Skjermbilde av annonsen i Tønsbergs Blad, etter at redaksjonens klimahysterikere hadde fått strammet opp klimakjetteren og ansvarlig redaktør Sigmund Kydlands avgjørelse om at annonsen holdt seg innenfor norsk lov. Sjefredaktøren i Nationen feiget også ut. 

Etter at Tønsbergs Blad tok inn en annonse fra Klimarealistene som slår fast at det ikke finnes noen klimakrise, ble avisen utsatt for voldsomme reaksjoner fra klimamenigheten, med rasende e-poster, truende Facebook-innlegg og telefoner til redaksjonen. Det gjorde at Nationens sjefredaktør Irene Halvorsen feiget ut og beklaget annonsen som 840 vitenskapelige forskere og fagpersoner stiller seg bak, fordi hun mener innholdet i annonsen er «uvitenskapelig». Finn feilen? Hvem og hva skremte henne?

Under kampanjen mot Tønsbergs Blad på Facebook presset en viss Kim Noguera Gabrielli (som du aldri har hørt om) på for at TB skal innføre en «redaksjonell retningslinje for aviser» i klimaspørsmål, slik NRK har gjort. Derfor måtte vi titte litt nærmere på denne Gabrielli. Det viser seg at han er en av Arbeiderpartiets mange grå turbo-globalister med klippekort på prominente titler, og denne uka er han direktør for UN Global Compact Norge og naturligvis en del av internasjonalen.

Skjermbilde fra NRK Dagsrevyen.

Alt dette flotteriet fordrer naturligvis å følge elitens stalinistiske holdning til riktige meninger og korrekte uttalelser, noe du kan høre mer om i hans podcast «Bærekaraftspoden» … hvis du orker. Det er ikke helt lett finne CV-en og bakgrunnen til denne champagnesosialisten, men han presenterer seg som «Norwegian citizen on paper, global citizen in head and heart», og ifølge våre kilder har Gabrielli studert islam i yngre år. Han skriver:

I dag bommer den gamle lokalavisa mi, Tønsbergs Blad kraftig. TB gir plass på en helside til klimabekjempere som ikke har noen reelle vitenskapsrapporter å vise til. Andre medier som NRK har satt opp en egen klimaredaksjon og laget retningslinjer om hvordan forholde seg til klimakrisen. Dekningen i NRK skal i hovedsak handle om hvordan, og ikke om, det skal handles for å tilpasse seg eller dempe den globale oppvarmingen. NRK stadfester at menneskeskapte klimaendringer er reelt, og at dette skal legges til grunn for journalistikken. 

Alltid det samme innholdsløse «97% enighet»-tøvet

Som begrunnelse for denne skråsikkerheten leverer han de forutsigbare, innlærte frasene om at «97 % av alle klimaforskere er enige». Når man fremmer dette «argumentet», avslører man én av to ting: Enten total kunnskapsløshet om vitenskap – eller en totalitær politisk agenda som fullstendig mangler innhold og argumenter. Eller begge deler.

Myten om vitenskapelig konsensus bak klimadoktrinen ble avkledd for årevis siden; den er basert på talljuks og statistisk manipulasjon. Du vil aldri få svar på hva de 97 % av klimaforskerne angivelig skal være enige om: At det finnes klimaendringer? At det blir varmere? Hvor fort da? At endringene er menneskeskapte? I hvilken grad? At CO2 overstyrer alle andre klimadrivere? At endringene vil bli katastrofale? At menneskeheten er truet? At reduksjon av CO2 vil fungere og stoppe klimaendringer?  Klimahysterikere flest forstår ikke engang spørsmålene. De er så hjernevasket at de ikke lenger evner å stille spørsmål.

Gabrielli tabber seg også ut om bakgrunnen for annonsen fra Klimarealistene: Den fornekter ikke klimaendringer, men påpeker at de hverken er kritiske eller uvanlige. NRKs famøse menings-diktat rundt klimaspørsmål har blitt kraftig kritisert i journalist-kretser. og ved å presse disse på TB-redaksjonen avslører han også null forståelse for journalistfaget, ytringsfrihet og pressens samfunnsoppgave. Men at dyprøde Ap-folk lengter etter Pravda-pressen, bør ikke overraske noen.

Denne politiske innblandingen ser imidlertid ikke ut til å affisere den like klimafrelste samfunnsredaktøren i Tønsbergs Blad, Marie Olaussen, det minste. Hun logrer lydig, og svarer sin åndsfrende på denne måten:

«Hei Kim! Her har vi vurdert både ytringsfriheten og norsk lov på forhånd, men er i TB i etterkant helt enige om at vi ikke gjør det på denne måten igjen.»

Når hun blir bedt om å utdype sin holdning til NRKs Pravda-diktat, og TBs strategi rundt fri og undersøkende journalistikk, svarer hun slik:

«Våre redaksjonelle strategier er basert på å gi våre lesere den beste lokaljournalistikken. På alle områder. Når det gjelder klima er vi på med tanke på konsekvenser for samfunnssikkerhet, for dyreliv og livet i sjøen, for utbyggingsprosjekter, for trafikkavvikling, hvordan det påvirker økonomien, bygningen, kulturminner, landbruk, matsikkerhet og flere andre temaer. NRK nasjonalt har en super løsning, de er jo veldig mange ansatte og har folk som kan jobbe mer spesialisert enn det vi gjør. Vi har ikke egne folk som jobber med klima. Litt som hos NRK Vestfold og Telemark.»

Avisredaksjoner helt uten innsikt, nysgjerrighet eller integritet

Som vi ser, finnes det ikke et fnugg av tankevirksomhet bak dette svaret. Alt av journalistisk integritet er vasket vekk og erstattet av en fundamental overbevisning om at «vitenskapen er avgjort», noe som er dypt uvitenskapelig og langt over grensen til religions-riket.

Til det svarer Morten Jødal fra Klimarealistene:

Hvordan kan journalister vurdere at «det er krise»? Hvilken faglig bakgrunn har dere for å kunne hevde det? Kan avisen gi eksempler på hva denne krisen består av?

Det får han naturligvis aldri noe svar på fra Marie Olaussen. Han fikk imidlertid svar fra Nationens annonseavdeling:

Jeg må dessverre si at annonsen din er stoppet av vår sjefredaktør i Nationen. Hilsen Line.
Det samme avslaget har Klimarealistene fått fra avisa Nordlys, fordi sjefredaktøren (Helge Nitteberg) også der satte ned foten ut fra samme argumentasjon.
Så livsfarlig er annonsen som hevder at «Klimakrisen finnes ikke», og som 840 forskere og fagpersoner står bak. Norske frie medier sensurerer vitenskapelige funn, fordi de hevder at vitenskapen er avgjort og at det hersker konsensus. Det gjør de altså overfor en annonse som dokumenterer at det ikke finnes vitenskapelig konsensus, som er underskrevet av nesten tusen vitenskapsfolk, og publisert av en klimakritisk organisasjon med et eget vitenskapelig råd, stor faglig innsikt og integritet.

Så sinnssyke har norske medier blitt. Klimahysteriet har blåst bort all yrkesstolthet, og det skal ikke glemmes. Det er derfor vi «outer» aktører som Kim Noguera Gabrielli, som ellers er uinteressante for de fleste.

Hvem er denne annonsen egentlig farlig eller skadelig for?
Den er ikke farlig for folket. Den er ikke farlig for vitenskapen. Den er ikke farlig for avisene eller media. Den er ikke farlig for miljøet. Den er ikke farlig for barna eller voksne folk som kan tenke selv. Den er ikke farlig for liv eller helse, oppfordrer ikke til vold, hets eller kriminalitet. Den kommer fra et stort vitenskapelig miljø, med tusenvis av rapporter og resultater som alle gir samme konklusjon: Det finnes ingen klimakrise.

Hvem er slike forskningsresultater farlige for? De er farlig for makta, eliten og den mektige klima-industrien som melker ut offentlige penger. Og annonsen er farlig for de oppblåste egoene til elitens liksomjournalister som glemte å gjøre jobben sin og nå har satt seg selv sjakk matt med egen aktivisme, amatørmessig fundamentalisme og dumskap.

Alle disse aktørene er annonsen en trussel for. Derfor er den så viktig. Maktkritikk, elite-kritikk og kritikk av konsensus og grandiose prosjekter og påstander fra samfunnsaktører er alltid viktig. Det er faktisk hele POENGET med en fri og uavhengig presse. Look to Ibsen, som tok opp dette allerede i 1882, da han skrev En folkefiende.

Vitenskapen er drevet av skepsis, kritikk og etterprøvbarhet. Journalistikken er drevet av skepsis, maktkritisk innstilling og undersøkelse. Å følge et diktat om hva som er sant eller ikke, fordi undersøkende journalistikk kan være «samfunnsskadelig» eller «forvirrende», er å spytte på journalistikken og den frie pressen.

Slik viser samfunnsredaktøren i Tønsbergs Blad og redaktørene for Nordlys og Nationen at de er udugelige ledere som ikke forstår sin egen samfunnsoppgave. Hadde de hatt et fnugg av faglig integritet, ville de ha lest annonsen, og tenkt: «Dette var jo sensasjonelt. Hvem sier dette, og hva har de av dokumentasjon?»

Men de vil ikke dét. Klima-industrien er en fundamental politisk sekt, med dype religiøse føringer og en agenda for å kuppe samfunnet. Dersom hver av dere som leser dette, betaler Document 200 kr hver måned, blir det lettere for oss alle å stoppe dem, og redde journalistikken.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.