I vår tredje faktasjekk av de selvutnevnte faktasjekkere i konkurrentenes sannhetsministerium, har vi kommet til artikkelen hvor Faktisk.no igjen innrømmer at såkalte klimaskeptikere har rett: Mer CO₂ i lufta gjør faktisk planeten grønnere og menneskelige avlinger større. Faktisk.no kan imidlertid fastslå at dette tar slutt i fremtiden, basert på fremtidsforsking. Og hvorfor skulle noen stille seg skeptisk til dét?

Faktisk.no starter opp med å innrømme det ekte vitenskap viser, og enhver gartner med drivhus etterprøver daglig: «Det er riktig at en økning av CO₂ i atmosfæren vil ha en gjødslende effekt på vegetasjon og avlinger. Effekten har allerede ført til en grønnere planet.»  Deretter forlater Faktisk.no kjensgjerninger, observerbar fortid og samtid, og beveger seg over i å faktasjekke fremtiden basert på modellbasert klimascientologi, som angivelig kan slå fast fremtiden med slik sikkerhet at samfunnet kan, bør og må styres etter det.

Selv om Faktisk.no ba om en kommentar fra oss på «faktasjekken» rundt CO₂ som driver for klimaendringer, og vi svarte innen fristen på mail, kan vi ikke finne spor av vårt svar  i artikkelen. Årsaken er nok at svaret fra Christian Skaug til Sofie Svanes Flem i Faktisk.no var drepende. Det kan du lese her. Man kan nemlig ikke faktasjekke fremtiden, men det er nettopp dét Faktisk.no insisterer på å gjøre i artikkel etter artikkel. Så også denne gang.

Påstand: Men de positive effektene er ikke sterke nok til å gjøre opp for de negative effektene. Avlingene blir derfor mindre. I tillegg går næringsinnholdet i det som dyrkes ned.

Faktasjekk: Betaler man horder av forskere for å finne ut at noe forferdelig vil skje i fremtiden, så vil forskere levere «bevis» for at noe forferdelig vil skje i fremtiden. Men det gjør ikke forskningen hverken verdifull, korrekt, empirisk eller riktig på noen måte – uansett hvor mange professorer man betaler. Det er ikke sånn vitenskap fungerer.

Observasjon viser at opp til nå har varmere klima og økt CO₂ i luften ført til rekordavlinger som i India, og dette holder liv i åtte milliarder mennesker. Klima-industrien hevder hardnakket at en liten global oppvarming på to grader vil være fullstendig katastrofal, men dette er altså ikke i henhold til tidligere oppvarmingsperioder, som har vært gullaldre for menneskeheten.

Det er heller ikke mulig å finne en eneste klimaforsker som kan fortelle hva som vil skje med våre avlinger hvis man senker temperaturen og mengden CO₂ i luften, samtidig som antall mennesker på jorden stiger til de forventede 12 milliarder. Det er fordi ingen forskere får betalt av klimaindustrien for å finne det svaret. Der ligger det sannsynligvis en større katastrofe på lur, men siden ingen kan spå fremtiden, skal vi ikke slå fast at dette er fakta. Bare en langt mer sannsynlig trussel.

Påstand: Selv om økt karbondioksid i atmosfæren gir betydelig bedre vekstvilkår, er dette på langt nær nok til å gjøre opp for de negative effektene av varmere temperaturer, ekstremvær og tørke.

Faktasjekk: Det er ikke vanskelig å finne fagfellevurdert forskning som påstår dette, men igjen møter vi det samme problemet: Dette er påstander, prognoser og modellering av fremtiden som nobelprisvinnere stries om. Ikke fakta. Det hjelper altså ikke å stille opp en million professorer som er enige, for vitenskap er ikke noe demokrati.

Når det gjelder jordens uberegnelige og alltid skiftende klima, er klimaforskernes treffprosent på spådommer om fremtiden også begredelig. Det finnes et utall avisartikler fra de siste 50 år hvor klimaforskere slår fast hva fremtiden vil bringe av katastrofer, og som har vist seg å være feil.

Faktisk.no er aktivister for at vitenskapen nå kan spå fremtidens klima med full sikkerhet frem mot år 2100, og hva er det mest påfallende med resultatene som publiseres av denne enorme offentlig finansierte forskningsindustrien? At det ikke finnes noen positive sider med oppvarming og mer plantenæring i naturen. Ingen! Aldri! Ikke for noe land, noe sted. Alt går til helvete!

Denne fundamentale ensidigheten og forenklingen rundt ytterst komplekse naturfenomen er religiøs og ikke vitenskapelig. Særlig fordi problemene visstnok kan kureres gjennom historiens største overføring av penger fra skattebetalerne til private «klimaaktører» som er mistenkelig gode kompiser med politikerne som gir dem pengene. Heller ikke dét bruker Faktisk.no (eller Økokrim) en hjernecelle på. For det ligger ikke i mandatet fra eierne.

Påstand: For å sikre at tunge vitenskapsartikler ikke er misforstått, har denne faktasjekken blitt gjennomlest av forskere ved Bjerknessenteret rett før publisering.

Faktasjekk: Bjerknessenteret i Bergen er offentlig finansiert, og staben består av mer enn 200 forskere og studenter innen meteorologi, oseanografi, geologi, fysikk og matematikk fra over 40 land. Dette er sikkert flinke folk, men det er to problemer Faktisk.no ikke vil faktasjekke:

Ingen av disse forskerne vet mer om fremtidens klima enn antikkens orakler og værprofeter. Og ingen av dem får betalt for å falsifisere FNs fremtidige klimakatastrofe. All fremtidsforskningen deres bekrefter den ønskede katastrofen, som utgjør en bølge av penger, makt og prestisje som både klimapolitikerne og klimaprofitørene rir høyt på. Og heller ikke Bjerknessenteret kommer med innsigelser mot den ensrettede dommedagspropagandaen som pumpes ut mot publikum.

Faktisk.no faktasjekker ikke, de bare videreformidler

Den samme ensidigheten gjelder Faktisk.no: Gjennom flere artikler ser vi hvordan Faktisk.no sparker inn åpne dører, faktasjekker det de ønsker at debatten skal handle om, videreformidler vitenskapelig forskning om fremtiden som det er solid vitenskapelig uenighet rundt, og overser det klimadebatten faktisk handler om. For å gjenta Christian Skaugs svar-mail: Faktisk.no-metoden er å kontakte noen helt bestemte personer som gis status som autoriteter i saken, og gjengi det de forteller, uten noen egentlig evne til å forholde seg vitenskapskritisk til det de sier.

Gjennom flere artikler ser det ut til at Faktisk.no i økende grad overser innsigelser og faktasjekker fra meg og Document.no-redaksjonen – slik de også har oversett de to klimakritiske bøkene jeg har skrevet: Klima Antiklimaks dokumenterer at frykten for klimadommedag er et klassisk massehysteri basert på menneskelig adferdspsykologi, politisk propaganda og massemanipulasjon gjennom kvasireligiøs gruppetenkning. Og redde mennesker er veldig nyttige for dem som styrer.

Et Varslet Energisjokk dokumenterer hvordan dette massehysteriet skaper en pengemølle av ponzie-svindler, feilslåtte månelandinger, ødeleggende planøkonomi og grov korrupsjon – i det som antagelig er historiens største og farligste bobleøkonomi. Og den boblen kommer til å sprekke snart, for igjen: Energiomstillingen man har vedtatt å gjennomføre, har det aldri vært fysisk mulig å lykkes med.

For oss som virkelig har satt oss inn i tallmaterialet bak den påståtte «energiomstillingen», er fakta nemlig slik: Å bytte ut atom-, gass- og kullkraftverk som kan levere 100 prosent av tiden med vindkraftverk som leverer maks 30 prosent av tiden, vil skape en ekstrem energimangel. Det andre er at tallmaterialet som danner grunnlaget for omstillingspolitikken, kommer fra vindkraftindustrien selv, som profiterer på politikken.

Hvor blir det av klimadebatten?

Faktisk.no har ingen legitimitet, rett, mandat eller kompetanse til å slå fast hva som er fakta og hva som ikke er det. De forsimpler, fordummer og ødelegger offentlig debatt og ordskifte ved å inndele alt i svart/hvitt og fakta/feil. Det opphever nyanser, gråsoner, synspunkter og innfallsvinkler i en offentlig debatt rundt kompliserte tema, og undergraver derfor demokratiet og ytringsfriheten.

Dette bør diskuteres offentlig, så jeg gjentar min utfordring: Hvis Faktisk.no er interessert i en reell debatt om klimahysteriet, så ikke send oss mail og be om vår kommentar. Kontakt NRK og arranger en debatt mellom redaksjonene Document.no og Faktisk.no i full offentlighet, så folk forstår motsetningene. Jeg stiller mot hvem som helst, hvor som helst, når som helst.

Vi venter fortsatt på svaret.

Kjøp billetter til boklansering i Oslo den 8. juni her!


Kjøp e-boken av Kent Andersen her!

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som e-bok.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.