Forskeren som i den Nobelprisvinnende FN-rapporten om klimaendringer hevdet at isbreene i Himalaya vil smelte innen 2035, innrømmer at han visste at påstanden ikke var basert på vitenskapelig forskning. Dr. Murari Lal – som er den ledende forfatteren av kapittelet om Asia i FN-rapporten – inkluderte påstanden i klimapanelets (IPCC) rapport likevel, i den hensikt å skape et politisk press på verdens ledere.

I et intervju med den britiske avisen The Mail on Sunday sier Dr. Lal: «Spørsmålet er relatert til flere land i regionen og deres vannkilder. Vi tenkte at hvis vi understreket dette, ville det påvirke utformingen av politikk og politikere, og oppmuntre dem til å foreta seg noe konkret. Det er viktig for regionen, så vi syntes vi burde ta det med».

Dr Lal’s admission will only add to the mounting furore over the melting glaciers assertion, which the IPCC was last week forced to withdraw because it has no scientific foundation.

According to the IPCC’s statement of principles, its role is ‘to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis, scientific, technical and socio-economic information – IPCC reports should be neutral with respect to policy’.

The claim that Himalayan glaciers are set to disappear by 2035 rests on two 1999 magazine interviews with glaciologist Syed Hasnain, which were then recycled without any further investigation in a 2005 report by the environmental campaign group WWF.

It was this report that Dr Lal and his team cited as their source.

The WWF article also contained a basic error in its arithmetic. A claim that one glacier was retreating at the alarming rate of 134 metres a year should in fact have said 23 metres – the authors had divided the total loss measured over 121 years by 21, not 121.

Forrige fredag postet World Wildlife Fund (WWF) en erklæring på organisasjonens nettside, der de erkjenner at påstanden er ufundert og at organisasjonen «beklager den eventuelle forvirringen WWFs gjentagelse av den ukorrekte påstanden kan ha skapt».

Dr Lal said: ‘We knew the WWF report with the 2035 date was «grey literature» [material not published in a peer-reviewed journal]. But it was never picked up by any of the authors in our working group, nor by any of the more than 500 external reviewers, by the governments to which it was sent, or by the final IPCC review editors.’

In fact, the 2035 melting date seems to have been plucked from thin air.

Professor Graham Cogley, a glacier expert at Trent University in Canada, who began to raise doubts in scientific circles last year, said the claim multiplies the rate at which glaciers have been seen to melt by a factor of about 25.

‘My educated guess is that there will be somewhat less ice in 2035 than there is now,’ he said.

‘But there is no way the glaciers will be close to disappearing. It doesn’t seem to me that exaggerating the problem’s seriousness is going to help solve it.’

Et av problemene med forskningen på isbreene i Himalaya er mangelen på pålitelige data. Men i november 2009 publiserte den indiske regjeringen ved miljøvernminister Jairam Ramesh en forskningsrapport som konkluderte med at isbreene i Himalaya på ingen måte har vist tegn til, spesielt ikke i de siste årene, noen unormal, årlig tilbaketrekning. Denne rapporten ble blankt avvist som «voodoo-forskning» av formannen for FNs klimapanel, Raj Pachauri.

Pachauri – som i 2007 ble tildelt Nobels fredspris sammen med Al Gore – har i ettertid måttet beklage voodoo-uttalelsen og at IPCC-rapporten inneholdt den feilaktige 2035-påstanden. Så sent som 22. januar påsto IPCC-formannen at han bare hadde visst om feilen i noen få dager, og at han først ble klar over den feilaktige påstanden i IPCCs rapport da media skrev om saken. Den prisbelønte vitenskapsjournalisten Pallava Bagla skriver derimot at han gjentatte ganger tok kontakt med Pauchari for å advare om at rapporten inneholdt en feilaktisk fremskynding av isbresmeltingen med 300 år.

Nå klandrer Pachauri Dr. Lal for at hans forskningsteam ikke har levd opp til IPCCs prosedyrer. Lal tilbakeviser Pachauris anklager, og hevder at de som forfattere nøye fulgte IPCCs prosedyrer og at dersom de hadde mottatt informasjon som underminerte 2035-påstanden ville de ha inkludert denne informasjonen i FN-rapporten.

Imidlertid viser en publisert analyse av de formelle kommentarene til FNs foreløpige rapport at Dr. Lal og hans kollegaer rett og slett ignorerte kommentarer som stilte spørsmål ved riktigheten av 2035-påstanden. For eksempel påpekte Hayley Fowler ved universitetet i Newcastle at en forskningsrapport publisert i den innflytelsesrike journalen Nature som viser at Himalaya-isbreene i Karakoram-området vokser hurtig, var utelatt i FNs rapportutkast. I svaret til Fowler skriver IPCC-forfatterne at de «ikke hadde fått fatt i de foreslåtte referansene», men at de ville «vurdere» å inkludere dem i den endelige versjonen av rapporten. Dette ble ikke gjort.

Også den japanske regjeringen hadde innvendinger; de påpekte at den foreløpige rapporten ikke klargjorde hva man mente med at sannsynligheten for at isbreene ville forsvinne innen 2035 var «veldig høy», og stilte spørsmål ved hvor troverdig rapportens forfattere mente at denne påstanden var. Forfatterne svarte at «passende revisjoner og endringer ville bli gjort». Men rapportens endelige versjon var identisk med utkastet.

Den østerrikske bre-eksperten professor Georg Kaser, som er den ledende forfatteren av et annet kapittel i IPCC-rapporten, sier at han ble klar over 2035-påstanden noen måneder før den endelige FN-rapporten ble publisert, og at han umiddelbart skrev til Dr. Lal og oppfordret ham til å fjerne den ukorrekte påstanden. Dr. Lal hevder at verken han eller noen av de andre forfatterne av Asia-kapittelet mottok Kasers brev.

The damage to the IPCC’s reputation, already tarnished by last year’s ‘Warmergate’ leaked email scandal, is likely to be considerable.

Benny Peiser, the GWPF’s director, said the affair suggested the IPCC review process was ‘skewed by a bias towards alarmist assessments’.

Environmentalist Alton Byers said the panel’s credibility had been damaged. ‘They’ve done sloppy work,’ he said. ‘We need better research on the ground, not unreliable predictions derived from computer models.’

Last night, Dr Pachauri defended the IPCC, saying it was wrong to generalise based on a single mistake. ‘Our procedure is robust,’ he added.

Tidligere denne uken konkluderte for øvrig granskningen av University of East Anglia Climate Research Unit (CRU) med at den sentrale leverandøren av forskningsmateriale til IPCC brøt offentlighetsloven ved å nekte å overlevere rådata på forespørsel. Granskningen ble iverksatt etter Climategate-skandalen, der flere tusen e-poster og øvrig materiale fra CRU`s databaser ble stjålet og offentliggjort av hackere.

Professor Phil Jones, the unit’s director, stood down while the inquiry took place.

The university at the centre of the climate change row over stolen e-mails broke the law by refusing to hand over its raw data for public scrutiny.

The University of East Anglia breached the Freedom of Information Act by refusing to comply with requests for data concerning claims by its scientists that man-made emissions were causing global warming.

The Information Commissioner’s Office decided that UEA failed in its duties under the Act but said that it could not prosecute those involved because the complaint was made too late, The Times has learnt. The ICO is now seeking to change the law to allow prosecutions if a complaint is made more than six months after a breach.

Glacier scientist: I knew data hadn’t been verified

Les også Ny storm kring klimaforskinga av Per Anders Todal i Dag og Tid.