Klimasaken synker stadig lenger ned i en malstrøm av absurd massehysteri og religiøse dogmer, og etter 30 år med feilslåtte katastrofevarsler og endeløst med deadlines og tippepunkt som kommer og går, er det mange fornuftige mennesker som lurer på følgende: «Når kollapser klimabløffen?» Svaret er at det meget vel kan fortsette i 30 år til, for klimaindustrien har fjernet alle bremser, har full kontroll over media, og melker ut så store summer fra vestlige land at det ikke finnes incentiver for å avslutte svindelen. Folk har akseptert 30 år med svindel, hvorfor skulle de ikke akseptere 30 år til?

Klimahysteriet under fakta-angrep fra to sider

Etter å ha publisert klimakristiske artikler helt fra 2007 (og vært svært skeptisk siden 1989, da Gro leverte sitt religiøse «det er umoralsk å tvile»), begynner det å bli vanskelig å si noe om klimahysteriet som jeg ikke har sagt eller dokumentert ørten ganger før. Det har blitt hundrevis av artikler, dokumentasjoner og kronikker. Og hvis en bok med 350 sider dokumentasjon og argumentasjon for at klimasaken er et fiksjonsbasert massehysteri ikke er nok, hva skal til da?

Mens jeg på min side har dokumentert at klimasaken er et psykologisk massehysteri basert på kvasireligiøs propaganda, så har tunge navn innen akademia dokumentert at den elite-finansierte klimaforskningen, hvor 97 % av forskerne angivelig er enige og derfor også ha rett, er forskningsfusk, bestillingsforskning og rent sludder. Observasjon viser også at det ikke finnes noen kraftig havstigning, ingen rask global oppvarming, Kilimanjaro er ikke snøfri, og isbjørnen blomstrer som aldri før.

IPCC og klimaforskerne står altså avkledd og helt uten troverdighet, for innen vitenskap trumfer observasjon og fakta alltid teorier, modeller og projeksjoner. Ekte forskere bøyer seg for fakta når teoriene deres er falsifisert. Men klimahysteriet har aldri hatt noe med vitenskap, fakta eller bevis å gjøre, og derfor har ikke observasjoner og fakta noen evne til å stoppe klimahysteriet. Dessverre.

Det er observasjon som viser hva som er sant, ikke teorier. 

Den akademiske gigantindustrien bak klimaindustrien lever av offentlige overføringer og hevder å kunne spå fremtiden for et naturlig ikke-lineært kaosfenomen helt frem til år 2100, og det med 0,5 graders sikkerhet. Og siden 97 % er enige, så må dette anses som vitenskapelig bevis. Problemet er at de nå kjemper imot 30 år med empiri som viser at alle deres «vitenskapelige» modeller og projeksjoner er gale.

Hvis vi holder spådommer opp mot observasjoner fra 1989 frem til i dag, er fasiten klar: Klimaforskning har dårligere treffprosent enn terningkast. Jordens klima er skapt av solen og styrt av solen og kosmiske faktorer, og dette naturfenomenet forsetter sin naturbestemte retning, uansett hva klimaindustrien måtte ønske eller forlange. Tre tiår med forfeilede katastrofevarsler viser altså at klimasaken er et kollektivt massehysteri basert på massesuggesjon, propaganda og flokkmentalitet – akkurat som heksehysteriet, maoismen eller Bjugn-saken her på berget. Det finnes ingen klimakrise, CO2 er ikke forurensing og styrer ikke jordens klima.

Likevel er denne fremtidsforskningen rådende «vitenskap» på våre universiteter, høyskoler og i statsforvaltningen, og alle under 35 år har fått den inn med skolemelken og blitt dressert til ikke å stille kritiske spørsmål – akkurat som på søndagsskolen. Hvorfor skulle de tvile? De er sjanseløse mot denne propagandastormen og tjener så godt på svindelen at de ikke har noen incentiver for å varsle.

Fakta har ingen effekt på klimaindustrien

Snøfall og løvsprett skjer på samme tid som på 1930-tallet, og gapet mellom hva klimaindustrien hevder er sannhet og hva vi observerer av faktiske temperaturendringer, øker altså år for år. Derfor er klimaindustrien nødt til å fortie fakta i økende grad, og samtidig øke propagandapresset, påstandene og det religiøse tilsnittet for å stoppe kritikere. Derfor blir klimahysteriet stadig mer totalitært: Mainstream media og sosiale medier blir stadig mer restriktive mot klimakritikk, slik de har blitt mot kritikk av innvandring og islam.

Så hvorfor har fakta ingen som helst innvirkning på klimahysteriet? Fordi klimahysteriet aldri har vært drevet av fakta. Til tross for endeløst av vitenskapelig drivkraft er det bare staffasje. Vitenskapen er ikke målet, den er bare middelet.

Nei: Klimahysteriet er drevet av penger, makt og prestisje, slik alle kollektive massehysterier er, og selv om kreftene bak denne vestlige samfunnsrevolusjonen (for det er bare vestlige land som holder på med dette) har vidt forskjellige utgangspunkt og varierende overbevisning og agendaer, så har de alle samme mål: Makt. Penger. Eller prestisje. Eller alle tre på en gang.

Og da tenker alle normalt sammenskrudde voksne mennesker (som ikke sto først i køen da flokkmentaliteten ble delt ut) at dette gapet mellom spådommer og virkelighet, hva folk blir fortalt og hva de faktisk ser og føler på kroppen, er klimaindustriens største problem. Da forstår man ikke fagfeltet propaganda. Og man forstår enda mindre av fagfeltet politikk.

Det raskt økende gapet mellom forfeilede spådommer og observerbare fakta, mellom klimascientologi og ekte vitenskap … er klimaindustriens største fordel. Feilene er ikke et problem. Virkelighetsbristen er klimaindustriens gullgruve.

Velkommen til opp-ned-virkeligheten

Hvis du sitter og måper og ikke helt forstår hvordan dette kan henge sammen, så la meg forklare: Hvis klimaforskning hadde vært ekte vitenskap og spådommene fra 1990 og fremover hadde slått til, ville Jorden for lengst vært en stekepanne, byene våre ville ligget under vann, milliarder av mennesker ville vært døde, Vesten ville vært overrent av klimaflyktninger, naturen ville ha kollapset, og verdensøkonomien ville ligget i ruiner – og sekten rundt «De Grønne» ville sittet på toppen av Oljeberget og ropt: «Hva var det vi sa?!» Spådommene ville ha slått til. Men dét har ikke skjedd, har det vel?

Heldigvis. For dét ville det ikke vært noen penger i. Røkke, Equinor og den endeløse rekken av klimaprofitører ville vært ruinert. Din evne til å betale stadig høyere klimaavgifter og kjøpe stadig dyrere batteribiler ville vært ødelagt. Vestens evne til å yte DULLIONER av kroner i «klimabistand» og handle med falske klimakvoter ville vært over. Dét ville i sannhet vært en katastrofe for klimaindustrien.

Men det finnes ingen klimakatastrofer, og de vil aldri komme heller. Det er nettopp det som gjør klimasvindelen genial, for det innebærer at svindelen, samfunnskuppet, elitens revolusjon og den grønnrøde maktovertagelsen kan fortsette i all evighet. See?

Så lenge ingen klimakatastrofer inntreffer, kan de bare fortsette å kontrollere samfunnet med fremtidsforskning og dommedags-spådommer – for ALT rundt klimahysteriet handler om å kunne spå fremtiden: fremtidens vær, klima, teknologi, økonomi, økologi, samfunn og mennesketype, for det er nettopp dét klimaindustrien har gjort i 30 år – akkurat som alle andre religiøse sekter. Skjønner? At katastrofene aldri intreffer, profetene aldri gjenoppstår og dommedag aldri kommer, har aldri stoppet religiøse bevegelser. Tvert om. Hadde de hatt rett, ville gullgruven kollapset. Det ville jo være helt katastrofe.

I stedet skjer det motsatte: Etter 30 år med feilslåtte profetier om kliamkatastrofe tror folk flest nå mer på klimakatastrofe enn før, fordi de blir fortalt at det er sant i stadig flere kanaler, med stadig færre forbehold. I hva Erna Solberg kaller «kunnskapssamfunnet» er dette full seier til oldtidens presteskap med krystallkule og orakler som varsler nød, død og dom hvis vi ikke alle gjør bot, gir makten til presteskapet og lar dem lede oss til paradis gjennom donasjoner. Det virker, nå som før:

Majoriteten av innbyggere tror faktisk vi er inne i en endetid med miljøkollaps og ekstrem krise. Hele 98 prosent av norske velgere valgte partier og politikere som vil fortsette med samfunnskuppet – og det skjedde altså etter at det ble krystallklart for de fleste hva denne «grønne omstillingen» kommer til å koste naturen vår, og hva det vil koste hver enkelt på strømregningen. See?

Det er ekstremt oppmuntrende for klimaindustrien. Klimaprofitørene og forskere deres kan se frem til 30 år til med ekstremt profitabelt klimahysteri. Det gjør ingenting at spådommene feiler så lenge de kontrollerer massemedia. Redde mennesker elsker sine redningsmenn. Meus hic labor fit.

Det er demokratiet som er klimaindustriens problem

Klimaindustriens problem er altså ikke at spådommene feiler. Ikke mangelen på flom, varme, ekstremvær, død og klimakatastrofer. Og heller ikke fare for at media skal snu seg mot dem og stille kritiske spørsmål, slik pressen skal.

Klimaindustriens problem er at deres samfunnskupp kommer til å ødelegge deres egne land og økonomi etter hvert. Klimatiltakene er som en parasittsykdom på samfunnsøkonomien, og eliten risikerer at de dreper gullgåsa de selv lever av. Det er jo ikke første gang at menneskehetens evige higen etter penger, makt og prestisje tar livet av gode samfunn. Strømregningen din er bare begynnelsen, for alle bremser er fjernet fra grådigheten også.

Men klimaindustrien har ikke lyst til å bli holdt ansvarlig når pyramidespillet kollapser, og det finnes bare én måte å opprettholde pyramidespill på: øke propagandatrykket og kvitte seg med kritikk og innsigelser. Demokratiet, ytringsfriheten og sosiale medier er den reelle trusselen mot klimaindustrien.

Eliten har ingen fordeler av demokratiet

Har du noengang tenkt over at de eneste som ikke har noen fordeler av demokratiet, er eliten som sitter på toppen av demokratiet? Er man kongen på haugen, er det fristende å hindre de andre i å velte deg av tronen – og det vil naturligvis frie og demokratiske velgere gjøre i et sunt demokrati hvis lederne ødelegger for dem. Denne trusselen må bremses og elimineres, derfor begynner klimahysteriet å bli stadig mer totalitært:

Hvor mange klimakritikere slipper til i mainstream media nå for tiden? Hvor mye får du høre fra Klimarealistene i den offentlige debatten? Hvor mye forsiktighet maner politikere til rundt klimatiltak? Hvor balansert synes du klimadebatten er i offentligheten? Hvem fremstilles som problemet? Hvem kontrollerer at det politikerne lover om vindkraft, hydrogen og CCS faktisk fungerer? Synes du vi går mot mer frihet eller mer tvang? Hvor er Norges selvstendighet overfor EU og FN på vei? Hvordan synes du pressen skjøtter sitt maktkritiske samfunnsoppdrag som uavhengige og objektive maktkritikere og balanserte faktaleverandører?

Nettopp. Fascisme. Fordi det lønner seg.

Når kollapser klimahysteriet? Aldri?  

Klimafascismen kan bare stanses av demokratisk folkemakt – derfor er de politiske klimafascistene og deres økonomiske kartell manisk opptatt av å kontrollere demokratiet, ytringene, massene, media og sannheten, og pumpe ut sine «klimasannheter» 24/365 i alle kanaler og på alle plattformer. Og de gjør en makeløs jobb. Klimapropagandaen er OVERALT, og styrer i praksis ALT som foregår i det politiske Norge.

Og siden alle kjenner alle i denne eliten, alle er venner, alle har vært gift, har felles barn, venneflokk, studiesirkel, deler kickbacks, kokain, sex og seng i en røre som utgjør et nytt euro-adelskap i et nytt føydalsystem, totalt frikoblet fra folkets hverdag – ja, så kan de i praksis gjøre hva de vil med samfunnet. Og det gjør de. Du skal bare betale for det. Du har ingenting du skulle sagt lenger. Du har makta bare ti minutter hvert fjerde år, men du har ingen makt over hvem som havner i regjering eller hvem som samarbeider med hvem. Og 95 prosent velger mer klimahysteri, for propaganda virker.

Naturligvis vil den grønne revolusjonen kollapse til slutt, for de idiotiske «klimatiltakene» er i praksis virkningsløse, de skaper energimangel, er endeløst kostbare og VIL ruinere Europa. Man kan pumpe ut feilaktige spådommer i all evighet, og manipulere folk med propaganda i all evighet, men man kan ikke diskutere med matte. Blir utgiftene større enn inntektene, så går det på dunken til slutt, uansett hvordan man pynter konkurs-kaken.

Men selve klimahysteriet – altså det psykologiske massehysteriet som har spredd seg gjennom ekstrem propaganda og er koblet direkte til folks flokkreligiøse innstinkter i en ellers så sekulær kultur, se dét kan pågå i en evighet. Det vil pågå lenge etter at den økonomiske kollapsen er er et faktum. Noe den kanskje er i Europa – men i oljelandet Saudi-Norge er det fortsatt endeløst med cash å hente ut. Derfor kan Gahr Støre doble klimabidraget til korrupte land fra 7 til 14 milliarder av dine penger.

Og hva gjenstår det å gjøre da? Sette seg foran Stortinget, helle miljøvennlig bensin over seg og tenne på i protest? Det høres veldig smertefullt ut, og det vil uansett ikke gjøre noen som helst forskjell, det heller. Det ville kanskje så vidt bli nevnt i noen nyheter, og så ville det være aktivt glemt, akkurat som islamske terrorangrep.

Konklusjon? Klimahysteriet og pengesvindelen kan pågå i 30 år til, uten at en eneste klimakatastrofe inntreffer. Og i 2050 vil vi fortsatt bare ha ti år på oss. Med mindre flertallet av borgerne tar til vettet.

 

Kjøp Kents bok her!


Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut fra Document Forlag her.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.