NRK har for lengst opprettet en egen «klimaredaksjon», som ser ut til å ha som eneste oppgave å skremme opp folk i alle aldre, og å få folk til å tenke at jordas undergang er nær. Du finner denne strategien i NRKs nyhetsredaksjoner, barneprogrammer og underholdnings-tv, og du er tvunget til å betale for å bli hjernevasket.

I NRKs Dagsnytt 18 kunne vi den 7. august se «en debatt» rundt regnværet «Hans», som i sendingen flere ganger ble omtalt som «ekstremvær». Det lå en bildetekst på skjermen under hele sendingen som lød «Ekstremværet Hans fører til evakuering flere steder på Østlandet».

Med litt mindre skrift på skjermen hadde NRK dessuten lagt ut teksten «SV vil bruke mer penger på klimatilpasning». Med et selektivt utvalg debattanter til stede i studio hos programleder Sigrid Sollund kunne debatten starte.

Les mer: NRK med desperat forsøk på å knytte regn på Østlandet til klima­endringer

Ingen debatt når alle er enige

Men å kalle denne seansen i Dagsnytt 18-studioet mandag for debatt, er kanskje å ta noe hardt i.

For hva får du når Elisabeth Sæther (Ap), statssekretær i Olje- og energidepartementet, Espen Barth-Eide (Ap) klima- og miljøminister, og leder i SV Kirsti Bergstø «braker sammen» i det som låt som en full, felles forståelse av at «Hans» er et ekstremvær da saken var oppe i NRKs Dagsnytt 18?

Den eneste som ga litt balanse i hvorfor vannet kommer opp av kumlokk og rør i kraftig regnvær, var Liv Kari Hansteen, adm.dir. i Rådgivende Ingeniørers Forbund.

Hun kunne fortelle at Norge har et etterslep på 3200 milliarder kroner hva angår VVS-tiltak. Beløpet er ifølge Hansteen ikke en gang nok til å få vann og kloakk dimensjonert tipp-topp riktig, men for å få det hele inn i forsvarlige former.

Her har altså stat og kommune forsømt seg i tiår etter tiår, slik at vi verken har en standard for våre vann- og kloakknett som kan takle et normalt regnvær, eller et regnvær som «Hans».

Og når først et slikt regnvær som «Hans», de fleste steder ikke ledsaget av storm og ekstreme nedbørsmengder på Østlandet, kom på besøk – ja, da ropes det som vanlig «klimakrise!».

Les mer: De unges klimaengasjement synker kraftig

Programleder Fredrik Solvang og Kirsti Bergstø (SV) på NRK Debatten torsdag 29. april 2023. Solvang ansees av mange for å drive etterrettelig, kritisk og objektiv journalistikk. Skjermdump: NRK Debatten.

Redaksjon og programleder har et ansvar

Sigrid Elise Sollund, som påberoper seg å være journalist, er en av programlederne i Dagsnytt 18. Redaksjonen gjør denne øvelsen med å hente inn intervjuobjekter som «diskuterer» med hverandre om hvor enige de er gang etter gang.

Nylig var «Fornybar Norges» Åslaug Haga i studio og «diskuterte» med Espen Barth Eide. Alle vet at de to er rimelig enige om «grønt skifte». Det er kun tempoet de er uenige om. Vi har også for kort tid tilbake sett SV «diskutere» med MDG om temaer de to partiene er helt enige om.

Denne gang var det at «Hans» er en type vær vi kommer til å få se flere ganger, for klimakrise er det helt sikkert at vi nå er på vei mot. Det hele skal ifølge stortingspolitikere og pressen bli «varmere, våtere og villere».

Jeg avskyr dette hysteriet, og vi ville aldri ha kommet dit vi er nå, med misbruk av milliarder på vanvittige «klimatiltak» eller hysteri som skremmer gamle og unge, dersom Sollund & co.  i pressekorpset hadde gjort jobben sin og hentet inn relevante og balanserte intervjuobjekter og fakta.

Men nei, akkurat som under pandemien løper pressen – og i særdeleshet statskanalen NRK – ærend for myndighetene for å drive påvirkning, og det er en stor skam.

Sett fra mitt ståsted – jeg har jobbet i 35 år som journalist og medieperson (21 år i NRK) – ville det eneste riktige være å skape en balansert og opplyst debatt.

Dvs. at man henter inn mennesker fra både den ene og den andre siden, som kan gi bred informasjon til publikum, slik at man selv får velge hvem man har tillit til. Dette burde være et minstemål i statskanalen vi er tvunget til å betale for.

Meninger om regnvær er én ting, men notorisk opphaussing av klimafrykt er noe annet.

Les mer: Oljebransjen anklages grunn­løst for historisk hemmelig­hold av kunnskap om CO2

Mikrofonstativ av verste sort

Under koronapandemien så vi nøyaktig de samme trekkene i media som det vi nå ser blant annet om klima.

Med fasit i hånden i bakkant av pandemien kan vi trygt si at mens pandemien pågikk, fikk vi ikke alle opplysninger. Det er ikke engang sikkert at hele dette med nedstengning av samfunnet og vaksiner ble håndtert på beste vis.

Enkelte medier har til og med erkjent i ettertid at de håndterte hele pandemispørsmålet feil og at de opptrådte som mikrofonstativer for myndighetene.

Min påstand er at det er nøyaktig det samme vi ser nå med klimaspørsmålet, som det vi så under pandemien.

For hvor stort problem utgjør Norge på kloden i dag med ca. en promille CO2-utslipp sammenlignet med de store nasjonene vi handler med, som for eksempel Kina?

Og hvor blir det av studiogjestene til Sigrid Sollund som kan fortelle at de norske CO2-utslippene ville vært halvert dersom politikerne valgte å trekke fra skogen i CO2-regnskapet, og at dette ville ha spart næringslivet og samfunnet for enorme beløp i kunstige «CO2-avgifter»?

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

En av NRKs absolutte favoritter er tidligere Olje- og energiminister for Senterpartiet, som nå fronter nedbyggingen av norsk natur med vindkraft, Åslaug Haga. Hun leder Fornybar Norge og ser ut til å ha klippekort i statskanalen. Foto: Caroline Roka / Fornybar Norge.

Som profesjonell skal man takke nei til å delta i propaganda

Norsk rikskringkasting har tatt på seg jobben med å hjernevaske det norske folk hva angår blant annet klima, og har nedsatt en egen klimaredaksjon til formålet, slik jeg oppfatter det.

Det er nærmest helt fraværende at folk som har diametralt divergerende oppfatninger i forhold til f.eks. Miljøpartiet De Grønne, noensinne slipper til i et studio hos NRK.

Det er en stab knyttet til Dagsnytt 18. Tilsynelatende har denne staben samme oppfatning av diverse store temaer i vår tid, deriblant klima.

Da jeg i 1993 begynte å jobbe som programleder på radio i NRK Østfold og drev med dette i mange år i direktesendinger, var det ingen som ville tenkt i retning av det å drive «misjonsarbeid» for et bestemt tema.

Hadde man drevet med slikt, ville man ha fått en advarsel og dernest vært fritatt for å lede sendinger.

Hadde jeg vært NRK-programleder i dag, ville jeg sagt «nei takk» til å drive misjonsarbeid og bære fanen for temaer som klima, men sagt klart ifra at det er journalistens og programlederens plikt å opptre objektivt.

Fredrik Solvang anses av mange for å stille kritiske spørsmål og drive objektiv journalistikk. Han og redaksjonen i NRKs Debatten har invitert folk til studio som mange på venstresiden og i klimabevegelsen har krevd «kansellert».

Det står etter min oppfatning mer respekt av jobben Solvang har gjort i statskanalen enn det Sollund m.fl. gjør, for hva er egentlig journalistikk?

Hvis vi tar begrepet «journalistikk» fra leksikon, heter det:

«Journalistikk er arbeidet med å dokumentere hendelser i samtiden, og produktet av denne prosessen.

Journalistens samfunnsrolle er å gjøre informasjon, politikk og kultur tilgjengelig for publikum, legge til rette for en kritisk debatt om samfunnet og samtiden, utøve et press og kritikk mot politiske og økonomiske makthavere, og utøve kritikk mot andre medier og journalister.

Mediene blir derfor i Norge (og Danmark) ofte kalt den fjerde statsmakt.»

Jeg ser ikke i Sollunds og Dagsnytt 18s sendinger at de gjør annet i klimaspørsmålet enn å hente fram de samme intervjuobjektene som redaksjonen mener er i stand til å forsterke det inntrykket redaksjonen selv har av klimavirkeligheten.

Slaver av sin egen politiske overbevisning

Hadde man i Dagsnytt 18, Dagsrevyen, Kveldsnytt, TV 2 og øvrige medier utøvet objektivt og granskende journalistisk, slik det ovenfor er beskrevet i leksikon om journalistfaget, ville det ensidige bildet vi har av «menneskeskapte klimaendringer» trolig ha sett annerledes ut.

Dermed ville enda færre ha satt sin lit til de nåværende stortingspartiene og vært villige til å akseptere at norsk natur bygges ned med vindkraft, mens milliardene fosser ut som subsidier den sammenheng framfor eksempelvis å satse mer på vannkraft.

Med bakteppet i hvor norske journalister har sitt ståsted politisk (Ap 16 %, SV 18 %, Rødt 6 %, MDG 9 %)* og med viten om hva disse partiene står for i klimaspørsmålet, er det for meg liten tvil om at journalister løper ærend for dem jeg oppfatter som «klimahissere» i norsk politikk.

Pressen har ekstrem makt og former folks sinn og holdninger. NRKs ansatte ser imidlertid ut til å ha forlatt yrkesetikken om objektivitet, og gitt seg inn på et farlig og udemokratisk spor.

Journalistene har en helt spesielt viktig jobb, og det ser altså ikke ut til at det å ha fått teoretisk opplæring i faget journalistikk i praksis har noen betydning. For helt åpenbart teller det mest å oppebære et «politisk korrekt ståsted» og å pøse på med ensrettet informasjon, i særdeleshet fra NRK.

Det er stygt og farlig når propagandamaskinen NRK jobber på høygir.

*Mediaundersøkelse fra mai i 2023

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok og som e-bok.

 

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.