Sakset/Fra hofta

Jusprofessor Mads Andenæs er et hyppig brukt intervjuobjekt i NRK. Da blir det desto mer påfallende at man ikke omtaler at han injurierer en norsk statsråd.

NRKs taushet er svært påfallende, etter at deres foretrukne «ekspert» på menneskerettigheter både ærekrenker et regjeringsmedlem på det groveste og viser forakt for rettssystemet.

Så sent som sist fredag fikk vi oppleve Andenæs i fri dressur på NRK radios flaggskip; Dagsnytt atten, hvor han uimotsagt fikk dra linjene fra Listhaug til nazismen på 30-tallet og jødeutryddelsen. Uimotsagt!

Programleder Sigrid Sollund så ut som om hun syntes det hele var festlig. Hun smilte og lo.

Mads Andenæs er definitivt i kritthuset hos NRK.

Neste akt, tre dager senere:

Bølgene gikk høyt på sosiale medier etter at jusprofessor Mads Andenæs delte en sak om den 21 år gamle BI-studenten Rakavan Jeevaharan som ble funnet død i Nidelva mandag kveld.

«Tragedie. Hatprat fra statsråd kan bidra til vold», skrev professoren ved Universitetet i Oslo.

Andenæs har bekreftet at det er Listhaug han refererer til.

Jusprofessoren prøvde å gi Sylvi Listhaug ansvar for hatmotivert vold. Til tross for at det ikke finnes indikasjoner på hverken hat eller vold i saken.

Dette er samme Mads Andenæs som i januar var skråsikker på at UDI kom til å tape den mye omtalte Mahad-saken, der han samtidig prøvde å implisere Listhaug, selv om hun som regjeringsmedlem selvsagt ikke på noen måte var part i saken. (Har professoren hørt om maktfordelingsprinsippet?) Forøvrig åpnet UDI sak mot Mahad i 2014. Da var Listhaug statsråd i landbruksdepartementet.

Mahad tapte som kjent den rettssaken – grundig.

Men ikke bare NRK; flere medier lot til å ta jusprofessorens ord for god fisk. TV2:

– Det forholdet vi ser i denne saken, slik det forklares av innvandringsministeren, er ikke nok til å engang overveie å bryte konvensjonen, sier jusprofessor Mads Andenæs, som er Norges fremste ekspert på dette juridiske området.

Det Andenæs snakker om er Europakonvensjonen nr. 166 artikkel syv, som ble tatt opp i norsk lov i 2009. Der står det at statsborgerskapet kan inndras ved «svikaktig fremferd, falske opplysninger eller fortielse av relevante fakta vedrørende søkeren».

Det presiseres at man helt unntaksvis kan frata personer statsborgerskap hvis det medfører at vedkommende blir statsløs. Derfor mener Andenæs at vedtaket mot Mahad er ugyldig.

– Denne praksisen er strengere enn i noe annet land, og hvis man først skal gå så langt, må man ha et annet mål enn å score politiske poeng i en valgkamp, sier Andenæs.

«…score politiske poeng i en valgkamp». Nettopp, det er jo der vi er nå. En professor ved Universitetet i Oslo som driver sin egen personlige vendetta mot en bestemt politiker, innvandrings- og integreringsstatsråd Sylvi Listhaug. En jusprofessor.

Men tilbake til Andenæs’ tweet.

Blant dem som reagerte var den kjente juristen Jon Wessel-Aas, som faktisk også fungerer som advokat for NRK:

«Her bør du gjøre retrett, Mads – med mindre du vet noe som vi andre ikke vet, og i så fall bør det komme frem», skrev Wessel-Aas på Facebook.

«Uttalelsen fra Andenæs bryter med grunnprinsippene som rettsystemet er bygget på», sa advokat og samfunnsdebattant Eirik Vinje til Minerva.

Vinje viste til at saken dreier seg om et tragisk dødsfall, og at fremgangsmåten da er at politiet etterforsker saken. Dersom det er grunn til å mistenke noe kriminelt, skal politi, påtalemyndighet og domstoler følge opp saken etter straffeprosesslovens regler, uten ytre påvirkning.

– Da er det mildt sagt upassende at en jusprofessor helt uten kjennskap til saken – i strid med politiets foreløpige funn – offentlig konkluderer med at avdøde er drept, samt hvem som kan holdes ansvarlig for drapet. Det viser komplett mangel på respekt for rettssystemet. Når Andenæs lirer av seg at dette er et drap, helt uten faktisk grunnlag, viser han en usaklighet som tilsier at han ikke har noe i universitetssystemet å gjøre, sier Vinje, som er partner i Garmann Mitchell.

Vinje sier det er en grunnløs og usedvanlig grov påstand når Andenæs tilsynelatende utpeker statsråd Sylvi Listhaug som medansvarlig for drapet. Dersom Listhaug ønsker å forfølge saken, vil det sannsynligvis føre til at Andenæs blir dømt for injurier, sier Vinje.

Eirik Vinje påpeker at Andenæs’ påstand i tillegg må sies å være «et ufølsomt overgrep mot de etterlatte, som formodentlig er i sjokk og sorg», samt at Andenæs «forvrenger og misbruker saken for sine egne politiske formål bare timer etter at avdøde er funnet.»

Vinje sammenligner saken med at en professor i medisin avviser kirurgi, og foreskriver håndspåleggelse som helbredelsesmetode. Da må fakultetsledelsen vurdere om saken bør få arbeidsrettslige konsekvenser, fastslår Vinje.

Konfrontert med brottsjøer av kritikk fra alle kanter valgte Mads Andenæs å slette tweeten og «beklage». Beklagelsen var imidlertid syltynn, og hadde mest av alt preg av omvendelse under galgen.

Andenæs understrekte at han «ikke vet eller håper at det har skjedd noe kriminelt», men forsvarte Twitter-meldingen, og viste til Listhaugs utspill om at hun ønsker flere asylsøkere i lukkede mottak:

– Hun kategoriserer en hel gruppe, som ikke ser ut som henne med blondt hår, og sier vi må sette dem i lukkede mottak. Det er en kategorisering som er farlig, og kan føre til radikalisering. Det er hatprat som kan føre til voldshandlinger, sa professoren til ABC Nyheter.

Denne figuren synes altså norsk presse det er helt på sin plass å bruke som ekspert på mennskerettigheter, slik det for eksempel skjedde i NRKs Dagsnytt atten sist fredag:

«Fremskrittspartiet vil utfordre menneskerettighetene, men kan politikerne sette internasjonalt lovverk til side for å fengsle asylsøkere?»

Sigrid Sollund smiler fornøyd (programmet går som kjent også på TV) når hun introduserer kveldens første tema. Hun har Mads Andenæs med seg på link fra Tyskland, og i studio har hun en annen jurist: Kristian Reinert Haugland Nilsen, seniorrådgiver ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

Nilsen gir innledningsvis en noenlunde grei, saklig innføring i temaet. Kort oppsummert: Vi er svinebundet av EMK, ikke minst fordi de sentrale rettighetene i konvensjonen ble skrevet inn i Grunnloven i 2014.

Så kommer Andenæs til orde. Han er så ivrig og andpusten at han nesten snubler i ordene. Noen sitater:

«Grunnen til at det blir tatt opp på denne måten er at Sylvi Listhaug ønsker å være i nyhetene.»

«Hvis det var slik at det var Listhaug som satt alene med partifeller i regjeringen, og de virkelig hadde villet gå videre, altså en helt urealistisk situasjon i Norge i dag, og jeg håper i Norge noengang!»

Etter en lang monolog av Andenæs, passer programleder Sollund på å smette inn at «Vi har forsøkt å få både Listhaug og Frp og Høyre og alle i studio, uten at de ville komme og diskutere det i dag.»

Andenæs avviser Listhaugs forslag blankt:

«Det kommer ikke opp, for det er ingen, det er ikke noe flertall i Norge som vil fengsle alle disse…»

«Du er så realistisk orientert, Andenæs!» Sigrid Sollund smiler og ler hjertelig, hun synes tydeligvis at intervjuet går i riktig retning.

«Nei, nei, det er et faktum! Og det er derfor du ikke får andre enn Kristian Nilsen og meg inn i studio, og det er to grunner til det: Det er da Fremskrittpartiet, de kan ikke forsvare dette, ikke sant, det er bare tull! Rett og slett bare tull! Og de andre partiene vil ikke gi Listhaug sendetid. Altså de vil ikke gjøre dette til noen sak i valgkampen, når det virkelig ikke er noen sak!»

«Husk at disse konvensjonene ble skrevet like etter annen verdenskrig, for å hindre at det som skjedde gjentar seg, og på den musikkfestivalen jeg er nå, det er den store Bayreuth-festivalen, her har de hatt et par år nå en utstilling med de jødiske musikerne som deltok i denne festivalen, og deres skjebner i 30-årene og 40-årene. Og poenget med denne utstillingen er å vise hva som skjer hvis man behandler folk gruppevis på den måten som forslagene til Listhaug legger opp til. Jeg sier ikke at Listhaug på noen måte vil ha disse grusomhetene, men bestemmelsene vi fikk i menneskerettskonvensjonene etter krigen tar sikte på å hindre disse grusomhetene. Å gå inn nå og si at vi skal lempe på bestemmelsene i Norge, som har et av de minste flyktningetallene, som har den laveste flyktningetilstrømmingen vi har hatt på svært mange år…»

Sollund: «Ja, nå er du over i den politiske analysen…»

Andenæs: «…å gjøre det akkurat nå i valgkampen, det passer ikke.»

Sollund: «Vet du hva, det var et politisk budskap, da må jeg bare gjenta at Frp ikke ville komme, og heller ikke Høyre, men den andre siden var ikke noe problem å få til…»

Andenæs: «Dette er juss! Dette er juss! Du sier: Skal vi ikke lempe på det, og da sier jeg nei, det skal vi ikke! Og det er ingen situasjon hvor vi nå kan lempe på dette. Det er ikke politikk, det er juss!»

Etter å ha fungert som klakør og mikrofonstativ for Andenæs i flere minutter griper programleder Sollund endelig halvhjertet og skjelmsk smilende inn. Men altså først etter at Andenæs har brunskvettet Listhaug så godt han kunne ved å trekke tråden tilbake til nazismen og folkemordet på jødene.

Avslørende er det også når Sollund sier at hverken Høyre eller Frp kunne stille, «men den andre siden var ikke noe problem å få til…» Og den «andre siden» er altså representert ved professor Andenæs.

Professor «Dette er juss!» Andenæs. Han gjør skam på sitt stolte familienavn.

Verst er likevel NRKs unnfallenhet.

 

Se innslaget i Dagsnytt atten 25. august