noen skulle begynne å bruke huet.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.